شرایط و قوانین انتقالی و مهمانی در دانشگاه آزاد 98

جهت مشاوره در زمینه شرایط و قوانین انتقالی و مهمانی در دانشگاه آزاد 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

گرفتن مهمانی و انتقالی در دانشگاه آزاد دارای شرایط و قوانین خاصی است که داوطلبان متقاضی نقل وانتقالات دانشگاه آزاد 97 باید قبل از درخواست از این شرایط و قوانین اطلاع دقیق داشته باشند. در این مقاله تمامی شرایط و قوانین موجود در نقل و انتقالات دانشگاه آزاد 97 نوشته شده است. نکته قابل توجه این است که داوطلبانی که بدون کنکور وارد دانشگاه آزاد 97 شده اند اجازه گرفتن مهمانی یا انتقالی در دانشگاه آزاد را ندارند.

اصطلاحات مربوط به نقل و انتقالات در دانشگاه آزاد

دانشجو: به کلیه افرادی که بر اساس شرایط و ضوابط پذیرش حائز شرایط ثبت نام در دانشگاه  آزاد اسلامی شده اند و در یکی  از واحدهای دانشگاهی ثبت نام  نموده اند اطلاق میگردد.

سامانه مدیریت نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی(منادا):سامانه منادا با آدرس اینترنتی monada.iau.ir  به منظور رسیدگی به درخواست نقل و انتقالات دانشگاه آزاد راه اندازی شده است تا در روند پاسخگویی به درخواست های دانشجویان تسهیل شود.

واحد مبدا: واحدي كه دانشجو در آن پذيرفته شده است.

واحد مقصد: واحدي كه دانشجو جهت ادامه تحصيل آن را انتخاب مي نمايد.

انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.

ميهماني: تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت

جدول همترازي: جدولي كه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي را به ده گروه طبقه بندي نموده است.

ضوابط  نقل و انتقالات  دانشجویان در دانشگاه آزاد:

انتقال آن دسته از دانشجويان دختر كه پس از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛به محل زندگي همسر يا واحدي كه رشته در آن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود.

انتقال دانشجويان مرد متأهل پس از بررسي تعداد متقاضيان و در صورت موافقت واحد مبدأ به استثناي گروههاي 1 و 2 و مراكز استانها انجام مي شود

انتقال(دائم ياموقت) دانشجويان زن در مقطع كارشناسي ارشد ودكتراي حرفه اي كه پس ازثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج نموده اند ، به هريك از واحدهاي گروه يك جدول همطرازي به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امكان پذير مي باشد.

انتقال (دائم يا موقت) دانشجويان متاهل (زن يا مرد) در مقطع كارشناسي ارشد ودكتراي حرفه اي كه پيش از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج نموده اند ، ممنوع مي باشد.

انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد كه پدر و مادر (هر دو) خود را بعد از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه از دست داده اند، بدون هيچ محدوديتي انجام پذير است.

در صورت فوت پدر و مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه ، دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين امكان پذير است.

انتقال دانشجوي متأهل (زن) كه در حين تحصيل متاركه، يا همسرش فوت نموده باشد وهمچنين دانشجوي مجردي كه به هر دليلي، حكم سرپرستي ، قيم نامه يا كفالت نامه از مراجع ذيصلاح(مجتمع قضايي و دادگستري) ارائه نمايد. امكان پذير است.

در صورتي كه در يك خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند، انتقال دو يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضوخانواده ( به استثناي گروههاي 1و 2) كه رشته در آن داير باشد امكان پذير است.

در صورتي كه دو دانشجوي مجرد از يك خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند انتقال يكي از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده در صورتي كه نمره آزمون وي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد بيشتر باشد به هريك ازگروههاي جدول همطرازي ( به استثناي گروههاي 1 و 2 ) كه رشته در آن داير باشد امكان پذيراست.

چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقال باشد، دانشجو به يكي از شهرهاي همجوار منتقل مي گردد.

چنانچه كارمند دولت يا نيروهاي مسلح در حين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاداسلامي آن شهر شركت نموده و پذيرفته شود، در صورتي كه محل خدمت وي پس از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگري منتقل شود با ارائه حكم انتقال از بالاترين مقام سازمان ذيربط، مي تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جديد منتقل شود.

انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر به كليه واحدهاي دانشگاهي پس از تأييد كميسيون ايثارگران سازمان مركزي بلامانع است.

انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به هريك از گروههاي جدول همطرازي امكان پذير است.

انتقال فرزندان اعضاي هيأت رسمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي كه در هر يك ازواحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شده اند؛ در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هر يك از گروههاي جدول همطرازي امكان پذير است.

انتقال آن دسته از دانشجوياني كه داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته، معلوليت

جسمي و يا بيماري روحي و … مي باشند و امكان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تأييد پزشك معتمد واحد مبدأ و تكميل فرم شماره 3پيوست و با موافقت كميسيون پزشكي سازمان مركزي دانشگاه به هر يك از گروههاي جدول همطرازي امكان پذير است.

زمان و نحوه نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه آزاد 97

درخواست انتقال دانشجويان از پانزدهم خردادماه هر سال تا پانزدهم شهريورماه جهت نيمسال اول و از پانزدهم آذرماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نيمسال دوم هر سال از طريق واحدهاو مراكز آموزشي قابل دريافت مي باشد و بررسي و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرين مهلت ثبت نام آموزشي در واحد مقصد امكان پذير است.

در كليه واحدها و مراكز آموزشي و آموزشكده هاي سما مي بايست كميته اي متشكل ازرئيس واحد يا رئيس مركز، معاون دانشجويي ، معاون آموزشي و مدير دانشجويي تشكيل شود وبر اساس ضوابط آيين نامه درخواستهاي دانشجويان را به همراه مدارك مثبته و مستدل موردبررسي قرار دهند و تصميم نهايي بر اساس ضوابط آيين نامه توسط كميته مذكور صادر شود.

انتقال و ميهماني به گروه 1 جدول همطرازي به طور مطلق ممنوع مي باشد (به استثناي مواردخاص آيين نامه)

انتقال دانشجويان در داخل هر يك از گروههاي جدول همطرازي( به استثناي گروههاي1و 2) و به گروههاي پايين تر جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدأ و مقصد امكان پذيراست.

انتقال يا ميهماني در داخل گروه 2 جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدأ و مقصد وتأييد معاونت دانشجويي دانشگاه امكان پذير است.

انتقال از گروههاي جدول همطرازي تا يك گروه بالاتر و ميهماني تا 2 گروه بالاتر(به استثناي گروه 1 و 2) با موافقت واحدهاي مبدأ و مقصد امكان پذير است.

انتقال از گروه 3 به گروه 2 جدول همطرازي تا سقف ده درصد ظرفيت با موافقت واحدهاي مبدأ و مقصد و تأييد معاونت دانشجويي دانشگاه مجاز است.

ميهماني دانشجويان تا سه گروه بالاتر در جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدأ ومقصد و تأييد رئيس منطقه مربوطه در داخل يك استان امكان پذير است(به استثناي گروههاي1و 2 جدول همطرازي).

ضوابط انتقال یا مهمانی بر اساس ازدواج و متارکه:

1.درصورتی که دانشجو پس از انتخاب رشته محل، ازدواج دائم نموده باشد با ارائه مدارك لازم، انتقال یا مهمانی وي به هریک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

2.انتقال یا مهمانی دانشجویان متأهل زن که پس از انتخاب رشته محل متارکه نموده اند با ارائه مدارك لازم به هریک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

3.مهمانی دانشجویان زن تا پایان سال اول شیردهی امکان پذیر است.

مدارك لازم:

 • شناسنامه زوجین (صفحات 1 و 2) (ازدواج و متارکه)
 • سند ازدواج(صفحات2.3.4.5)
 • صفحات دوم تا پنجم طلاق نامه (متارکه)
 • صفحه اول شناسنامه کودك

ضوابط انتقال یا مهمانی خانواده شاهد و ایثارگران

انتقال یا مهمانی دانشجویان مذکور به شرط پذیرش با آزمون به شرح ذیل امکان پذیر است:

 • انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد در بدو پذیرش با ارائه

           مدارك لازم به هر یک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

 • انتقال یا مهمانی دانشجویان آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد

پس از ثبت نام در واحد مبدأ با ارائه مدارك لازم به هر یک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

 • مهمانی جانبازان 10 % درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان داراي حداقل شش ماه حضور داوطلبانه تا قبل از24/7/67 با ارائه مدارك لازم به هریک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.
 • مجوز انتقال یا مهمانی واجدین شرایط این ماده ها پس از تأیید بنیاد شهید و کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزي دانشگاه امکان پذیر است.
 • منظور از« دانشجویان شاهد » این ضابطه، پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا مفقودالاثر می باشد.

مدارک لازم:

 • فرزند و همسر شهید: کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید یا جانبازان، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و شهید.
 • آزاده، فرزند یا همسر آزاده: کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگري و جانبازي، تصویر صفحات اول و دوم

شناسنامه دانشجو آزاده.

 • جانباز 10 % و بالاتر: کارت با معرفی نامه از اداره ایثارگري و جانبازي
 • رزمندگان داراي شش ماه و بیشتر: کارت و معرفی نامه از یگان مربوطه

ضوابط مهمانی دانشجویان باردار ، بیمار و معلول

 • مهمانی دائم آن دسته از دانشجویانی که داراي معلولیت جسمی و حرکتی شدید، روشندل و ناشنوایی شدید باشند در صورت تأیید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی و تائید کمیسیون پزشکی) و کمیسیون نقل وانتقال دانشجویی دانشگاه پس از ثبت نام اولیه در واحد دانشگاهی مبدأ از بدو قبولی امکان پذیر است.
 • مهمانی دائم آندسته از دانشجویانی که کمیسیون پزشکی بیماري آنان را صعب العلاج تشخیص داده است (نظیر

ام اس، سرطان، دیالیزي و هموفیلی و…) پس از تائید کمیسیون نقل وانتقال دانشجویی به هر یک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

 • مهمانی دانشجویان زن در طی دوره بارداري، پس از تائید کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل وانتقال دانشجویی

به هر یک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

 • مهمانی دانشجویان بیمار در صورت عدم امکان دریافت خدمات درمانی موردنیاز در محل تحصیل به شرط تائید

کمیسیون پزشکی و کمیسیون نقل وانتقال دانشجویی دانشگاه به هر یک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

 • شهریه ثابت و متغیر دانشجویان میهمان دائم در هر نیمسال توسط واحد مقصد اخذ و در مهلت مقرر شهریه ثابت به حساب واحد مبدأ واریز می گردد. بدیهی است در خصوص دانشجویانی که از بدو ورود در واحد مقصد میهمان دائم می گردند لزومی به ارسال لیست دروس در هر نیمسال از واحد مبدأ نمی باشد.
 • به منظور تکمیل پرونده دانشجویان میهمان دائم، واحد مقصد موظف است کارنامه تحصیلی دانشجو و سایرمکاتبات ضروري را در هر نیمسال به واحد مبدأ ارسال نماید.
 • با توجه به لزوم داشتن توانایی هاي جسمی و روحی براي ادامه تحصیل در برخی از رشته ها مانند پزشکی،دندانپزشکی، پرستاري، مامایی، تربیت بدنی، دامپزشکی و … با نظر کمیسیون پزشکی درخواست دانشجویان این قبیل رشته ها به مراجع ذیربط ارجاع و پس از تغییر رشته درخواست آنان قابل بررسی خواهد بود.

مدارك لازم:

 • تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو
 • مدارك پزشکی بیماري مربوطه

ضابطه مهمانی بر اساس چند دانشجویی

درصورتی که بیشتر از یک نفر از افراد تحت تکفل خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) بطور همزمان دردانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، مهمانی یک نفر یا بیشتر به هریک از واحدهاي دانشگاهی به شرط موافقت واحدهاي مبدا و مقصد با ارائه مدارك لازم امکان پذیر است.

مدارک لازم:

 • گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویانی که در واحدهاي دیگر دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به

تحصیل می باشند؛ ممهور به مهر اصلی واحد دانشگاهی مربوطه

 • صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان، والدین، همسر

ضابطه مهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند

مهمانی دانشجویان مجردي که پس از انتخاب رشته محل دانشگاه، پدر یا مادر و همچنین دانشجویان متأهل که همسر یا فرزند آنان فوت نمایند با ارائه مدارك لازم به هریک از واحدهاي دانشگاهی امکان پذیر است.

مدارك لازم:

 • گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال
 • صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین و یا فرزند و همسر متوفی حسب مورد

ضوابط انتقال یا مهمانی همسر و فرزندان کارکنان و اعضاي هیأت علمی تمام وقت (شاغل و بازنشسته و متوفی) و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی

 • انتقال یا مهمانی فرزندان و همسر کارکنان تمام وقت رسمی و قراردادي و اعضاي هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90 % نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد) و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت کارمند یاعضو هیأت علمی (مطابق حکم کارگزینی) و در صورت عدم وجود رشته، گرایش و مقطع به نزدیک ترین واحد محل خدمت از بدو قبولی امکان پذیر است.
 • چنانچه دانشجوي متقاضی انتقال 90 % نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید؛ مجوز دو

ترم مهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 24 واحد

درسی در طی دونیمسال مهمانی براي مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتراي حرفه اي با کسب معدل کل 14 و

گذراندن 16 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15 ) پس از دو ترم مهمانی مجوز انتقال صادر

خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو براي ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد

ضوابط انتقال یا مهمانی کارکنان و اعضاي هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 • انتقال کارکنان و اعضاي هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی به نزدیکترین

واحد محل خدمت پذیرفته شده (به استثناي واحد محل خدمت) از بدو قبولی در صورت کسب 90 % نمره آخرین فرد

پذیرفته شده در رشته مقطع مربوطه در واحد مقصد امکان پذیر است.

 • چنانچه دانشجوي متقاضی انتقال، 90 % نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید؛ مجوز دو

ترم مهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 24 واحد

درسی در طی دو ترم مهمانی براي مقاطع کاردانی، کارشناسی با کسب معدل کل 14 و گذراندن 16 واحد درسی در

مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15 ) پس از دو ترم مهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیر این

صورت دانشجو براي ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

مدارک لازم:

 • ارائه معرفی نامه از محل خدمت مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن کارمند و عضو هیات علمی و اعلام رضایت از

عملکرد و موافقت واحد با ادامه تحصیل وي

 • آخرین حکم کارگزینی کارمند و یا هیات علمی
 • صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین
 • صفحات عقدنامه در صورت دانشجو بودن همسر

ضوابط انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضاي هیأت علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور

 • انتقال فرزندان اعضاي هیأت علمی تمام وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب 90 % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوطه براي رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکان پذیر است.
 • تغییر رشته فرزندان اعضاي هیأت علمی تمام وقت رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در صورت کسب 5/92%نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در همان مقطع و

گروه آزمایشی سهمیه مربوط براي رشته، به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در بدو قبولی امکان پذیر است.

 • چنانچه فرزند عضو هیات علمی حدنصاب لازم براي انتقال ( 90 % نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در واحد

مقصد) را کسب ننماید؛ مجوز دو ترم مهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط(گذراندن حداقل 24 واحد درسی در طی دو نیمسال مهمانی با کسب معدل کل 14 ) پس از دو ترم مهمانی مجوزانتقال صادر خواهد شد. در غیر این صورت دانشجو براي ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

 • انتقال مشروط براي تغییر رشته وجود ندارد.
 • تسهیلات این مصوبه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی نمی باشد.
 • استفاده از این تسهیلات فقط براي یکبار در دوره تحصیل و حداکثر تا پایان ترم اول پذیرش امکان پذیر

می باشد.

مدارك لازم:

 • معرفی نامه رسمی عضو هیأت علمی از دانشگاه محل خدمت که داراي مهر و امضاي معاونت آموزشی باشد.
 • حکم کارگزینی سال جاري ممهور به مهر هیأت ممیزه دانشگاه یا وزارتخانه مربوطه حسب مورد
 • تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه عضو هیأت علمی و پذیرفته شده
 • کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه

ضوابط مهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

 • مهمانی دانشجویانی که در عضویت تیم هاي ملی فدراسیون هاي ورزشی بوده و با تأیید وزارت ورزش و جوانان

حضور ایشان در مسابقات رسمی، اردوها و تمرینات تیم ملی گواهی می شود، پس از احراز شرایط همکاري با دانشگاه وتأیید معاونت ورزش دانشگاه امکان پذیر است.

 • مهمانی دانشجویانی که در تیم هاي ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی عضویت دارند، با

تأیید معاونت ورزش دانشگاه امکان پذیر است.

مدارك لازم:

 • حکم قهرمانی کشوري یا بین المللی
 • معرفی نامه از سوي فدراسیون مربوطه

انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان هاي سازمان سما

انتقال فارغ التحصیلان دبیرستانهاي سازمان سما که حداقل 4 سال آخر دوره تحصیلی خود را در دبیرستانهاي سازمان

سما گذرانده باشند پس از تایید معاونت سازمان سما دانشگاه و در صورت کسب حداقل 90 % نمره قبولی آخرین فرد

پذیرفته شده در واحد مقصد و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی از بدو قبولی امکان پذیر است.

مدارک لازم:

 • کارنامه قبولی داوطلب در آزمون دانشگاه
 • کارنامه چهار سال آخر تحصیلی در دبیرستان که به تایید محل تحصیل رسیده باشد.

نحوه بررسي درخواست و اسناد و مدارك مثبته دانشجويان:

علت تقاضای دانشجو مرجع دريافت و رسيدگي تقاضا مرجع اقدام كننده
جدول همطرازي واحد مبدا واحدهاي مبدا و مقصد

موارد ازدواج، فوت، چند

دانشجويي و كاركنان دولت

واحد مبدا واحد مبدا
بيماران و معلولين واحد مبدا

كميسيون پزشكي سازمان مركزي

دانشگاه

خانواده محترم شهدا و

ايثارگران

ادارات بنياد شهيد و امور ايثارگران استانهاي محل تشكيل پرونده

كميسيون ايثارگران سازمان مركزي

دانشگاه

فرزند و همسر هيات علمي

دانشگاه

معاونت دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه

معاونت دانشجويي سازمان مركزي

دانشگاه

دانش آموزان ممتاز سما سازمان مدارس سما

معاونت دانشجويي سازمان مركزي

دانشگاه

انتقال یا مهمانی دانشجویان سایر دانشگاه هاي داخل به دانشگاه آزاد اسلامی

انتقال یا مهمانی دانشجویان سایر دانشگاه هاي داخل کشور به یکی از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به شرایط

ذیل، پس از تایید کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه  آزاد امکان پذیر است.

 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو از دانشگاه هاي مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت

درمان و آموزش پزشکی باشد.

 • برابر آیین نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد.
 • موافقت دانشگاه محل تحصیل (مبدا) و واحد دانشگاه مقصد اخذشده باشد.
 • مشکل نظام وظیفه نداشته باشد
 • رشته گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در واحد مقصد دایر باشد.

طبق آئین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمانی دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی به دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

هزینه بررسی مدارك مهمانی و انتقالی دانشگاه آزاد 97

مقطع تحصیلی

کاردانی پیوسته

وناپیوسته

کارشناسی پیوسته

وناپیوسته

کارشناسی ارشد دکتري

هزینه بررسی مدارك

(ریال)

325/000 625/000 945/000 1/455/000

برای اطلاع از تمام قوانین و شرایط لازم برای درخواست مهمانی و انتقالی دانشگاه آزاد 97 می توانید با مشاوران مرکز صدای مشاوران از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

جهت مشاوره در زمینه شرایط و قوانین انتقالی و مهمانی در دانشگاه آزاد 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید