میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

23 سپتامبر 2018 يک نظر
میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

جهت مشاوره در زمینه میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۴_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

داوطلبان و دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد، میزان شهریه ثابت و شهریه متغییر ثبت نام دانشگاه آزاد به صورت تفکیک شده برای هر مقطع و رشته در این مقاله به حضورتان اعلام می گردد:

میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد

ميزان شهريه متغير که در جدول ذيل مشاهده می نمایید علی الحساب بوده و هرگونه تغيير در واحدها و نوع دروس باعث تغيير در محاسبه و مابه التفاوت آن (بدهكار يا بستانكار) تا پايان ترم تسويه مي شود. به تمام مبالغ شهریه موجود در این صفحه با توجه به مقطع و رشته حدود 15الی 20درصد اضافه می شود.

– تمام پرداخت ها به صورت اينترنتی و از طريق كارت شتاب بانک ها و از مسير سامانه ثبت نام دانشجويان جديدالورود در مرحله پرداخت شهريه واريز ميشود.

توجه نماییدکه مبلغ 1/180/000 بابت هزينه خدمات آموزشی، براي همه ی مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد ناپيوسته و دكتراي حرفه ای و برای مقطع كاردانی ناپيوسته مبلغ 1/060/000 ريال و برای مقطع دكترای تخصصی مبلغ 1/320/000 ريال (اين مبلغ در طول تحصيلات شما فقط يک بار و در نيمسال ورود به دانشگاه دريافت می شود) و همچنين مبلغ 27/00 ريال بابت بيمه دانشجويی برای يک سال تحصيلی به شهريه ها در موقع واريز شهريه اضافه و دریافت خواهد شد. مبالغ خدمات آموزشی و بيمه بر مبنای بخشنامه سال 95 و پس از صدور دستورالعمل مربوط اصلاح می گردد.

شرايط استرداد شهريه تحصيلی دانشگاه آزاد

در صورتی كه دانشجو (به غير از دانشجويان دكتری حرفه ای گروه پزشكی) در ابتدای ورود و پس از ثبت نام تا قبل از تاريخ 30 مهر برای ورودی های نيمسال اول و 30 بهمن ماه برای ورودی های نيمسال دوم درخواست انصراف خود را در واحد ثبت نمایید، مشمول هزينه انصراف نخواهید شد و چنانچه تا قبل از تاريخ 30 آذرماه برای ورودی هاي نيمسال اول و 31 ارديبهشت ماه براي ورودي های نيمسال دوم درخواست انصراف دهند 50% كل شهريه پرداختی (پايه و متغير) وصول و بقیه آن استرداد خواهد شد. (بخشنامه 20564-30/3/96)

تبصره: دانشجويان مقطع دكتری حرفه ای (گروه پزشكی) پس از ثبت نام قطعی مشمول پرداخت هزينه انصراف می شوند.

میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

 شهریه رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه 98-99 با توجه به مقطع و رشته حدود 15 الی 20 درصد افزایش دارد.

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۰ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
فنی و مهندسی ۱۰ واحد نظری  18.488.8۰0  11.915.200 30.404.000
علوم انسانی  ۱۰ واحد نظری 16.904.800 11.915.200 28.820.000
پیرا پزشکی 5 واحدعملی و ۵ واحد نظری 33.505.000 21.792.000 55.297.000
  
میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

شهریه پزشکی- دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
پزشکی ۱۸ واحد نظری و عملی  55.360.800 14.575.000 69.935.000

شهریه کلیه مقاطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
فنی و مهندسی ۸ واحد نظری  66.325.600 35.448.600 101.774.200
علوم انسانی ۸ واحد نظری 44.349.800 35.448.600 79.798.400

شهریه کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
فنی و مهندسی ۱۸ واحد نظری  10.373.000 6.503.200 16.876.200
علوم انسانی ۱۸ واحد نظری 4.515.500 6.503.200 11.018.700
تربیت بدنی ۱۸ واحد نظری 10.781.100 6.503.200 17.284.300

شهریه کارشناسی های پیراپزشکی دانشگاه آزاد

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
پرستاری 20 واحد عملی و نظری 17.194.000 22.594.000 39.778.100
بهداشت عمومی 18 واحد عملی و نظری 17.194.000 19.669.000 36.863.200
مامایی 19 واحد عملی و نظری 17.194.000 19.669.000 36.863.200
اتاق عمل 20 واحد عملی و نظری 17.194.000 22.594.000 39.778.100

شهریه کاردانی ناپیوسته رشته بهداشت خانواده دانشگاه آزاد

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
بهداشت عمومی ۱۸ واحد نظری 7.560.300 15.346.100 22.906.400

شهریه کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی و کلیه گرایش های دانشگاه آزاد

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
تربیت بدنی و علوم ورزشی و گرایش های آن ۱۸ واحد نظری 8.654.800 5.715.600 14.370.400

شهریه کارشناسی پیوسته رشته های فیزیک زیست شناسی و گرایش های آن شامل مدیریت جهانگردی و مهندسی هسته ای

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
کارشناسی پیوسته رشته های فیزیک زیست شناسی و گرایش های آن-مدیریت جهانگردی-مهندسی هسته ای ۱۸ واحد نظری 6.002.700 5.715.600 11.718.300

شهریه کارشناسی پیوسته کلیه گرایش های آن شامل معماری-شیمی-مهندسی پزشکی-شهرسازی-فناوری اطلاعات

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
کارشناسی پیوسته کلیه گرایش های معماری-شیمی-مهندسی پزشکی-شهرسازی-فناوری اطلاعات ۱۸ واحد نظری 8.391.900 5.715.600 14.107.500

شهریه کارشناسی پیوسته شامل: فرش-مرمت بناهای تاریخی-طراحی پارچه و لباس -ارتباط تصویری- طراحی صنعتی- معماری داخلی- نقاشی

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
کارشناسی پیوسته فرش-مرمت بناهای تاریخی-طراحی پارچه و لباس و …… ۱۸ واحد نظری 8.566.800 5.715.600 14.282.400

شهریه کلیه رشته های کارشناسی پیوسته علوم انسانی-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق-فلسفه و حکمت اسلامی)-جغرافیا و کلیه گرایش های آن (ژئومورفولوژی گردشگری و منطقه ای- طبیعی- انسانی) زبان و ادبیات فارسی-حقوق-تاریخ-زبان انگلیسی-مدیریت صنعتی

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
رشته های فوق ۱۸ واحد نظری 4.050.200 5.715.600 9.765.800

شهریه کارشناسی پیوسته رشته های فنی و مهندسی: کامپیوتر -برق- مکانیک-صنایع-عمران-مواد -هوافضا-منابع طبیعی-رباتیک-خط و سازه های ریلی-اپتیک و لیزر

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال)
رشته های فوق ۱۸ واحد نظری 7.140.100 5.715.600 12.855.700

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند درصورت ایجاد هر گونه تغییر در میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98، از طریق همین مقاله اطلاع رسانی انجام خواهد شد. می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام و سئوال با کارشناسان صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاوره در زمینه میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۴_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
یک پاسخ برای “میزان شهریه ثبت نام دانشگاه آزاد 98”
 1. میزان شهریه پزشکی دانشگاه آزاد به ازای هر ترم در سال تحصیلص 96-97
  پزشکی 74,702,370 ریال
  پزشکی مازاد(خودگردان) 111,594,700 ریال
  پرستاری 42,249,582 ریال
  مامایی 41,112,624 ریال
  هوشبری 38,207,987 ریال
  علوم آزمایشگاهی 42,009,094 ریال

  البته دندانپزشکی و داروسازی هم تقریبا شبیه پزشکی می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید