با توجه به شروع ثبت نام مصاحبه داوطلبان غایب دکتری آزاد و عدم تمدید مجدد مهلت ثبت نام، پیشنهاد می دهیم حتما ثبت نام خود را در اولین فرصت انجام دهید. متقاضیان می توانند جهت اقدام به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.net مراجعه نمایند. امکان انجام ثبت نام به صورت تلفنی امکانپذیر است، داوطلبان می توانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند. کارشناسان مراحل ثبت نام مجدد مصاحبه داوطلبان غایب مصاحبه دکتری آزاد را برای متقاضیان انجام خواهند داد.

برای مشاهده مقالات مرتبط کلیک نمایید: