لیست رشته های دانشگاه تهران

لیست رشته های دانشگاه تهران

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های دانشگاه تهران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله لیست رشته های دانشگاه تهران ارائه شده است داوطلبان می توانند با مطالعه و بررسی لیست رشته ها در زیر گروه های مختلف اقدام به انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه تهران نمایند. لیست رشته های دانشگاه تهران که به صورت بدون کنکور ارائه می شوند نیز در این مقاله آورده شده است.

لیست رشته های تحصیلی دانشگاه تهران

لیست رشته های تحصیلی دانشگاه تهران برای افراد متقاضی این دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته هر سال وجود دارد . این رشته ها با توجه به رشته تحصیلی متفاوت می باشند . دانشگاه تهران واقع در شهر تهران هر ساله به میزان ظرفیت دانشکده های خود دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو در لیست رشته های ارائه دهنده در این دانشگاه وجود دارد. شما داوطلبان می توانید با استفاده از این لیست رشته ها اقدام به انتخاب رشته در دانشگاه تهران نمایید. لیست رشته های بدون کنکور برای دانشگاه تهران در بعضی از زیر گروه ها ارائه می شود که در ادامه این مقاله به برسی آن ها خواهیم پرداخت.

لیست رشته های تجربی دانشگاه تهران

لیست رشته های دانتشگاه تهران برای رشته تجربی به شرح زیر می باشد.

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
دکتری عمومی دامپزشکی 50 31562
زمین شناسی 30 31563
زیست شناسی جانوری 15 31564
زیست شناسی سلولی و مولکولی 15 31565
زیست شناسی گیاهی 20 31566
زیست فناوری 15 31567
میکروبیولوژی 20 31568
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 12 35101
اقتصاد 18 35102
حسابداری 9 35103
روانشناسی 9 35104
شیمی کاربردی 18 35105
شیمی محض 18 35106
علوم ورزشی 18 35107
مدیریت بازرگانی 9 35108
دیریت دولتی 9 35109
مدیریت صنعتی 9 35110
مدیریت مالی 9 35111
فقه شافعی 9 35117
دکتری عمومی دامپزشکی 50 31569

 لیست رشته های دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
علوم دامی 20 31570
علوم و مهندسی باغبانی 20 31571
علوم و مهندسی خاک 20 31572
علوم و مهندسی شیلات 20 31573
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی 20 31574
علوم و مهندسی محیط زیست 20 31575
گیاه پزشکی 20 31576
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 20 31577
مهندسی صنایع مبلمان 20 31578
مهندسی طبیعت 20 31579
مهندسی فضای سبز 20 31580
اقتصاد کشاورزی 16 35112

 

لیست رشته های ریاضی دانشگاه تهران

در رشته ریاضی لیست رشته های ارائه دهنده دانشگاه تهران به شرح زیر است با مطالعه آن ها می توانید از وجود رشته دلخواه خود در دانشگاه تهران مطلع شوید.

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
آمار 25 30238
ریاضیات و کاربردها 35 30239
علوم کامپیوتر 32 30240
علوم مهندسی 25 30241
فیزیک 35 30242
فیزیک مهندسی 15 30243
مهندسی برق 100 30244
مهندسی پلیمر 25 30245
مهندسی شهرسازی 25 30246
مهندسی شیمی 65 30247
مهندسی صنایع 30 30248
مهندسی عمران 90 30249
مهندسی کامپیوتر 50 30250
مهندسی معدن 50 30251
مهندسی معماری 50 30252
مهندسی مکانیک 120 30253
مهندسی مواد و متالورژی 60 30254
مهندسی نفت 25 30255
مهندسی نقشه برداری 45 30256
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 3 35101
اقتصاد 24 35102
حسابداری 3 35103
روانشناسی 3 35104
شیمی کاربردی 4 35105
شیمی محض 4 35106
علوم ورزشی 6 35107
مدیریت بازرگانی 3 35108
مدیریت دولتی 3 35109
مدیریت صنعتی 3 35110
مدیریت مالی 3 35111
فقه شافعی 3 35117
 • پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعالم خواهد شد.
 •  برای رشته فقه شافعی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوستها – فقط مختص اهل تسنن محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی می باشد.

دانشگاه تهران محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
مهندسی پلیمر 25 30257
مهندسی شیمی 25 30258
مهندسی مکانیک 25 30259

دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
علوم و مهندسی آب 20 30260
مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی 20 30261
اقتصاد کشاورزی 40 35112

دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
علوم و مهندسی آب 20 30262
مهندسی ماشین های صنایع غذایی 20 30263
مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی 20 30264

دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس فارابی قم

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
مهندسی صنایع 25 30265
مهندسی کامپیوتر 50 30266
حسابداری 3 35113
مدیریت بازرگانی 3 35114
مدیریت دولتی 3 35115
مدیریت مالی 3 35116

دانشگاه تهران محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
مهندسی شیمی 20 30267
مهندسی صنایع 20 30268
مهندسی کامپیوتر 20 30269
مهندسی نفت 20 30270

لیست رشته های انسانی دانشگاه تهران

لیست رشته های انسانی در دانشگاه تهران به شرح زیر می باشد.

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش  کد رشته
باستان شناسی 40 33656
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 30 33657
تاریخ 37 33658
جامعه شناسی 30 33659
جغرافیا 90 33660
حقوق 70 33661
زبان و ادبیات عربی 30 33662
زبان و ادبیات فارسی 32 33663
علوم ارتباطات اجتماعی 30 33664
علوم تربیتی 30 33665
علوم سیاسی 50 33666
فلسفه 35 33667
مترجمی زبان عربی 30 33668
مردم شناسی 30 33669
مشاوره 30 33670
ادیان و عرفان 25 33676
تاریخ تمدن ملل اسلامی 25 33677
علوم قرآن و حدیث 30 33678
فقه و مبانی حقوق اسلامی 30 33679
فلسفه و حکمت اسلامی 30 33680
قتصاد 18 35102
حسابداری 18 35103
روانشناسی 18 35104
علوم ورزشی 36 35107
مدیریت بازرگانی 18 35108
مدیریت دولتی 18 35109
مدیریت صنعتی 18 35110
مدیریت مالی 18 35111
فقه شافعی 18 35117

لیست رشته های گروه انسانی دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس فارابی قم

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش کد رشته
حقوق 70 33671
زبان و ادبیات عربی 25 33672
علوم قرآن و حدیث 25 33673
فقه و مبانی حقوق اسلامی 25 33674
فلسفه 25 33675
حسابداری 15 33676
مدیریت بازرگانی 15 33677
مدیریت دولتی 15 33678
مدیریت مالی 15 33679

رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران

اسامی رشته های بدون کنکور که در دفترچه سوابق تحصیلی آورده شده در دانشگاه تهران به شرح زیر می باشد.

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش کد رشته
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 20 11611
علوم و مهندسی جنگل 20 11612
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 20 11613

استان تهران – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش کد رشته
علوم و مهندسی باغبانی 20 12016

 

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش کد رشته
زبان و ادبیات اردو 25 25

استان هرمزگان – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

لیست رشته ها ظرفیت پذیرش کد رشته
مدیریت صنعتی 30 18442
مهندسی شهرسازی 30 18443
مهندسی صنایع 30 18444
مهندسی کامپیوتر 30 18445
مهندسی معماری 30 18446
حقوق 30 18447
مدیریت مالی 30 18448
طراحی صنعتی 20 18449
 • این اسامی رشته ها مربوط به سال 1402 می باشد ولی به احتمال زیاد تغییرات زیادی در این اسامی لیست رشته ها وجود نخواهد داشت، به محض انتشار لیست رشته در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

لیست رشته‌های دانشگاه تهران (کارشناسی، ارشد و دکتری)

در حال حاضر در دانشگاه تهران رشته‌های زیادی عرضه می‌شود که شما می‌توانید در آن‌ها تحصیل نمایید. اکثر این رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد هستند که شما با قبولی در آن‌ها می‌توانید در این دانشگاه از امکانات آموزشی و علمی آن‌ها استفاده نمایید. با توجه به این که در حال حاضر در دانشگاه تهران 1714 رشته مختلف عرضه می‌شود. لذا لیست همه آن‌ها را نمی‌توان در این جا ارائه داد؛ اما شما برای مشاهده آن‌ها به همراه دانشکده، مقطع تحصیلی و غیره می‌توانید به سایت https://ut.ac.ir مراجعه کنید. حال در ادامه به لیست برخی از رشته‌های آن در مقاطع مختلف اشاره می‌کنیم.

لیست رشته‌های دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد

 

MBA – مدیریت عملیات آب و هوا شناسی (اقلیم‌شناسی) – آب و هواشناسی ماهواره‌ای آب و هواشناسی ( اقلیم‌شناسی) – آب و هواشناسی شهری آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی) – آب و هواشناسی سینوپتیک
آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی) – آب و هواشناسی کشاورزی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی آمار ریاضی
آموزش بزرگسالان آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان روسی آموزش زبان ژاپنی
آموزش زبان فرانسه آهنگسازی ادبیات‌ نمایشی‌ ادیان و عرفان
ارتباط تصویری اقتصاد اسلامی اقتصاد انرژی اقیانوس‌شناسی فیزیکی – فیزیک دریا
اکو هیدرولوژی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
انرژی معماری انگل‌شناسی دامپزشکی ایرانشناسی – ایرانشناسی عمومی ایرانشناسی – ایرانشناسی عمومی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست باستان‌شناسی بانکداری اسلامی برق – کنترل
برنامه‌ریزی آمایش سرزمین برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی شهری برنامه‌ریزی گردشگری (توریسم)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای بهداشت آبزیان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بیوتکنولوژی -میکروبی
بیوشیمی بیوفیزیک بیومکانیک ورزشی پترولوژی
پژوهش علوم‌ اجتماعی‌ پژوهش هنر تاریخ – تاریخ اسلام تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
تاریخ ایران اسلامی تاریخ ایران باستان تاریخ علم – نجوم در جهان اسلام تاریخ علم – ریاضی در جهان اسلام
تاریخ علم – فیزیک و فناوری در جهان اسلام تاریخ هنر جهان اسلام تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تاریخ – اسناد و مدارک آرشیو
تاریخ – مطالعات خلیج‌فارس تاریخ – مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی تحقیقات آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی – آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی
تربیت‌بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی – رشد حرکتی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی تربیت‌بدنی‌ و علوم ورزشی – فیزیولوژی ‌ورزشی‌ تربیت‌بدنی‌ و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- روانشناسی ورزشی
تصویرسازی توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی جامعه‌شناسی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی – اقتصاد فضا
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری – آمایش شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری – برنامه‌ریزی مسکن شهری
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری – بهسازی و نوسازی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری – برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیای سیاسی چینه نگاری و دیرینه‌شناسی حسابداری حقوق بشر
حقوق بین‌الملل حقوق پزشکی حقوق تجارت بین‌الملل حقوق تجاری – اقتصادی بین‌المللی
حقوق ثبت اسناد و املاک حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های دانشگاه تهران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
6 دیدگاه برای “لیست رشته های دانشگاه تهران”
 1. سلام رشته ام انسانی منطقه سه نظام جدید خوزستان
  ادبیات ۲۰
  عربی ۴۴
  دینی ۳۶
  زبان ۰
  ریاضی -۱.۷
  عربی اختصاصی ۳۶
  اقتصاد ۴۷
  فنون ۴
  تاریخ ۴
  جامعه ۲۵
  فلسفه ۰
  روان شناسی ۳۱
  بنظرتون میشه دانشگاه فرهنگیان قبول شد؟؟؟

  • سلام دوست محترم بستگی به رقبا شماوانتخاب شما ورشته انتخابی دارد

 2. عموما تا چه رتبه ای رو دانشگاه تهران برای زبان و ادبیات عربی پذیرش داره؟!(مثلا تا سقف ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰؟!)

  • سلام دوست محترم سوالتان کامل بیان کنید از چه سهمیه؟

 3. سلام وقتتون بخیر
  رشتم کامپیوتره و کار و دانش میخونم
  چطور میتونم وارد دانشگاه تهران بشم برای رشته کامپیوتر؟

 4. سلام خسته نباشید حداقل رتبه قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه تهران چنده؟

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید