شرایط استخدام سپاه پاسداران ۱۴۰۲

شرایط استخدام در سپاه پاسداران

شرایط استخدام سپاه پاسداران ، از طریق این مقاله به اطلاع متقاضیان استخدام و اشتغال در سپاه پاسداران می رسد. افراد واجد شرایط می توانند جهت استخدام در سپاه پاسداران از طریق تلفن ثابت با شماره ده رقمی 9099071613 (بدون شماره گیری کد از سراسر کشور) با کارشناسان تماس حاصل فرمایند. توجه داشته باشید که صرفا واجد شرایط بودن متقاضیان به منزله استخدام قطعی نمی باشد و انتخاب و گزینش از سوی سپاه خواهد بود.

سپاه پاسداران منابع آزمون استخدام دانشگاه افسری سپاه

سپاه پاسدارانبرای دریافت کد ایثارگری ارتش و سپاه کلیک کنید

استخدام سپاه

 

شرایط  استخدام سپاه و جذب نیرو در سپاه پاسداران

شرایط استخدام و جذب نیرو در سپاه پاسداران، معیارهای گزینش جهت استخدام در سپاه پاسداران سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

شرایط عمومی استخدام:

 • استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یكی از صور مذكور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
 • سپاه برای مشاغلی كه مستلزم بكارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامكان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
 • ‌هیأت مركزی گزینش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد كل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشكیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر كار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
 • هسته‌های گزینش در ستاد كل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مركزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشكیل می‌گردد.
 • استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در كادر ثابت بر اساس یكی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دكترا و بالاتر انجام می‌گیرد.

شرایط استخدام سپاه

شرایط عمومی استخدامی سپاه

 • شرایط عمومی استخدام كادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
  اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • التزام عملی به احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 • عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
 • نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 • داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 •  استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
 • پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداكثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
 •  برای مشاغل كارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یك آنان در اولویت‌می‌باشند.
 • ‌استخدام پرسنل مذكور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مركزی گزینش است كه پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مركزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
 • داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 • داشتن حداقل شرایط سنی متناسب.
 • داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
 • اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.

شرایط استخدام سپاه

استخدام سپاه برای بخش کارمندی

 • كارمندان به دو صورت استخدام می شوند روش اول :بر اساس مدارك تحصیلی در یكی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دكترا و بالاتر
 • روش دوم استخدام: بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرك پایان دوره تكمیلی نهضت سوادآموزی و حداكثر پایان دوره دبیرستان.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه كه شرایط لازم را دارا هستند برای كادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
 • سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را كه حداقل دارای مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد 5‌سال خدمت نظامی و یا 6 سال خدمت كارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
 • خدمت پرسنل پیمانی كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداكثر 10 سال هر سال به مدت حداقل یك ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
 • سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یك ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد كسر خواهد شد.
 • این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیكن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌ سلب می‌شود.
 • كلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی و كارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
 • حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل كادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.

شرایط استخدام سپاه

استخدام پیمانی سپاه

 • سپاه می‌تواند پرسنلی را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
 • آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 • خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌كننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده 37 قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 • استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
 • استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 • تعداد و تركیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول ‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی كه به وسیله ستاد كل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
 • جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد كل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا كارمندی یا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
 • به منظور جلوگیری از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد كه ‌حتی‌الامكان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.

استخدام رشته های فنی در سپاه

استخدام رشته های فنی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت به کارگیری در رسته های مختلف انجام می گیرد.

 • رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی كه از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیك داشته باشند.
 • مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشكیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
 • ستاد كل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی كل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت یك سال تكلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.
 • بكارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای كلیه پرسنل پیش بینی نماید.
 • تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل‌خواهد رسید.
 • ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت یك سال در چارچوب این قانون كلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی كل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاك عمل قرار دهد.
 • ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده 19 این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (1) ،(2)، و (3) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یك از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندی نماید. كمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل كارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.

افراد واجد شرایط می توانند جهت دریافت راهنمایی بیشتر در خصوص نحوه استخدام در سپاه پاسداران از طریق شماره های موجود در سایت با کارشناسان  ما تماس حاصل فرمایند. 

شرایط استخدام در سپاه پاسداران برای بانوان

شرایط استخدام سپاه پاسداران برای بانوان تا حدودی با آقایان متفاوت است. برای استخدام زنان در هر یک از مشاغل سپاه بر اساس شرایط همسران و خدمت آنان تعیین خواهد گردید. شرایط عمومی که برای استخدام سپاه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است برای خانم ها و آقایان یکسان می باشد.

کلیه بانوانی که مدرک آن ها دیپلم و یا بالاتر از دیپلم می باشد، چنانچه واجد شرایط سنی حداقلی و حداکثری متناسب باشند ، می توانند با استفاده از نیروهای مورد نیاز و التزام به قوانین جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ، نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند. حداقل معدل دیپلم برای خانم ها 14 می باشد که در صورت دار بودن این معدل خواهند توانست استخدام شود.

با توجه به برخی از تغییرات و یا افزوده شدن برخی از سنوات در ارتباط با استخدام سپاه پاسداران برای بانوان ، برخی از نمونه هایی که برای این استخدام وجود خواهد داشت ، شامل موارد متعددی می باشد. متقاضیان به لحاظ شرایط جسمانی لازم است دارای حداقل قد 160 سانتی متر باشند. همچنین با توجه به تحقیقات محلی در رابطه با متقاضیان شرکت کننده برخورداری از شرایط مورد نظر سپاه در این زمینه نیز ، از جمله الزامات خواهد بود.

همچنین شما می توانید پاسخ سوالات خود را به صورت کاملا رایگان در انتهای همین مقاله از مشاورین مجموعه صدای مشاوران دریافت نمایید. برای این کار کافیست سوال خود را در بخش دیدگاه ها در انتهای همین مقاله مطرح نمایید.
در کوتاه ترین زمان ممکن در همین صفحه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

دیدگاه ها
484 دیدگاه برای “شرایط استخدام سپاه پاسداران ۱۴۰۲”
 1. سالام وقت بخیر من 16سالم هست کلاس دهم میتوانم وارد سپاه شوم

  • سلام گزینش سپاه به صورت درون سازمانی هست ونیاز به دیپلم دارد.که بایداز سپاه شهرتون یااستان تون اقدام کنید برای دانشگاه عقیدتی سیاسی سپاه هم باید درکنکورسراسری شرکت کنیدونیازبه دیپلم یادانش اموزه پایه 12باشید

   • سلام ببخشید من الان ۱۷سالمه کلاس دوازدهمم میتونم ثبت ام کنم تو سپاه پاسداران

   • سلام خسته نباشید برای ثبت نام در سپاه برای فارغ التحصیلان دیپلم شرط معدل وجود داره؟
    اگر هست چند باید
    باشه؟

  • سلام من میتونم در سن ۱۵ سالگی درسپاه ثبت نام کنم علاقه ی شدی هم به سپاه دارم .باتشکر ازشما

 2. باسلام من ارشدکشتی سازی دریایی ازدانشگاه صنعتی امیرکبیرمیباشم باعلاقه شدیددوست دارم درکارخانه کشتی سازی سپاه اسخدام شوم دارای5سال سابقه کارم لطفاراهنمایی بفرمایدبه کجامراجعه کنم جهت جذب وخدمت درکارخانه کشتی سازی سپاه تشکر

  • سلام.جذب سپاه درون سازمانی هست.نیازبه بسیج فعال شمابایدازطریق سپاه استان اقدام کنید

  • سلام ببخشید من دو سال دیگه مدرک لیسانس رشته زبان عربی رو میگیرم ایا امکان قبولی تو سپاه رو دارم ؟؟؟؟؟!!!!!و البته خانم هستم

   • سلام سپاه برای خانمها جذب خاصی نداره ولی باز ازگزینش سپاه شهرتون بپرسید

 3. سلام من ۱۸ سالمه هنوز دیپلم نگرفتم میتونم وارد سپاه بشم

  • سلام.دانش اموزسال دوازدهم ودیپلم می تونه شرکت کنند.ثبت نام درون سازمانی می باشدبهتره ازسپاه استان پیگیری کنید.

 4. سلام.استخدامی این ارگان درون سازمانی می باشداز گزینش استان پیگیربشیدولی برای ارتش از طریق سایت اجا برای استخدامی شرایط سنی ورشته روقرار می دهند.نیروانتظامی هم سایتhttp://gozinesh.police.irپیگیربشید.

 5. باسلام اینجانب فعال بسیجی دانش آموزی ،دانشجویی،حوزه وگردان امام حسین استان کرمان با حکم مسولیت های وبسیج سازندگی علاقه مند به جذب در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارم وبه گزینش استان مراجعه نمودم تنها ایراد دی که گرفته شد معدل است معدل 13می باشد لطفا راهنمایی کنید هرچه سریعتر با تشکر

  • سلام.شرایط دانشگاه امام حسین واستخدامی سپاه متفاوته هست.

 6. سلام با عرض خسته نباشید
  می خواستم بدانم با شرایظی که زیر ذکر کردم شرایط ورود به سپاه پاسداران را دارا هستم یا خیر:
  اینجانب بسیجی فعال 18ساله دارای دیپلم و مدرگ پیش دانشگاهی با معدل 15رشته تجربی و امادگی از لحاظ جسمی و روحی
  ؟؟؟

  و اگر شرایط را دارا هستم با شماره ای که قرار داده اید باید تماس حاصل کنم ؟؟؟

  • سلام .پذیرش دانشگاه امام حسین درمقطع کارشناسی درون سازمانی می باشد ازسپاه شهرتون پیگیربشید.

 7. سلام چه رشته های می توانند در سپاه ثبت نام کنند
  لطفا کسی جواب منو بده ممنون

  • سلام.منظور از رشته دبیرستان یا دانشگاهی.
   گزینش سپاه درون سازمانی می باشد از سپاه شهرتون پیگیربشید

 8. سلام . با مدرک دیپلم کاردانی 26 سال سن دارم . خدمت هم تموم کردم ، با احتساب حداقل و حداکثر سن معرفی شده از طرف سپاه آیا میتونم وارد این استخدام بشم ؟

  • سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشداطسپاه شهرتون پیگیربشید

 9. سلام من 18سال دارم که پایه دوازدهم هستم ایا می توانم وارد سپاه شوم و دایی من هم در تهران در سپاه پاسداران است می توانم از الوویت او استفاده کنم

  • سلام.گزینش دانشگاه امام حسین سازمانی هست از سپاه شهرتون پیگیربشید.دانشگاه عقیدتی سیاسی سپاه با کنکورسراسری می باشد.

  • سلام من ۲۱سال سن دارم و دانشجوی رشته شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال هستم و بسیجی فعال دارم با این شرایط میتونم استخدام سپاه بشم؟؟

 10. سلام.حداقل معدل چند لازم هست برای سپاه؟

  • سلام درسالهای گذشته معدل14.پذیرش درون سازمانی از سپاه شهرتون پیگیربشید

 11. سلام من ۱۷سالمه کلاس دوازدهمم میتونم تو سپاه پاسدارلن استخدام بشم

 12. سلام اگه کسی عضو بسیج نباشه میتونه وارد سپاه بشه؟؟

 13. سلام شما میدونید تو شهر قم باید ب کجا مراجعه کنی تا تو سپاه ثبت نام کنی؟

 14. سلام پیمان فیروزی ۲۷ساله دیپلم انسانی دارم معدلم سیزده و هفتاد وپ پنج صدم متاهل و دارای یک پسر میباشم و ازسرپل ذهاب مزاحم میشم….راستش من خیلی به سپاه علاقه دارم و بهش نیاز دارم به سپاه شهر مراجعه کردم و گفتن استخدامی نیست ازتون خواهش میکنم جوابموبدین و کمکم کنید….ممنون

  • سلام سپاه گزینش درون سازمانی می باشدبه سپاه شهرواستان مراجعه کنید.بسیج فعال هم داشته باشیدخیلی خوبه

 15. سلام علیکم
  ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران تان بند حقیر ۱۸ سال تمام را دارا هستم و تمامی شرایط عقیدتی ، سیاسی و اجتماعی را دارا هستم ضمناً چندین حکم مسئولیتی بسیج را هم دارا هستم و … تنها مشکل بند حقیر نداشتن دیپلم می باشد بند حقیر به شدت مشتاق جذب ثابت هستم تا پیمانی ممنون می شوم اگر کامل بند حقیر را راهنمایی بفرمایید
  واقعا درگیر این موضوع هستم

  • سلام جذب استخدامی سپاه از همه مقاطع است وبا دانشگاه امام حسین متفاوت.به سپاه شهرتون مراجعه کنید.

   • سلام علیکم …. بند حقیر در طی سوال و جواب های که از سپاه شهرمان بود داشتم گفتند که هیچ جای ایران بدون مدرک دیپلم استخدام نمی کنند لطفاً دقیق راهنمایی بفرمایید بند حقیر به این کار نیاز دارم ….

    • گزینش سپاه درون سازمانی هست.وتابع شرایط که سپاه اعلام می کنه.شما می توانیدازمرازاموزش ازراه دورمدرک دیپلمتون روبگیرید.

  • من برای ثبت نام به به گزینش سپاه استانمون مراجعه کردم. بعد از اینکه کارت شناسایم رو تو دفتر ثبت کردند به من گفتند که گزینش ندارند باید ازجای دیگه پرسو جو کنم حالا من باید چیکار کنم

   • سلام دوست محترم شمابرای ورودبه دانشگاه امام حسین اقدم نمایید وازطریق عضویابها وشماره خوددانشگاه تماس بگیرید.برای عقدتی سیاسی سپاه هم ازطریق کنکوراقدام نمایید

 16. سلام قربان بنده دیپلم دارم بسیج فعال هم دارم فرزند نظامی هم هستم اما بخاطر تاهل سربازی نرفتم و علاقه دارم در سپاه پاسداران استخدام بشم برادری بفرمایید راهنمایی کنید

  • سلام.گزینش سپاه از تمامی مقاطع می باشدودرون سازمانی به سپاه شهرتون مراجعه کنید.برای سربازی هم جذب رو دارن.اگه غیبت نداشته باشید.

 17. سلام بانوان هم استخدام میشن؟من لیسانس مهندسی کشاورزی دارم…میتونم بپرسم شرایط استخدام رو دارم یانه؟و چه اقدامی باید بکنم؟

  • سلام.پذیرش سپاه رون سازمانی می باشدوبسیج فعال مهم خواهدبودبه سپاه شهرتون مراجعه کنید

  • سلام.پذیرش سپاه درون سازمانی می باشدوبسیج فعال مهم خواهدبودبه سپاه شهرتون مراجعه کنید

 18. باسلام و عرض ادب
  من شرایط بالا رو دارم فقط 98 دیپلم میگیرم
  پدرم ایثار گر و پدر بزرگم سرهنگ ارتش بوده.
  رشته تحصیلیم گرافیکه.
  میخواستم بدونم میتونم درخواست برای جذب شدن به سپاه بدم ؟

  • سلام به سپاه شهرتون مراجعه کنید گزینش درون سازمانی هست

  • سلام.پذیرش سپاه درون سازمانی هست.به سپاه شهرتون مراجعه کنید

 19. سلام من ۲۵سالمه و لیسانس حسابداری دارای کارت پایان خدکت میتونم استخدام بشمم

  • سلام گزینش سپاه درون سازمانی به سپاه شهرتون مراجعه کنید

 20. با سلام الان من سربازم مدرکم فوق دیپلم برقه ميخواستم بدونم برای استخدام میتوانم شرکت کنم

  • سلام.ازمون چه ارگانی؟اگه سپاه منظورتون هست درون سازمانی هست.ازگزینش سپاه پیگیربشید.

   • سلام من برای استخدام سپاه ثبت نام کردم میخوام بدونم نتایج کی میاد من استخدام شدم یا ن

  • سلام استخدام سپاه درون سازمانی می باشدبه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 21. سلام .من لیسانس علوم سیاسی دارم و الان ۳۳ سالمه. نزدیک به ۸ سال سابقه بسیجی فعال هم دارم. میتونم به استخدام سپاه در بیام. چون واقعا علاقه دارم. ۵ سال هم سابقه کار دارم توی شرکت خصوصی

  • سلام استخدام سپاه درون سازمانی هست وتاسن40سال میشه.به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 22. سلام بنده لیسانس مکانیک با مدرک غیرانتفاعی دارم آیا استخدام با این مدرک امکان پذیر هست؟

  • سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشد.رشته شما از رشته های موردنیاز می باشدشرطسنی16تا40سال هست به سپاه شهرتون مراجعه کنید.

   • سلام ‌نوشته شده سن 16سال یعنی با سن 16سال میشه وارد سپاه شد؟ با مدرک راهنمایی؟؟؟
    اگه جواب بدید ممنون میشم

    • سلام خیرنکته
     اگه جهشی درس خونده باشید ودیپلم گرفته باشید امکانش هست

 23. باسلام خدمت عزیزان وخسته نباشید
  من بامدرک فوق دیپلم فنی رشته الکتروتکنیک شاخه تاسیسات الکتریکی
  وفوق دیپلم فوریت پزشکی
  فعالیتهای اینجانب:
  ۱-مسئول نیروی انسانی پایگاه
  ۲-مسئول نظارت تائیدصلاحیت پایگاه
  ۳-جانشین فرمانده پایگاه
  ۴-مسئول تحلیل بررسی پایگاه
  ۵-مسئول اطلاعات پایگاه
  ۶-عضوگردان بیت المقدس
  ۷-چهارسال فعال
  ۸-عضویادواره شهدا(مدافع حرم)
  ۹-مربی حلقه صالحین
  ۱۰-گواهینامه پایه سوم
  ۱۱-عضوکارگاه پیشگیری ازاعتیاد
  ۱۲-دبیرکانون هلال احمر

  • سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشد.به سپاه شهرتون مراجعه کنید.

 24. سلام مشاور عزیز.بنده ۲۱سالمه.دانشجوی حسابداری در مقطع کارشناسی پیوسته هستم.دیپلم انسانی با معدل ۱۷/۵۰ .و همچنین سابقه ۵سال بسیج فعالم..چیکار باید انجام بدم تو رو خدا راهنمایی کنید. محمد از استان گلستان .

  • سلام استخدام سپاه درون سازمانی هست شرط سنی16تا40سال به سپاه شهرتون مراجعه کنید

 25. سلام من دانشجوی سال آخر کارشناسی هستم و ۶ سال بسیج فعال دارم میتونم وارد سپاه بشم؟؟
  لطفا کامل راهنمایی کنید؟؟

 26. سلام من ۱۹سالمه و دانشجوی زشته حسابداری مقطع فوق دیپلم هستم ایا من میتونم در سپاه با رشته خودم استخدام بشوم یا خیر
  لطفا پاسخ دهید ممنون

  • سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشد ورشته استان به استان متفاوت.شرطسنی16تا40می باشدبه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید وبسیج فعال داشته باشیدبهترهست.

 27. سلام خسته نباشید بنده دیپلم چاپ هستم و به عبارتی تا یه حدی مخترع هستم و میتونم در زمینه خودکفایی به کشورم کمک کنم میخواستم ببینم میتونم در سپاه استخدام بشم و به این موضوع ها بپردازم؟

 28. سلام بنده متولد ۱۳۷۵هستم دیپلم کامپیوتردارم دوسال هست خدمت سربازی را تمام کرده ام کارت فعال بسیج دارم ایا میتوانم درسپاه استخدام شم؟باید چیکارکنم کجا برم ؟ساکن کرج ممنون میشم راهنماییم کنیدباتشکر

  • سلام.به عضویابهای سپاه شهرتون مراجعه کنید.یابه گزینش سپاه شهرتون

 29. سلام. من دو سال پیش بعد از سربازیم اقدام کردم که جذب سپاه بشم اما چون غیرانتفاعی خونده بودم گفتن کسایی که غیرانتفاعی و علمی کاربردی هستن جذب نمیشن. دلیل اینکه آزاد و سراسری جذب میشن ولی غیرانتفاعی نه چیه ؟ درصورتی که رفیقم آزاد خوند جذب شد اما من که غیرانتفاعی بودم جذب نشدم جفتمون همون درسو خوندیم.بنده لیسانس مهندسی مکانیک (ساخت وتولید) با معدل ۱۵ را دارم‌

 30. سلام بنده خانم و کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هستم. میخواستم ببینم شرایط استخدام برای رشته ما وجود داره؟

  • سلام
   برای چه ارگانی؟

   • سلام من کارشناسی ارشد کامپیوتر هستم میخواستم بدونم میتونم برای استخدام سپاه شرکت کنم؟ پذیرش خانم هم دارن؟ 28 سالم هست، اگر پدیرش دارن ب کجا مراجعه کنم؟ ازمون کتبی برگزار میشود؟

    • سلام.پدیرش ارشد باکنکوربرای خانمها نیست .از طریق بسیج فعال شانس هست که ازطریق پایگاه ویا استخدامی که خیلی کم هست.بعضی مدارس غیرانتفاعی هم مخصوص این خانواده ها هست که اقدام کنید

  • با سلام و خسته نباشيد بنده از استان خوزستان ميخاستم بدونم كه گزينش نيروى زمينى چه موقع هست دوره تكاورى بسيج هم رفته ام

 31. سلام خدمت شما دوست عزيز من فعال و داراى چند حكم سپاه هستم دوازدهم پشت كنكورى ميتونم وارد دانشگاه افسرى بشم؟ايا چيزى تصويب شده كه رشته فنى بتونه قبل ليسانس وارد دانشگاه افسرى امام حسين(سپاه)بشه؟من نميخوام درجه دارى بخونم. يا اينكه درجه دارى بخونيم ميشه خودمون رو برسونيم به كسايى كه افسرى ميخونن؟

 32. سلام خسته نباشید من سرباز هستم و لیسانس معماری دارم میتونم استخدام سپاه پاسدارن بشم اکثر اشناهامون هم نظامی هستن وخودم هم خانواده شهید هستم داییم شهید شده.

 33. باسلام.میخواستم زمان ثبت نام دانشگاه افسزی سپاه برای سال 98 رو بدونم.بنده 20سالمه و میخواستم برای آزمون دانشگاه افسری ثبت نام کنم.باتشکر.

 34. سر بنده 18 سال سن دارم و مدرک دیپلم کامپیوتر دارم 4 سال هم بسیج فعال هستم به مشکل دارم. چشم سمت چپم ضعیف هست آیا میتونم استخدام سپاه بشم.?ممنون از راهنمایی و سایت خودتون👍👍

  • سلام.گزینش درون سازمانی هست به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.بستگی به میزان ضعیفی چشم وقسمتی که میخاهی مشغول شویدداره

  • سلام.برای استخدام سپاه به گزینش شهرتون مراجعه کنید

 35. سلام ازمون چجوره؟ برا درجه داری

 36. سلام
  ۱۸سالمه دانشجوی رشته حسابداری مقطع کاردانی ام پدرم نظامی ناجا هستش میخواستم بدونم در صورت جذب با فوق دیپلم چه درجه ایی میدن و شرط معدل چنده؟
  ممنون

 37. سلام من ۱۹ ساله دانشجوی روانشناسی دانشگاه غیرانتفاعی المهدی و عضو فعال در بسیج دانشجویی و مسئول عقیدتی هستم آیا میتونم عضو سپابانوان شوم زمان گزینش کی هست؟

  • سلام.ازطریق عضویابها بسیج وگزینش شهرتون مراجعه کنید

  • سلام با مدرک تربیت بدنی هم میتونیم جذب سپاه شیم؟؟؟؟

   • سلام دوست محترم با دیپلم نه ولی باکارشناسی بله ولی شانس زیادبالانیست

   • سلام دوست محترم استخدامی بله ولی افسری خیر

 38. باسلام
  فرزند جانباز ۱۵درصد هستم .ترم اخر کاردانی نرم افزار .عضو فعال بسیج .میتونم وارد سپاه بشم ؟ تقسیم بندی به چه صورت هست؟ بنده ۲۴سال سن دارم. علاقه شدید به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارم.

  • سلام گزینش درون سازکامی می باشدبه هسته گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 39. باسلام وتبریک سال جدید.من ۳۵سالمه،دیپلم ندارم ولی درزمینه برق چه مسکونی چه صنعتی تبهردارم.میخواستم راهنماییم کنین میتونم واردسپاه بشم یانه؟ممنونم.

  • سلام سال نوبرشما مبارک.بله شانس داریدبرای پروژه ها به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.بسیج فعال باشید خیلی خوبه.

 40. سلام من18سالمه امسال (98)دیپلم میگیرم.میخواستم ببینم چطوری میتونم تو کنکور دانشکده افسری امام حسین شرکت کنم.لطفا راهنماییم کنید.مرسی

  • سلام.برای دانشگاه امام حسین یه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.برای دانشگاه عقیدتی سیاسی سپاه باید کنکورشرکت کنید.

 41. سلام خسته نباشید من 22 سالمه و دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی از دانشگاه دولتی هستم و امسال تموم میکنم و بسیج فعال و مسول بازررسی پایگاه هستم و پدرم هم ایثارگر هست.و معدلم 14.5 میباشد.برای شرایطی مثل من امکان استخدام تو سپاه وجود داره؟؟؟
  و اینکه چجوری با چه شرایطی میشه وارد حفاطت هواپیمایی سپاه شد؟

  • سلام برای استخدام گزینش درون سازمانی می باشد.به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.برای دانشگاه امام حسین ع برای یه سری ازرشتهدر مقطع ارشد باکنکورسراسری با شرایط اختصاصی پذیرش دارن.

 42. سلام وقتتون بخیر من دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی هستم امسال کنور میدم برا ارشد چطوری میتونم عضو سپاه بشم و استخدام کنن
  ممنون

  • سلام دانشگاه امام حسین دریه سری رشته درمقطع ارشد پذیرش باکنکوردارد.ولی برای استخدامی بایدبه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.

 43. با سلام و ادب و احترام حقیر وحید بیگ محمدی ئو دارای کارت فعال بسیج و مدرک کارشناسی حقوق و دانشجوی ترم آخر ارشد جقوق بوده و دو سال پیش در ناحیه سپاه کبودراهنگ فرم استخدام بر نموده و تا کنون هیچ اطلاعی به بنده داده نشده است. حالا می خواستم ببینم کجا باید استخدام شوم.

 44. با سلام
  حقوق هم جزء رشته هایی است که در مقطع ارشد دانشگاه امام حسین پذیرش دارد؟
  و این که به جز گزینش شهر از جاهی دیگر هم می توان اقدام به درخواست استخدام کرد؟

  • دانشگاه امام حسین هرساله رشته متغییرمی باشدسال گذشته نداشته.امسال بایدبه دفترچه انتخاب رشته توجه کنید اگه داشته باشدباتوجه به شرایط پیوست انتخاب رشته نمایید.به گزینش شهرتون مراجعه کنید.

 45. عرض ادب خسته نباشید
  ۲۶ سال سن دارم مدرک کارشناسی کامپیوتر سربازی خدمت کردم
  ۸ سال بسیج فعال و کادر هستم فرزند ایثارکر نظامی هستم امکان جذب در سپاه پاسدارن رو دارم گزینش که میرم جواب درستی بهم نمیده!راه دیگه ای برای اقدام نیست!سپاسگذارم

  • سلام یه پذیرش از طریق گزینش سپاه هست.دانشگاه امام حسین هم ارشددریه سری رشته پذیرش وجذب با شرایط خاص داره

 46. سلام
  زمان گزینش سال 98کی میباشد واینکه دیپلم فنی حرفه ای قبول میکنن؟

 47. سلام مشاور من ۳۴سال دارم لیسانس ماشین الات کشاورزی دارم چند بار هم مراجعه کردم به سپاه شهرستان همش میگن نیرو نمیخاهیم تاریخ استخدام کی میباشد من باید چیکار کنم

 48. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب مشاور بنده ۱۷ سال سن دارم و علا قه شدیدی به سپاه دارم ببخشید تا اون موقع که من دیپلم میگیرم استخدامی می مونه،زمان گزینش کیه ؟

  • سلام پذیرش برای هراستان متفاوت هست

   • سلام من دبیرستانم رو تموم کردم ولی هنوز دیپلم نگرفتم دو تا تجدید هم دارم که باید پاسش کنم میتونم برای استخدامی سپاه ثبت نام کنم کارت فعالی بسیج هم دارم ź

    • سلام دوست محترم بله باید تازمانی که تمام مراحل گزینش روطی می کنید دیپلم رو بگیرید

 49. سلام من 25سالمه لیسانس حقوق دارم پدرم تابعیت یک کشور دیگه داره اما مادرش ایرانیه خودمم شناسنامه ایرانی گرفتم به طور قانونی به نظرتون میتونم بیام سپاه استخدام شم؟؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

 50. سلام میخواستم بدونم سپاه رشته کارشناسی معماری رو جذب میکنه چون هر جا میرم میگن تنها رشته ایه که سپاه اعلام نیاز نمیکنه.ممنون میشم جواب بدیدقبلامن سرباز سپاه بودم

  • سلام.استان به استان متفاوته به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 51. سلام میخواستم بدونم سپاه رشته کارشناسی معماری رو جذب میکنه چون هر جا میرم میگن تنها رشته ایه که سپاه اعلام نیاز نمیکنه

  • سلام استان به استان متفاوته به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 52. معدل باید چند باشه

 53. سلام خسته نباشید
  من 16 سالمه وو دختر هستم میخواستم ببینم میتونم استخدام سپاه بشم؟؟
  چه مسئولیتایی معمولا برای خانوما در سپاه درنظر گرفته میشه؟

  • سلام برای رشته پزشکی وپیرازشکی از طریق کنکور وسایررشته خیلی کم واز طریق بسیج فعال وویژه هست

 54. سلام محمدهستم خسته نباشي مخواستم ببينم من ميتونم توسپاه باشم تومرزخدمت کردم بسيج فعال هم هستم فقط ديپلم مردوديم 20سالمه

 55. سلام
  من مدرک پیش دانشگاهی دارم 19 سالم معدل کل من 13/63 کارت فعال دارم (گردان)
  علاقیه زیاد به سپاه دارم
  میتونم ثبت نام کنم

 56. سلام . ببخشید من اعزامی ۱۹ تیر هستم میخواستم بدونم تا کی وقت دارم ک در سپاه پذیرش کنم؟تا چند روز قبل از اعزام میشه پذیرش کرد؟

 57. سلام خسته نباشید من لیسانس مهندسی تنولوژی برق قدرت هستم ایامیتوانم استخدام سپاه شوم و شرایط استخدامیش چطوره

 58. سلام بنده دارای مدرک لیسانس فیزیک هستم. میخواستم ببینم آیا میتوانم استخدام سپاه شوم . شرایط استخدام برای رشته ما وجود داره؟

 59. باسلام وخسته نباشید من بیش از ده ساله که بسیجی فعال هستم من گوشم را عمل کرده ام واین باعث معافیتم شد علاقه بسیاری به سپاه دارم در گردان سپاه هم فعالیت میکنم باید دارم جذب سپاه شوم آیاراهی هست برای ورودبه سپاه لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  • سلامبرای ورودبه نظام نیاید معافیت پزشکی داشته باشی. ولی به ارگان های وابسته به سپاه برای پرژه ها

 60. سلام بنده فوق دیپلم هستم و۳۳ سال سن دارم فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم پدرم سپاهی وایثارگربودن چطور میتونم به استخدام سپاه دربیام ؟؟

 61. برای استخدام خانوما ایا باید قد و وزن مشخصی داشته باشند؟؟؟

 62. سلام. من معدلم 14/75 و پدرم هم ایثارگر و جانباز 5 درصد و نظامی هست مدارک هم برای گزینش دادم گفتن بهت خبر می دیم. فقط بسیجی ندارم به نظرتون امکانش هست قبولم کنن.؟؟یا به خاطر بسیجی ردم می کنن.

 63. سلام
  میخاستم بدونم چطوری میشه به عنوان پرسنل بسیجی در سپاه استخدام بشم

 64. سلام . من معدل دیپلمم شده13.81 فعال بسیج هم دارم ایا میتونم وارد سپاه بشم با این شرایط

  • سلام به گزینش سپاه مراجعه کنید

   • سلام ببخشید من رشته کارو دانش تحصیل میکنم بسیج فعالم بعد میخاستم بدونم درسال یازدهم دوازدهم یا دیپلم میتونم عضو سپاه بشم

 65. سلام.من دیپلم کاردانش دارم میتونم استخدام بشم

 66. سلام.اینجانب خانم متولد ۶۵هستم فوق لیسانس مدیریت دولتی با معدل ۱۸/۴۰.استان خوزستان شهرستان ماهشهر.فرزند جانباز ۲۵درصدبه بالا هستم.بنظرتون میتونم به استخدام سپاه دربیام؟

 67. سلام من ۲۳ سال دارم دیپلم انسانی معدل ۱۳/۸۰کل می تونم استخدام سپاه بشم با تشکر

 68. ایا سپاه هر رشته ای استخدام میکنه

 69. سلام بنده مدرک کارشناسی برق دارم و علاقه دارم به عنوان نیروی پیمانی و گزراندن خدمت وارد سپاه شوم آیا بیسج فعال نیاز است؟

 70. سلام ۱۶ سال دارم ومی خوام برم دبیرستان وعضو بیسج ایا سپاه دبیرستان داره اگر داره من می تونم واردش شم ومدرک دیپلم سپاه رو بگیرم

 71. سلام.ببخشیدآیامتولدین 83امکان ثبت نام دارن؟اگه دارن شرایطش چیه؟؟

 72. سلام با دیپلم برای گزینش سپاه شانس کمه

 73. سلام من ۲۵ ساله ورشته برق هستم آیا در نیرو هوایی سپاه امکان جذب هست؟

  • سلام بهتر ازطریق ارشد امام حسین اقدام کنید یابرای استخدام به گزینش سپاه مراجعه نماید

 74. سلام من 18 سالمه دیپلم گرفتم و دارای سابقه بسیج فعال می باشم
  آیا سپاه در مقطع درجه داری من را استخدام می کند

 75. سلام اگر در گردان امام حسین ( ع) رزمی باشید و کار با سلاح های کلاش تیر بار و تک تیرانداز بلد باشی و فعال گردان هم داشته باشی و حکم دوره تکمیلی ۴۵ روزه هم داشته باشی
  میتونی وارد سپاه بشی

 76. سلام برای استخدام درکادرپرسنلی نظامی چه مدرکی میخواهد
  بامدرک کلاس دهم میشه

 77. سلام من۱۸سالمه ورشتم انسانیه دارای کارت فعال هستم ایا بنده شرایط ورودبه سپاه رودارم؟

 78. سلام وقت بخیر میخواستم بدونم سپاه جذب نیروی داوطلب دارد یا خیر با تشکر

 79. سلام بنده بسیجی فعال دارم .دارای مدرک کارشناسی علوم کامپیوتر میتونم با این رشته وارد سپاه شم.اگه بخوام با ارشد برم چه رشته ای بخونم بهتره؟

  • سلام بله. ارشد هم رشته دانشگاه مشخص می باشد باید رتبه خوبی داشته باشید که دعوت مصاحبه بشید

 80. سلام علیکم. من 27 سالمه دیپلم ردی ام. کارت فعال بسیج دارم با حکم رزمی میتونم وارد سپاه بشم

  • سلام دوست محترم سپاه باید دیپلم داشته باشیدو.برای پروژه ها اگه دیپلم فنی داشته باشی شانس دارید

 81. سلام بنده ۲۱ سالمه دارای مدک دیپلم از رشته تجربی دارای کارت پایان خدمت کارت عادی فعال وفعال به کادر هستم در ضمن گواهی پانزده روزه اموزشی وکارت بیمه بسیجیان هم دارم میخواستم ببینم میتونم با توجه به مذارک فوق جهت ورود واستخدام اقدامات لازم رو مبذول دارم لطفا راهنمایی کنید

  • سلام دوست محترم حضورب به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 82. سلام محل سکونت مون شهرستانه ولی خودم تهران مشغول کار هستم آیا میشه تهران برای ثبت نام اقدام کرد

  • سلام دوست محترم بستگی به مدت سکونت وسابقه بسیج شما دارد

 83. سلام قربان من دارای مدرک دیپلم متاهل دارای کارت بسیج فعال و مسئول اطلاعات گردان میباشم 29سال سن دارم ایا میشه تو سپاه استخدام بشم

  • سلام دوست محترم شرایط شما خوبه بهتربه گزینش استان تون مراجعه نمایید

 84. با سلام
  برادر من متولد ۷۷ هستن و دانشجوی سال دوم رشته بیوتکنولوژی میباشد.
  چگونه برای استخدام سپاه و پلیس فتا اقدام کنن؟
  ممنون از راهنماییتون

 85. من دختری مجرد ۲۶ ساله هستم با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و معدل ۱۶ . خیلی علاقه مند هستم وارد سپاه و نظام شوم و همه ی شرایط را دارم فقط پدرم کارگر هست و در کشور کویت کار میکند و خودم و خانوادم در ایران زندگی میکنیم و پدرم هر چندوقت یکبار به ایران می آید آیا با این شغل پدرم میتوانم وارد سپاه شوم؟ تو رو خدا راهنمایی کنید پدر من فقط یک کارگر هست و حدود ۲۶ سال در کویت کار می کند

  • سلام دوست محترم فعلا پذیرش ندارن. بهتر شما فعالیت بسیج رو داشته باشید وکارت بسیج فعال رو بگیرید

 86. سلام خانومی18ساله هستم دیپلم ریاضی دارم.چن ماه پیش سر یه موضوع کوچیکی به سپاه احضار شدم ولی چیز مهمی نبود.به نظرتون این موضوع برام مشکل ساز هست برای پلیس افتخاری یا سپاهی شدن. خیلی فکرمو درگیر کرده چون نوشته بود عدم سوع سابقه.کسی که پاش به سپاه باز میشه سوع سابقه دار میشه به نظرتون.قبلا مانتویی بودم خیلی حجاب درست و حسابی نداشتم بخاطر همین کارام خیلی ضربه دیدم اما حالا پشیمونم از خطا های گذشتم من نه پدرم شهیده نه جانبازه نه ایثارگری من سهمیه هیچی ندارم فقط خدا رو دارم چن درصد احتمال داره قبولم کنن.

  • سلام دوست محترم سپاه پذیرش برای بانوان نداره برای دانشگاه بقیه الله هم باید از طریق کنکور اقدام کنید

 87. سلام در دانشگاه افسری باید کنکور بدی یا میتونی از طریق معدل سال اخری هم استخدام کنی……..

  • سلام دوست محترم افسری سپاه از طریق ازمونی که خود دانشگاه امام حسین صورت می گیرد

 88. سلام فرد بیسواد می‌تونه سپاه قدس پذیرفته بشه البته افتخاری

 89. سلام ببخشید من الان 18 سالمه و سال دوازدهم هستم . برا استخدام باید چکار کنم؟ و اینکه شما گفتید باید به سپاه شهرمون مراجعه کنم برا دوره درجه داری ؟ چون من شنیدم برا دوره افسری فقط باید بری دانشگاه امام حسین

  • سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین به هسته گزینش مراجعه وفرم ها بگیرید.برای عقیدتی سپاه باید کنکورسراسری شرکت کنید

 90. سلام.من دانشجوی کارشناسی حقوق هستم و ۲۲سالمه .
  پدرم جانبازه.
  خودمم ۷ساله بسینم.
  میتونم وارد سپاه بشم

 91. سلام من دختری ۲۰ساله از شهر سنندج با دیپلم کامپیوتر هستم و علاقه زیادی به جذب سپاه دارم لطفا راهنمایی کنید

  • سلام دوست محترم دررشته پزشکی وپیراپزشکی باکنکورسراسری.

 92. سلام ببخشید من قدم ۱۹۲ من فعال دارم بعد ببخشید من کارو دانش تحصیل میکنم ایا میتونم وارد سپاه بشم باید حتما دیپم داشته باشم

 93. سلام. من دیپلم برق صنعتی شاخه کاردانش دارم با معدل 16/82 و 18 سالمه میتونم جذب سپاه بشم؟

 94. سلام.
  اگر با مدرک کارشناسی ارشد وارد شویم چه درجه ای خواهیم داشت؟
  با دکتری چطور؟
  الان جذب ها به صورت پیمانی است یا رسمی؟

  • سلام دوست محترم اگر منظور دانشگاه امام حسین هست ازطریق کنکورمی باشداستخدامی پیمانی

 95. باسلام وخسته نباشی خدمت مشاور عزیز ،ببخشید برای سوال های استخدامی باید به کدام بخش سپاه مراجعه نمود؟

  • سلام دوست محترم به هسته گزینش سپاه یا با دانشگاه امام حسین تماس بگیرید

 96. سلام
  درشرایط استخدامی۹۸-۹۹ اومده دیپلم هم داشته باشی ولی بسیجی نداشته باشی میتونی ثبت نام کنی .ولی وقتی من مراجعه کردم گفتند فقط اونایی که کارت بسیج دارند میتونند ثبت نام کنند

 97. سلام خدمت همه عزیزان چند تا سوال داشتم لطفا به طور مختصر جواب بدید استخدامی سپاه برج ۲سال ۹۹ در چه حوزه ای درجه داری یا افسری چون همین هفته پیش رفتم واسه درجه داری ارتش اما بخاطر ضعیف بودن چشمام رد شدم خیلی هم ناراحت شدم ولی وقت دکتر گرفتم واسه عمل لیزیک اونوقت چشمامو عمل کنم گیر میدن یا نه یا اگه نگی چشماتو لیزر کردی مشکلی پیش میاد یا خیر بعد من دیپلم فنی حرفه ای دارم مکانیک خودرو هنوز برای خدمت سربازی اقدام نکردم ولی فعالی بسیجم تا برج ۱۰ میاد از برج ۸ میرم بسیج تا برج ۲ سال ۹۹ میشه تقریبا ۴ یا ۵ ماه بسیجی فعال دارم ایرادی که نداره چون میگفتن باید ۱ سال بسیج فعال داشته باشی تا به چشم بیاد متولد سال ۸۰ هستم درجه داری باشه عالیه چون اصلا حرصله دانشکده افسری درس خوندن ندارم میخوام مثل درجه داری ارتش یه مدت اموزشی برم و بعدش هم وارد عرصه نظام بشم راهنمایی کنید مچکر

  • سلام دوست محترم برای درجه داری نیرو انتظامی اقدام کنید شانس سپاه با دیپلم کمه

  • سلام من پدرم بازنشسته نیروهایی مسلح هستش و جانبازی 15 درصد هم داره…خودمم لیسانس نفت دارم، یه دوره ی فوریت های پزشکی رو هم دیدم…
   تو استان خودمون گفتن جذب خانم در سپاه ندارن…میشه رفت تهران ثبت نام کرد؟!
   پاسدار افتخاری چی هستش؟!
   میشه از اون طریق وارد سپاه شد؟!

   • سلام دوست محترم سپاس فقط برای رشته های پزشکی وپیراپزشکی ازطریق کنکورسراسری پذیرش داره

 98. سلام
  من تا سوم دبیرستان خوندم ولی موفق ب گرفتن دیپلم نشدم.آیا بدون دیپلم هم میتونم استخدام بشم
  لطفا بگین چیکار کنم ممنون

  • سلام دوست محترم شانس تون کم هست.برای پروژه ها بیشترهست

 99. درجه داری نیرو انتظامی که مال برج ۵ بوده پاسخ ندادید سوالمو برج ۲ سال ۹۹ استخدامی سپاه در چه حوزه ای درجه داری یا افسری یا چیز دیگه

  • سلام دوست محترم برای سپاه ودانشگاه امام حسین به عضویابهای استان مراجعه وثبت نام نمایید

 100. سلام خسته نباشید بنده ۱۹ سالمه و دو ترم دیگ فوق دیپلم مددکاری رو میگیرم و خدمت نرفتم میخاستم ببینم سپاه پاسداران فوق دیپلم استخدام میکنند یا نه با تشکر یا علی

  • سلام دوست محترم هیچ ایمیل وشماره تماسی موجود نیست.

 101. سلام من دکترای نانو هستم زمان استخدام سپاه کی هست

  • سلام دوست محترم زمان مشخص نداره به هسته گزینش استان تون مراجعه نمایید

   • سلام دوست عزیز ممنون که پاسخ دادین من یه مشکلی دارم اونم اینه که درحال حاضر تا آخر بهمن برای یه کاری جزیره کیش هستم اما استان محل زندگیم تهرانه ، برای همین زمان پرسیدم اگر ما اسفند ماه بریم به گزینش استان بازم میشه یا خیر؟ آیا سایتی برای ثبت نام نیست یاحتما باید حضوری بریم

    • سلام دوست محترم زمان دقیق اعلام نشده ثبت نام برای اقایان می باشد سپاه برای بانوان ازطریق کنکوربرای رشته های پیراپزشکی پذیرش دارد

 102. سپاه استخدام بانوان هم داره ؟

  • سلام دوست محترم استخدام خاصی نداره مگرمورداز افرادی که بسیج فعال دارن

 103. سلام . من معافیت پزشکی(واریکوسل) دارم و دارای مدرک بهیاری هستم آیا میتوانم به جذب سپاه دربیام ؟؟ اگر نه میتوانم درخواست لغو معافیتمو بدمو به جذب دربیام؟؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمائید

  • سلام دوست محترم معافیت پزشکی جذب نمی شوند.لغوکارت معافیت باتوجه به سن ومدرک وبهبودی بیماری امکان پذیرهست

 104. سلام

  من کارشناسی رشته برق و کارشناسی ارشد رشته مهندسی‌ پزشکی‌ بیو الکتریک خوندم در یکی‌ از دانشگاه‌های مطرح کشور،معافیت پزشکی‌ برای چشم دارم(هرکدام شماره ۴) و الان ۲۸ سال دارم.می‌تونم من به عضویت سپاه در بیام،خیلی‌ علاقه دارم

  • سلام دوست محترم خیر

   • سلام مجدد و خسته نباشید
    آیا بخاطر شماره چشممه؟ یعنی اگه جشممو عمل کنم مشکلی دیگه نیست؟ بالاخره مهندس برق ک لازم داره سپاه،نداره؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید.

 105. سلام من روزبه ختمی فرزند کیومرث ختمی سرهنگ باز نشسته وزارت دفاع هستم..
  بعد این اتفاق تلخ اماده ام تا جانم را در راه رهبر و کشور و ادامه راه برادر عزیزم حاج قاسم فدا کنم.شدیدا دنبال راهی برای استخدام در سپاه هستم در هر زمینه و هر کاری…دیپلم 28 ساله متاهل لطفا کمک و راهنمایی بدید

  • سلام دوست محترم اگه بسیج فعال دارید به عضویاب های گزینش سپاه مراجعه نمایید

 106. سلام من بیماری قلبی دارم خواستم ببینم میشه ب عضویت سپاه در بیام

 107. سلام لیسانس مهندسی اپتیک و لیزر دارم و الان دانشجوی ارشد رشته فوتونیک هستم.با توجه ب اینکه دخترم میتونم با این رشته وارد سپاه شوم یا خیر ممنون راهنمایی تان

  • سلام دوست محترم ابتدا عضویت بسیج داشته باشیدشانس پذیرش دراین رشته برای خانمها خیلی کمه

 108. ایا میتوان با مدرک دیپلم برق از فنی حرفه ای تو درجه داری سپاه استخدام شد.

  • سلام دوست محترم برای استخدام اگه بسیج فعال برای استخدام شانس دارید

 109. سلام ، در بهترین حالت چند سال طول میکشه از نیروی عادی سپاه به یگان صابرین برسی؟ یا اصلا برای رسیدن به اون راه دیگه ای هم هست؟

  • سلام دوست محترم متفاوته به ساعت حضور فعالیت حداقل یکسال ولی فردبه فردمتفاوته

 110. سلام چطوری وارد سپاه قدس میشه شد

  • سلام دوست محترم از طریق عضویابها هسته گزینش اقدام نمایید

 111. سلام و عرض ادب
  من دوازدهم تجربی هستم،می خواستم استخدام درجه داری یا افسری بشم،،،با توجه به اینکه اسم نویسی افسری مهلتش تموم شده،برا ثبت نام درجه داری باید چکار کنم؟کجا مراجعه کنم؟

  • سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین به هسته گزینش مراجعه نمایید هنوزفرصت دارید.برای عقیدتی سیاسی سپاه باید درکنکورشرکت نمایید

 112. سلام اگر بخوایم وارد سپاه قدس بشیم از طریق دیپلم میشه در مقطع درجه داری

  • سلام دوست محترم به هسته گزینش سپاه شهرتون مراجعه نمایید

 113. سلام اگر دو دندون نداشته باشیم گیر میدن
  اگر بریم دندون بکاریم خوبه؟؟

 114. سلام بنده ۱۷ سال دارم فعالی بسیج هم دارم اندازه قد باید چقدر باشه من قدم ۱۶۰ هستش لطفا کمکم کنید

 115. قدمن ۱۶۰ هست ایا میتونم وارد سپاه بشم

 116. سلام من فعالی بسیج دارم قدم ۱۶۰ ایامیتونم واردسپاه بشم

 117. سلام وارادت، بنده 33سالمه و لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک و کنترل دارم…خواستم بدونم میتونم در سپاه استخدام بشم.ممنون

  • سلام دوست محترم برای پروژه هاشانس هست.به گزینش سپاه مراجعه نمایید

 118. سلام ببخشید من ۲۲ سال سن و دیپلم ریاضی فیزیک دارم الان هم مشغول تحصیل در پیام نور هستم میدونم که سپاه مدرک پیام نور را نامعتبر میخواند ولی سوالم اینه که میتوانم با دیپلمم استخدام سپاه بشم یا نه ؟؟؟

  • سلام دوست محترم به عضویابهامراجعه شرایط سنی داشته باشید شانس دارید

 119. باسلام. بنده خانمی هستم با مدرک لیسانس مهندسی عمران. و تو دانشگاه و غیر از دانشگاه هم بسیج فعال و فرمانده بودم. میخوام تو سپاه تهران ثبتنام کنم باید چیکار کنم؟

 120. سلام خدمت شما.بنده کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه شریف را دارم.میخواستم بدونم سپاه من رو استخدام میکنه؟

  • سلام دوست محترم یکی از گزینه ها ورود از طریق کنکورارشدبرای دانشگاه امام حسین ع هست برای استخدام هم به عضویابهای هسته گزینش مراجعه کنید

 121. سلام من ۱۸ سالمه دیپلم تجربی گرفتم امسال میشه بپرسم باید معدل کل و معدل کتبی چند باشه ک بتونم ثبت نام کنم؟

  • سلام دوست محترم به عضویابها وهسته گزینش برای دانشگاه امام حسین مراجعه نمایید.برای عقیدتی سپاه ازطریق کنکور هست معدل14

 122. به نیرویه انتظامی میشه رفت اما من مادر زادیی 28 تا دندون دارم میشه رفت؟

 123. سلام من میخوام استخدام شوم در سپاه و امسال دیپلم میگیرم و 19 سال دارم میخواستم ببینم میتوانم چگونه؟

  • سلام برای دانشگاه امام حسین به هسته گزینش وعضویابها مراجعه نماییددانشگاه عقیدتی سپاه ازطریق کنکور

 124. سلام خسته نباشید من کارشناس عمرانم میخوام توی نیروهای مسلح ثبت نام کنم لطفا راهنماییم کنید

  • سلام دوست محترم برای سپاه ازطریق کنکور ارشد می توانید وارد شویدیا استخدام به عضویابها برای ارتش از طریق سایت اجابرای درجه داری.

 125. سلام.
  برادر من شهریور از مقطع کارشناسی روزانه اخراج شده. حالا میخوایم ببینیم چجوری میتونه وارد سپاه، ارتش یا نیروی انتظامی بشه؟؟
  آیا امکانش هست بره دانشگاه امام حسین پاسدار شه و سربازیش هم همونجا باشه؟
  کلا چجوری میتونه وارد نیروهای مسلح بشه؟

  • سلام دوست محترم دانشگاه خیر.دروره درجه داری اگه شرایط سنی رو داشته باشدبله برای توضیحات کاملتربامشاوران مادرارتباط باشید

 126. سلام من تو تصادف همه دندون هام دچاره مشکل شد بعلاوه گوشه چپم 4 تا دندون کشیدم و 11 تاشو درست کردم ک 9 تا عصب کشی بودنگوشه چپمو هم عمل کردم زخم هاشو برداشتم میشه رفت؟ ردیی نداره؟

 127. سلام من کلاس دوازدهم رایانه هستم و 18 سالمه و میخوام وارد دانشگاه افسری بشم و چند سال بسیج هم سابقه دارم
  چتوری وارد بشم.

  • سلام دوست محترم افسری از رشته های نظری پذیرش داردشما برای درجه داری اقدام نمایید

 128. سلام و وقت بخیر ببخشید یه سوال داشتم من حقیقتش ۱۹ سالمه و دیپلم هم دارم میخام جذب سپاه بشم آیا میتونم از طریق سربازی اقدام کنم؟اگه میشه ممنون میشم راهنماییم کنید….

  • سلام دوست محترم اگه نیاز به نیرو باشد بله وشما باید خودتان پیگیرپذیرش شوید

 129. سلام وقتتون بخیر
  من دیپلم نرم افزار دارم ودرحال تحصیل هستم در(دانشکده فنی وحرفه ایی استان قزوین روزانه) ایامن میتونم واردسپاه بشوم؟وچگونه؟باتشکروخداقوت..

  • سلام دوست محترم جذب خانم در سپاه محدود می باشد از طریق پایگاه بسیج تان اقدام نمایید

 130. سلام خسته نباشیداگرنامه عضویابی داشته باشم میتونم واردسپاه قدس شوم

 131. سلام ام بی ای بدن چندباشه می پذیرن

  • سلام دوست محترم درحد معاف از رزم نباید باشد.چاقي مفرط BMI > 35 : معاف از خدمات رزميبند 4:لاغری مفرط BMI < 17 : معاف از خدمات رزمي .پس به معاینات بستگی داردهرچه وزن وقدمتعادل ترباشدشانس بیشتر

 132. سلام خسته نباشیدمعذل لازم برای استخدام در سپاه چنداست وازمون جسمانیش چگونه است

 133. سلام خسته نباشیداگر برای سپاه انصار مصاحبه ردبشی برای سپاه ولی الله مذارن دوباره امتحان بدی

  • سلام دوست محترم بستگی داردکه درچه مرحله ی رد شده باشید شانس تان کم می شود

 134. سلام من ۴۲ ساله هستم از خدمت معاف شدم.و پشیمونم که خدمتی برای وطن نکردم آیا جایی رو بمن معرفی میکنید که تو اینروزای سخت و بیماری و دخالت استکبار در منطقه بتونم خدمت کنم بدون مزایا و حقوق جسمی سالم بدون سابقه حتی پاک کردن کفش برادرام

  • سلام دوست محترم به عضویابها در پایگاه بسیج با گزینش سپاه شهرتون مراجعه نمایید

 135. سلام من دیابت دارم مدرک هم دارم فعالی هم بیش از اندازه زیاد دارم ایا میتونم وارد سپاه بشم

  • سلام دوست محترم اگردرحد معاف ازرمنباشد شانس دارید

 136. سلام.خسته نباشید.خانم هستم ..۳۵ ساله.بیش ازده سال سابقه بسیجی فعال دارم.فرمانده بسیج بودم.عضو شورای حوزه هم بودم.به سپاه علاقمندم.امکانش هست دراین ارگان مشغول به کارشم.لیسانس مدیریت دولتی هم دارم.خواهشن راهنمایی کنید

  • سلام دوست محترم ازطریق عضویابها اقدام کنید ولی شانس تان بالا نیست

 137. سلام خسته نباشیدبرای سپاه حتما بایدبسیج فعال داشته باشی

 138. سلام
  من شنیدم سپاه یه آزمون داره برای افرادی که در رشته کامپیوتر تحصیل میکنن.درسته؟
  شنیدم میشه بعد دیپلم تو اون آزمون شرکت کرد و درصورت قبولی وارد سپاه شد برای رشته کامپیوتر. درسته؟

 139. سلام وقتتون بخیر
  بنده دانشجو ترم اخرم
  میخواستم با دیپلم وارد سپاه بشم میشه
  خدمت سربازی نرفتم
  ایا امکانس گزینش هستش؟

  • سلام دوست محترم سوالتان واضح نیست برای مشاوره کاملتر بامشاوران ما درارتباط باشید

 140. سلام بنده چند سالی اموزش پرورش هستم لیسانس سن 37 میشه جدب سپاه شد با این شرایط علاقه دارم بعد عصو بسیج عصو گردان عاشورا عمو ودایی مادرم پاسدار بودن بازنشسته شدن ایا امکانش هست لطفا راهنمایی کنید

  • سلام دوست محترم از طریق پایگاه تان پیگیری نمایید

 141. سلام شرایط درجه داری سپاه چیه؟
  سربازی نرفتم سنم ۲۲ هستش
  شرایط ثبت نام دارم؟

  • سلام دوست محترم به پایگاه بسیج یا نیروانسانی سپاه شهرتان مراجعه نمایید

 142. سلام من قدم زیر۱۶۰ هست ک در شرایط گفته شده بازهم میتونم وارد سپاه بشم من علاقه شدیدی دارم

  • سلام دوست محترم شرط قد165برای افسری می باشدبرای استخدامی شرایط مجزا می باشد

 143. سلام من فوق لیسانس مدیریت دولتی هستم 29 سالمه
  برای استخدام سباه اقدام کردم ولی مشخص نیست ازمونش چه زمانی هست باید خودشون زنگ بزنن؟

  • سلام دوست محترم ازطریق جای که اقدام کردید پیگیری نمایید

 144. سلام وعرض ادب ببخشید من دوازدهم انسانی هستم می خواستم بدونم دانشگاه امام حسین استخدامی داره واگه داره ازطریق کنکور میشه ثبت نام کردیا درون سازمانی

  • سلام دوست محترم پذیرش جدا ازکنکورسراسری می باشد.دانشگاه عقیدتی سیاسی باکنکورمی باشد

 145. سلام دوازدهم الکترونیک فنی و حرفه ای هستم و خیلی دوست دارم وارد سپاه بشم و نمیدونم چطور لطفا جواب بدید

  • سلام دوست محترم برای افسری امام حسین ع از رشته های نظری پذیرش میشه

 146. سلام خستا نباشید آزمونش سخته مقعد چرا چک میشه

 147. سلام من ۲۱ سالمه مدرک فوق دیپلم الکتروتکنیک دارم
  قدمم ۱۹۰ هست.. ولی قصد دارم برای کارمندی باشم.
  میخوام بدونم معدل فوق دیپلمم باید چند باشه برای استخدام برای اقایان؟؟؟

 148. سلام من تیرماه ۲۱سالم میشه
  فوق دیپلم الکتروتکنیک دارم از دانشگاه فنی وحرفه ای شهید چمران(شماره۱ اهواز )روزانه خوندم.
  فرزند جانباز ۱۵درصد هستم.
  معدل فوق دیپلمم 13/76 سرکار میرفتم معدلم پایین شد.
  بسیجی هم دارم.
  آیا میتونم کارمند سپاه بشم؟
  برادر دوقلومم شرایط خودمو داره اما اون پایان خدمت نداره؟لطفا شرایط برادر دوقلومم لطف کنید توضیح بدین متشکر

  • سلام دوست محترم به نظر جذب استانتون بستگی دارد هر استان ممکنه متفاوت عمل کنه شرط معدل معمولا برای پاسداری15هست ولی چون پدرجانباز هست…شما می توانید یک مدرک کارشناسی بگیرید چون شرطت سن با کارشناسی26سال هست که معدل تون درست بشه.به هرحال از جذب شهرخود پیگیری نمایید

 149. سلام
  من ۱۹سالمه و کنکور دادم
  بابام نظامیه ،بسیجی فعالم دارم
  میتونم وارد سپاه بشم ؟

  • سلام دوست محترم پذیرش باکنکوربرای رشته های پزشکی وپیراپزشکی است

 150. سلام فعالیت بسیج دارم شانزده سال تمام دارم طبق شرایط پدرم ام دی آف کار هست فعالیت در بحث های قرآنی فرهنگی و علمی شایانی دارم مشتاق در ثبت و ما فعالیت در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستم و تمامی شرایط ثبت‌نام را نیز دارم و معدلم هجده هست آیا میتوانم ثبت نان کنم و در نظام حضور یابم

  • سلام دوست محترم بله از طریق پایگاه بسیج وهسته گزینش استان اقدام نمایید

 151. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بنده متولد ۱۳۶۱ هستم با مدرک دیپلم انسانی معدل۱۴
  بسیجی فعال هم ندارم اما معتقد و وفادار به نظام هستم و در ضمن از خانواده شهدا و برادر شهید هستم و میخواستم ببینم امکان دارد که از طریق معرف نظامی که پسرعموی بنده هستن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیام؟لطفا راهنمایی بفرمایید.در ضمن از طریق سپاه شهر و استان هم اقدام کردم و گفتن کمتر از لیسانس ثبت‌نام ندارن.

  • سلام دوست محترم برای پاسدری شرط سنی 28سال بامدرک کارشناسی می باشد.

 152. پس این شرایط سنی حداقل ۱۶سال و حداکثر ۴۰سال که در ابتدای همین مطلب استخدامی بالا اومده کجا و برای چه کسانی اجرایی میشود؟ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست محترم برای پذیرش دانشگاه امام حسین شما باید دیپلم نظری داشته باشید ودرآزمون داخلی شرکت نمایید برای عقیدتی سپاه باید کنکورشرکت نمایید

 153. سلام وقتتون بخیر
  می خواستم بدونم با مدرک کارشناسی سپاه هم میشه توی سپاه استخدام شد یا به عبارتی سپاه مدرک پیام نور رو قبول داره؟
  شنیدم میگن قبول نمی کنن

 154. سلام دیپلم الکترونیک دارم باید در چه دانشگاهی فوق دیپلم بگیرم تا بتونم وارد دانشگاه سپاه بشم.چون شنیدم با دیپلم فنی استخدام نمی کنید.

  • سلام دوست محترم روزانه شبانه سراسری یا دانشگاه ازاد

 155. سلام من یک دختر ۲۰ ساله هستم و علاقه مند به سپاه خواهران میخواستم بدونم چجوری باید ثبت نام کنم؟؟تو چه سایتی برم
  واینکه کجا برم وخیلی سوالات دیگه
  من این شغلو خیلی دوست دارم تورو خدا راهنماییم کنید
  مخام بدونم چه مدارکی لازم برای ثبت‌نام وزمانش تاکی؟؟

  • سلام دوست محترم از طرسیق کنکور برای رشته های پزشکی وپیراپزشکی پذیرش دارند

 156. سلام برادر مشاور وقت بخیر
  دو بار سوال پرسیدم ولی جواب ندادین،میخواستم ببینم با تمام این تفاسیر و صحبت هایی که کردیم دیگه هیچ راهی وجود نداره که بشه به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیام،ممنون میشم اگه جواب بدین.

  • سلام دوست محترم من دسترسی به سوالات قبلی شما ندارم برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما درارتباط باشید

 157. با سلام
  بنده 18 سال تمام دارم و رشته تحصیلی برق صنعتی هم هستم، پایه دوازدهم دیپلم هم تا 1 ماه دیگه میگیرم،
  کارت بسیج فعال هم دارم.
  میخواستم بدونم من که استان اصفهان زندگی می کنم میتونم تهران گزینش برم یا خیر
  بعد هم من سپاه استان اصفهان رو پیدا نکردم خیلی گیج کنندست که جای معلومی نداره برای مراجعه
  به حوزه بسیج هم گفتم یه رزومه گرفتن اما امیدی به اونها ندارم میشه یه مکان یا جایی به بنده معرفی کنید برای مراجعه حضوری

  خیلی ممنون

  • سلام دوست محترم دانشگاه امام حسین ع پذیرش از رشته نظری دارد.شما برای درجه داری ارتش ونیروانتظامی شانس دارید .یامی توانید یک کاردانی یا کارشناسی گرفته بعد برای پذیرش سپاه اقدام نمایید

 158. سلام علیکم
  عرض سلام و احترام خدمت برادران اسلام
  بنده 22ساله هستم تازه دانشگاه رو. تمام کردم داری مدرک فوق دیپلم الکتروتکنیک برق صنعتی هستم آیا اماکن جذب در سپاه پاسداران رو دارم یا ن؟؟؟

  • سلام دوست محترم اگر سایر شرایط دیگر رو داشته باشید بله

 159. سلام
  من متولد ۱۳۶۰ هستم و سربازی هم رفتم و در سازمان بسیج دانشجویی خدمت کردم و بدلیل سابقه بسیجم سه ماه هم کسر خدمت گرفتم مدرک تحصیلی ام هم دیپلم هست آیا میتونم استخدام شم.

 160. سلام من دیپلم انسانی هستم ولی عضو بسیج تا به حال نبودم و دوست دارم در سپاه کار کنم ایا میتوانم باید چکار هایی بکنم میشود به من کمک کنید

  • سلام دوست محترم سایقه بسیج فعال یکسال نیاز هست.شرط معدل داردبرای مشاوره جامعتر باشماوران ما درارتباط باشید

 161. سلام وقت بخیر من بامدرک لیسانس فلسفه ‌وکلام اسلامی بامعدل ۱۹/۳۸ازدانشگاه سراسری باسن ۲۸میتونم تو سپاه استخدادم بشم لطغا جواب بدین.

 162. سلام خسته نباشید برای استخدام در سپاه شرط معدل نیاز هست؟

 163. سلام .بنده ۳۲ سال سن دارم و تخصص در شبکهای کامپیوتر و دوربین و سیستمهای مربوط کارت بسیج فعال هم دارم و جزو خانواده ایثارگران و جانبازان هستم .خدمت نرفتم .آیا شرایط جذب را دارم .از زاهدان ..لطفا راهنمایی کنید ممنون .

 164. س.خسته نباشید .بنده در زمینه انواع شبکه های کامپیوتری و دوربینهای مدار بسته و سیستمهای وابسته تخصص دارم با سابقه بالا و ۳۲ سال دارم .سربازی نرفتم هنوز.ولی کارت بسیجی فعال دارم بالای پنج سال .عضو خانواده ایثارگران و جانبازان هستم .آیا میتونم جذب سپاه بشم زاهدان .

 165. اگر قضیه سربازیم رو اوکی کنم بعد امکانش هست

  • سلام دوست محترم سوالتان راکامل بیان کنید شما باید شرایط دیگه استخدام روهم داشته باشید

   • کارت معافیت بنده به زودی میرسه و بخاطر خدمت جنگی پدرم .سنم هم ۳۲ هست مدرک تحصیلی که شبکه کامپیوتر هست شرایط دیگه استخدام که میگید چی هست ؟لطفا راهنمایی کنید.

 166. سلام بنده خانم و31سال سن دارم با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و 12سال سابقه بسیجی فعال آیا میتونم جذب سپاه شوم؟

 167. سلام.خسته نباشید
  چه معدلی برای مدرک لیسانس از دانشگاه دولتی لازم هست برای جذب ؟؟

 168. با سلام بنده ۱۷ سالمه سال یازدهم انسانیم‌ میتونم جذب سپاه بشم لطفا راهنمایی کنید؟

  • سلام دوست محترم سال دوازدهم .شما باید یکسال سابقه بسیج فعال داشته باشید.درکنکوردانشگاه عقیدتی می توانید شرکت کنید دانشگاه امام حسین ازمون جدا داردوشرایط جداگانه دارد

 169. سلام من 18 سالمه ميخوام وارد سپاه بشم چي كاركنم تو بخش بانوان ديپلم برنميدارن ميگن بالاي ديپم دكترا برميدارن من چي كاركنم گفتن شايد باز بردارن اما بايد هي منتظر بمونم پدرم اجازه نميده برم دانشگاه بايد از طريق ديپلم برم

  • سلام دوست محترم از بسیج پیگیری نمایید چون جذب بانوان محدود است

 170. سلام.بنده امسال در ازمون داخلی سپاه ثبت نام کردم ولی روز ازمونش نتونستم شرکت کنم.ایا اگه در کنکور سراسری رتبه خوبی بیارم میتونم افسری قبول بشم یا ن بایستی سال بعد برم؟؟؟؟

  • سلام دوست محترم پذیرش دانشگاه امام حسین از طریق ازمون جداگانه هست عقیدتی سپاه باکنکور

 171. با عرض سلام و خسته نباشید
  من خانم هستم . دکترای فیزیک هسته ای دارم. و تازه دوره پسا دکترام تموم شده. 35 سال سن دارم. بسیجی فعال بودم. میخواستم بدونم امکان استخدادمی در سپاه برای من وجود دارد؟ سپاس از شما.

  • یلام دوست محترم جذب بانوان کم هست .از عضویابها سپاه پیگیری نمایید

 172. سلام من امسال سال دوازدهم میخونم رشته برق صنعتی کاردانش من میتونم با دیبلم وارد سپاه بشوم و استخدام شوم

  • سلام دوست محترم اگر مدنظر دانشگاه امام حسین ع هست خیر

 173. سلام ببخشید ایا میشه با داشتن دو سه ماه کارت فعال هم عضو سپاه شد؟
  و چگونه سپاه اطلاع رسانی میکنه؟
  و برای دانشگاه امام حسین علیه السلام چه رتبه ای نیاز دارم در رشته ریاضی؟

  • سلام دوست محترم برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما در ارتباط باشید

 174. با سلام و عرض ادب خانم ۲۸سال لیسانس حقوق ساکن جزیره کیش برای خدمت رسانی کجا مراجعه کنم

 175. باسلام من سیده عاطفه محرم پور متولد سال 63ازرشت استان گیلان هستم دارای مدرک کارشناسی ریاضی با معدل13/71 و متقاضی استخدام در سپاه یا نیروی انتظامی به نظر شما موفق میشوم لطفاً من را راهنمایی کنید باتشکر منتظر پیام شما هستم.

 176. سلام ،وقت به خیر ،خانم ۲۴ساله،دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی دارویی هستم علاقه مند به استخدام سپاه یا نیروی انتظامی هستم،معدل کارشناسی ارشد ۱۹،بسیج هم در دوران مدرسه و دانشگاه عضو بودم برای کسب اطلاعات باید به کجا مراجعه کنم،ساکن سبزوار

  • سلام دوست محترم با هسته گزینش استان خود در ارتباط باشیددرکل جذب بانوان محدود هست

 177. سلام خدمت شماشرایط عضویت زیر دیپلم در سپاه یا بسیج امکان پذیر میباشد بنده تا اول راهنمایی خوندم دوست دارم عضویت در سپاه یا بسیج را داشته باشم27سالمه از اسفراین خراسان شمالی لطفا راهنماییم کنید با تشکر..

  • لام دوست محترم پذیرش درسپاه سن متناسب با مدرک میخواهد

 178. با سلام من ۱۶ سالمه ودختر هستم بنده میخواستم عضو سپاه شوم ولی من در کودکی سابقه بیماری قلبی ودرمان شدم والان هیچ مشکلی ندارم پدر بنده که در حال حاضر ایثارگر حساب میشه در نوبت کمسیون عالی هستش میتونم در الویت استخدام سپاه باشم

 179. سلام من ۲۲ساله هستم بامدرک دیپلم والبته خانوم هستم آیاشانسی برای استخدام درسپاه دارم وازکجابایداقدام کنم

  • سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود هست از گزینش شهر خود پیگیری نمایید

 180. سلام برای عضو شدن در امنیت پرواز یا همان مارشال هوایی سپاه چی کار کنیم

 181. سلام بنده کلاس دوازدهمم برای استخدام در سپاه میتونم الان اقدام کنم و شرایط چگونه است ؟؟؟ خواهش میکنم جواب بدین

  • سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین ع از نیروی زمینی سپاه یا عضویابهاو یا دانشگاه امام حسین پیگیری نماییدعقیدتی سپاه یا کنکور سراسری

 182. من مخوام خدمت سربازی را در سپاه باشم پ در خین سربازی به استخدام سپاه درآیم و دارای ندرک فوق دیپلم هستم لطفا راهنمایی بفرمایید؟

 183. شماره‌ی گزینش سپاه قم رو دارید؟

 184. باسلام من 34 سالمه 15 سال سابقه بسیج دارم ک چهار سالش عضو شورای حوزه بودم مدرک دیپلم دارم میتون برا استخدام سپاه اقدام کنم

 185. سلام
  من 18سالمه
  دیپلم علوم انسانی هستم
  می تونم اقدام کنم

 186. سلام برای ثبت نام در دانشگاه افسری باید چه کنیم

  • سلام دوست محترم از دانشگاه امام حسین یا نیروی زمینی شهرتان پیگیری نمایید

 187. سلام استخدام سپاه خواهران از چه زمانی شروع میشود؟؟

 188. سلام آیا رشته فنی حرفه‌ای صنایع غذای می تواند در سپاه شر کت اگر کسی این پیام دید لطفا هر چه زودتر تر جوابم رو بدید داخل یک موقعیت استراری هستم با تشکر

  • سلام دوست محترم پذیرش افسری امام حسین ع از رشتهخ های نظری می باشد

 189. سلام علیکم وقت بخیر؛ 20 سال دارم، می‌توانم برای ورود به دانشگاه امام حسین علیه السلام اقدام کنم؟
  حداکثر تا چند سالگی فرصت ثبت نام است؟

  • سلام دوست محترم حداکثرسن بامدرک دیپلم 21سال برای افسرمحصل

 190. سلام من تصمیم به ورود به سپاه دارم البته خانم هستم چقدرقد برای استخدام مهم هست؟وحداکثر وحداقل قد چقدر باید باشه ممنون میشم جواب بدید

  • سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود است در بسیج هست

 191. سن جذب سپاه انصار چند میباشد وامسال جذب نیرو چه موقع هس

  • سلام دوست محترم سن متناسب بامدرک هست.سپاه انصار با فوق دیپلم پذیرش دارد

 192. سلام ببخشید تو دانشگاه امام حسین حقوق هم میدن و شرایطش چشوره

 193. سپاه دیپلم حسابداری واسه بانوان جذب میکنه؟

  • سلام دوست محترم جذب بانوان محدود می باشد برای بسیج هست

 194. سلام من ۱۶ سالمه و کلاس دهم هستم میتونم وارد سپاه بشم؟

  • سلام دوست محترم پذیرش در پایه 12که شما در حال فارغ التحصیلی هستید

 195. چطور ازجذب نیرو در سپاه اطلاع کسب کنیم؟

  • سلام دوست محترم عضویابها در پایگاه بسیج یا هسته جذب استانتان

 196. 41 ساله هستم 15 سال کارمند پلیس +10بودم و خیلی دوست دارم در سپاه خدمت کنم. کجا باید مراجعه کنم. از اسفند 1398 من پیگیر بودم به شماره ای که مربوط به مشاوره بود تماس گرفتم ولی درست راهنمایی نکردند. از شما خواهش میکنم که راهنمایی بفرمائید.

  • سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود از طریق گزینش سپاه می باشدشما شرایط سن رو ندارید

 197. سلام خسته نباشید من علاقه دارم که عضو سپاه بشم چه شرایطی باید داشته باشم و به کجا باید مراجعه کنم متشکرم

  • سلام دوست محترم از طریق عضویابهای پایگاه بسیج وگزینش سپاه

 198. با عرض سلام خسته نباشید
  ببخشید قد مورد نیاز چقدر هست واگر کسی قدش کوتاه باشد باید چکارکنه

 199. سلام من فرزند جانباز ۵۰درصد هستم پدرم بازنشته سپاه است . خودم لیسانس حسابداری ومتولد دی ۱۳۷۱ هستم ایا میتونم در سپاه استخدام بشم .

  • سلام دوست محترم اگر سایر شرایط داشته باشید شانس دارید

 200. سلام وقت بخیر.خدمتتون عارضم که بنده امسال به امیدخدا دیپلم رشته علوم تجربی رو خواهم گرفت ومیخام بدونم آیا بادیپلم میشه بدون کنکور ازطریق سپاه پزشکی خوند؟یعنی پزشک سپاه بشم؟

  لطفا بفرمایید که درسپاه چه رشته هایی برای خانم ها به جز مشاغل نظامی وجود داره؟

  از لطف شما سپاسگزارم🌹

 201. باسلام من مهدی رضوانی ام خراسان جنوبی شهرستان بیرجند. من متولد1384هستم همان 16بعد من علاقه ای زیاد به سپاه پاسداران دارم پدرمم 71سال سن دارع منم گخ 16یکی از براذرانم در نیروی انتظامی هست ودیگری در ارتش
  من ایا میتوانم وارد سپاه شوم توروخدااااا

  • سلام دوست محترم شما برای ورود به دانشگاه امام حسین وجذب در سپاه دیپلم باید داشته باشید

 202. من میخوام وارد مهندسی هوافضا سپاه بشم بسیج فعال هم ندارم چکار کنم باید
  ؟؟؟؟

  • سلام دوست محترم ابتدا عضو بسیج شوید بعد درازمون دانشگاه امام حسین ع شرکت کنید.چون حداقل سایقه یکسال بسیج فعال رو میخاد

 203. سلام و وقت بخیر،بنده میخوام توسپاه خواهران استخدام بشم چه کاری بایدانجام بدم آزمونی داره بایدشرکت کنم یا نه ؟
  بنده تحصیلاتم کارشناسی فناوری اطلاعات

  • سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود می باشدبیشتر در بسیج می باشداز طریق عضویابها

 204. اخه توبسیج فعالیت ندارم درحال حاظر توهلال احمرفعالیت میکنم اگ توبسیج ثبت نام کنم بعدا منو توسپاه استخدام میکنن؟

  • سلام دوست محترم باید یک سا سابقه بسیج فعال دشته باشید بعد بله شانس دارید

 205. سلام من دانشجوترم۵هستم.خواستم بدونم برای عضویت درسپاه باید چیکارکنم.آزمون داره.ضمناًمن نزدیک یکساله که بسیج فعال هستم،این امتیازمیتونه کمک کنه که استخدام بشم.

  • سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود هست ورشته پزشکی وپیراپزشکی باکنکور است

 206. سلام .من متولد 1367هستم .دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای دارم ..میخوام به عضویت سپاه و در خدمت این تشکل باشم .تقریبا دوسال پیگیر هستم اما به نتیجه نمیرسه .لطفا راهنمایی کنید ..ممنونم از شما

 207. سلام شرایط جذب سپاه برای خانم هاچجوری هس؟من بامدرک کارشناسی حقوق میتونم واردبشم؟

 208. سلام وقت بخیر من سال ۹۴ فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداری شدم والان سنم ۳۲ سال است میخواستم ببینم با این شرایط میتونم استخدام سپاه بشم لطفا راهنمایی بفرمایید

 209. با سلام وقت بخیر خواستم بدونم من دیپلم دارم کامپیوتر 20سالمه و دوازده سال هم بسیجیم میشه من استخدام شم

 210. سلام من 18 سالمه 3سال بسیجی فعال دارم رشتمم شبکه نرم افزار کامپیوتر هست میخوام برای سپاه برم میشه چیکار باید بکنم

  • سلام دوست محترم به عضویابها در استان خود مراجعه نمایید

 211. برای دریایی تست شنا می‌گیرند؟

 212. باسلام وخسته نباشید من ۳۴سالمه دیپلم هستم نظری انسانی میتوانم برای درجه داری سپاه عضو شوم؟

 213. سلام من ۱۴ سالمه چطور میتونم بعد از گرفتن دیپلم برای دانشگاه افسری کنکور بدم

  • سلام دوست محترم در ارمون دانشگاه امام حسین شرکت نمایید بهتر دیپلم ریاضی یاتجربی داشته باشید

 214. سلام ببخشید میخواستم بدونم شرایط ورود به هوافضای سپاه چیه؟و آیا بانوان هم میتونن وارد هوافضای سپاه بشن؟

  • سلام دوست محترم رشته تجربی ریاضی وشرط معدل قد.جذب بانوان محدود می باشد

 215. سلام وقتتون بخیر بنده دو ترمم مونده تا پایان فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی ، بسیج فعال دارم ، حکم ورزش رزمی پنجاک سیلات و کیک بوکسینگ دارم ، میتونم در آزمون سراسری دانشکده افسری سپاه شرکت کنم و در بخش نظامی مشغول به کار بشم؟ خانوم هستم

 216. قد مهمه برا این کار قد من ۱۵۸ هست(دخترم ۱۷ سالمه)🥲ولی هم کل خانواده سپاهی و نظامی هستن امتیاز دارم
  هم خودم ورزش کار حرفه ایم و هیچ مشکل جسمانی ندارم

 217. سلام
  ببخشید چشم من ضعیف بود در حد کم ۱ الی ۱/۵نمره
  بعد من عمل کردم با مشورت دکتر و…….به اونا گفتم که میخوام برم سپاه گفتن دیگه چشمت خوب میشه گیر نمیدین راستم گفتن چون من الان از قبل هم خیلی بهتر میبینم و چشمم۱۰شده
  خواستم بدونم میشه به این دلیل من رو در ازمایشات پزشکی یگان ویژه صابرین(سپاه)رد کنن از این ماجرا عمل ۲ سال میگذره و من الان مدرک بوکس و………دارم

 218. سلام و عرض خسته نباشید.من پایه یازدهم رشته نرم افزار هستم.میخواستم بپرسم که برای ورود به سپاه پاسداران با دیپلم فنی حرفه ای هم میتونم برم؟چون من خیلی تحقیق کردم و نوشته بود ک فنی حرفه ای و کاردانش اجازه نداردند.و یا اینکه باید تقاضای دیپلم مجدد بدم برای نظری و . یک سوال دیگه هم داشتم:توی شرایط سنی یک جا نوشته شده تا 23 سال یک جا نوشته شده تا 40 سال!دقبقا تا چند سالگی هست و اینکه مقطع درجه داری هم شرایط سنی به همین شکله ؟یعنی تا 23 سال؟ .اگر با دیپلم فنی میشود رفت سپاه باید به گزینش مراجعه کرد؟و همچنین درجه داری
  ببخشید برای درجه داری با مدرک دیپلم فنی میشود رفت ایا؟
  اگر پاسخ این سوالات رو میدونین لطفا بگید .واقعا گیج شدم

  • سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود می باشد شانس ورود به نیرو انتظامی دارید

 219. باسلام من پرسیدم گفتن حداکثر سن دیپلم ۲۲ لیسانس ۲۴ شما نوشتید ۴۰ سال این ۴۰ سال چیه میشه بیشتر توضیح بدید با تشکر

  • سلام دوست محترم شرط سن مثلا برای هوافضا کارشناسی 26با شرایط خاص28

 220. باسلام من دانشجو کارشناسی حقوق هستم درحال حاضرمدرک تحصیلی ام فوق دیپلم حقوق وکامپیوتر میباشی ومتولد۱۳۶۶ ایا میتوانم درسپاه استخدام شوم راهنمایی بفرماید ممنون میشم

  • سلام دوست محترم جذب بانوان محدود است وشما شرط سنی ندارید

 221. سلام من۶ماه سابقه فعال دربسیج دارم وکارت فعال بسیج هم دارم وقدم ۱۷۵ووزنم۸۵هست آیا به نظرت استخدام میشم

 222. باسلام مندرحدود15سال است بسیج فعال هستم کارت فعال بسیج دارم سن بنده 41 سال است علاقه به استخدام درسپاه رادارم آیامیتوانم درخواست بدهم .ممنونم

 223. سلام من ۲۵سالمه ودیپلم ادبیات میتونم درسپاه گزینش شم آیا واجد شرایط هستم

 224. باسلام خسته نباشید من سوالی داشتم اگه برم در سپاه خواهران می توانیم بریم دانشگاه های دیگردرس بخونیم به جز دانشگاه افسری.
  شدیدن علاق به سپاه دارم.ممنون می شم اگه پاسخ بدین

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید