شرایط استخدام سپاه پاسداران 99 – 1400

19 فوریه 2019 462 نظر
شرایط استخدام در سپاه پاسداران

شرایط استخدام سپاه پاسداران ، از طریق این مقاله به اطلاع متقاضیان استخدام و اشتغال در سپاه پاسداران می رسد. افراد واجد شرایط می توانند جهت استخدام در سپاه پاسداران از طریق تلفن ثابت با شماره ده رقمی 9099071614 (بدون شماره گیری کد از سراسر کشور) با کارشناسان تماس حاصل فرمایند. توجه داشته باشید که صرفا واجد شرایط بودن متقاضیان به منزله استخدام قطعی نمی باشد و انتخاب و گزینش از سوی سپاه خواهد بود.

سپاه پاسداران منابع آزمون استخدام دانشگاه افسری سپاه 99 – 1400

سپاه پاسدارانبرای دریافت کد ایثارگری ارتش و سپاه کلیک کنید

استخدام سپاه

 

شرایط  استخدام سپاه و جذب نیرو در سپاه پاسداران

شرایط استخدام و جذب نیرو در سپاه پاسداران، معیارهای گزینش جهت استخدام در سپاه پاسداران سال 99 – 1400 به شرح زیر می باشد:

شرایط عمومی استخدام: (خبر اردیبهشت ماه 99)

 • استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یكی از صور مذكور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
 • سپاه برای مشاغلی كه مستلزم بكارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامكان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
 • ‌هیأت مركزی گزینش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد كل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشكیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر كار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
 • هسته‌های گزینش در ستاد كل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مركزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشكیل می‌گردد.
 • استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در كادر ثابت بر اساس یكی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دكترا و بالاتر انجام می‌گیرد.

شرایط استخدام سپاه

شرایط عمومی استخدامی سپاه

 • شرایط عمومی استخدام كادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
  اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • التزام عملی به احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
 • عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
 • نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 • داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
 •  استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
 • پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداكثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
 •  برای مشاغل كارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یك آنان در اولویت‌می‌باشند.
 • ‌استخدام پرسنل مذكور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مركزی گزینش است كه پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مركزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
 • داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
 • داشتن حداقل شرایط سنی متناسب.
 • داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
 • اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.

شرایط استخدام سپاه

استخدام سپاه برای بخش کارمندی

 • كارمندان به دو صورت استخدام می شوند روش اول :بر اساس مدارك تحصیلی در یكی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دكترا و بالاتر
 • روش دوم استخدام: بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرك پایان دوره تكمیلی نهضت سوادآموزی و حداكثر پایان دوره دبیرستان.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه كه شرایط لازم را دارا هستند برای كادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
 • سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را كه حداقل دارای مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد 5‌سال خدمت نظامی و یا 6 سال خدمت كارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
 • خدمت پرسنل پیمانی كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
 • سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداكثر 10 سال هر سال به مدت حداقل یك ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
 • سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یك ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد كسر خواهد شد.
 • این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیكن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌ سلب می‌شود.
 • كلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی و كارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
 • حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل كادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.

شرایط استخدام سپاه

استخدام پیمانی سپاه

 • سپاه می‌تواند پرسنلی را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
 • آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 • خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌كننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده 37 قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 • استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
 • استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 • تعداد و تركیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول ‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی كه به وسیله ستاد كل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
 • جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد كل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا كارمندی یا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
 • به منظور جلوگیری از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد كه ‌حتی‌الامكان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.

استخدام رشته های فنی در سپاه

استخدام رشته های فنی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت به کارگیری در رسته های مختلف انجام می گیرد.

 • رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی كه از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیك داشته باشند.
 • مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشكیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
 • ستاد كل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی كل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت یك سال تكلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.
 • بكارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای كلیه پرسنل پیش بینی نماید.
 • تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل‌خواهد رسید.
 • ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت یك سال در چارچوب این قانون كلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی كل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاك عمل قرار دهد.
 • ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده 19 این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (1) ،(2)، و (3) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یك از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندی نماید. كمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل كارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.

افراد واجد شرایط می توانند جهت دریافت راهنمایی بیشتر در خصوص نحوه استخدام در سپاه پاسداران از طریق شماره های موجود در سایت با کارشناسان  ما تماس حاصل فرمایند. 

شرایط استخدام در سپاه پاسداران برای بانوان

شرایط استخدام سپاه پاسداران برای بانوان تا حدودی با آقایان متفاوت است. برای استخدام زنان در هر یک از مشاغل سپاه بر اساس شرایط همسران و خدمت آنان تعیین خواهد گردید. شرایط عمومی که برای استخدام سپاه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است برای خانم ها و آقایان یکسان می باشد.

کلیه بانوانی که مدرک آن ها دیپلم و یا بالاتر از دیپلم می باشد، چنانچه واجد شرایط سنی حداقلی و حداکثری متناسب باشند ، می توانند با استفاده از نیروهای مورد نیاز و التزام به قوانین جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ، نسبت به استخدام سپاه پاسداران اقدام نمایند. حداقل معدل دیپلم برای خانم ها 14 می باشد که در صورت دار بودن این معدل خواهند توانست استخدام شود.

با توجه به برخی از تغییرات و یا افزوده شدن برخی از سنوات در ارتباط با استخدام سپاه پاسداران برای بانوان ، برخی از نمونه هایی که برای این استخدام وجود خواهد داشت ، شامل موارد متعددی می باشد. متقاضیان به لحاظ شرایط جسمانی لازم است دارای حداقل قد 160 سانتی متر باشند. همچنین با توجه به تحقیقات محلی در رابطه با متقاضیان شرکت کننده برخورداری از شرایط مورد نظر سپاه در این زمینه نیز ، از جمله الزامات خواهد بود.

همچنین شما می توانید پاسخ سوالات خود را به صورت کاملا رایگان در انتهای همین مقاله از مشاورین مجموعه صدای مشاوران دریافت نمایید. برای این کار کافیست سوال خود را در بخش دیدگاه ها در انتهای همین مقاله مطرح نمایید.
در کوتاه ترین زمان ممکن در همین صفحه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

nevisande

سلام ، امیدوارم مطالب من براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم نظرات و سوالاتتون رو تو قسمت دیدگاه ها بیان کنید.

دیدگاه ها
462 دیدگاه برای “شرایط استخدام سپاه پاسداران 99 – 1400”
 1. Avatar

  سالام وقت بخیر من 16سالم هست کلاس دهم میتوانم وارد سپاه شوم

  • Avatar

   سلام گزینش سپاه به صورت درون سازمانی هست ونیاز به دیپلم دارد.که بایداز سپاه شهرتون یااستان تون اقدام کنید برای دانشگاه عقیدتی سیاسی سپاه هم باید درکنکورسراسری شرکت کنیدونیازبه دیپلم یادانش اموزه پایه 12باشید

   • Avatar

    سلام ببخشید من الان ۱۷سالمه کلاس دوازدهمم میتونم ثبت ام کنم تو سپاه پاسداران

   • Avatar

    سلام خسته نباشید برای ثبت نام در سپاه برای فارغ التحصیلان دیپلم شرط معدل وجود داره؟
    اگر هست چند باید
    باشه؟

  • Avatar

   سلام من میتونم در سن ۱۵ سالگی درسپاه ثبت نام کنم علاقه ی شدی هم به سپاه دارم .باتشکر ازشما

 2. Avatar

  باسلام من ارشدکشتی سازی دریایی ازدانشگاه صنعتی امیرکبیرمیباشم باعلاقه شدیددوست دارم درکارخانه کشتی سازی سپاه اسخدام شوم دارای5سال سابقه کارم لطفاراهنمایی بفرمایدبه کجامراجعه کنم جهت جذب وخدمت درکارخانه کشتی سازی سپاه تشکر

  • Avatar

   سلام.جذب سپاه درون سازمانی هست.نیازبه بسیج فعال شمابایدازطریق سپاه استان اقدام کنید

  • Avatar

   سلام ببخشید من دو سال دیگه مدرک لیسانس رشته زبان عربی رو میگیرم ایا امکان قبولی تو سپاه رو دارم ؟؟؟؟؟!!!!!و البته خانم هستم

   • Avatar

    سلام سپاه برای خانمها جذب خاصی نداره ولی باز ازگزینش سپاه شهرتون بپرسید

 3. Avatar

  سلام من ۱۸ سالمه هنوز دیپلم نگرفتم میتونم وارد سپاه بشم

  • Avatar

   سلام.دانش اموزسال دوازدهم ودیپلم می تونه شرکت کنند.ثبت نام درون سازمانی می باشدبهتره ازسپاه استان پیگیری کنید.

 4. Avatar

  سلام.استخدامی این ارگان درون سازمانی می باشداز گزینش استان پیگیربشیدولی برای ارتش از طریق سایت اجا برای استخدامی شرایط سنی ورشته روقرار می دهند.نیروانتظامی هم سایتhttp://gozinesh.police.irپیگیربشید.

 5. Avatar

  باسلام اینجانب فعال بسیجی دانش آموزی ،دانشجویی،حوزه وگردان امام حسین استان کرمان با حکم مسولیت های وبسیج سازندگی علاقه مند به جذب در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارم وبه گزینش استان مراجعه نمودم تنها ایراد دی که گرفته شد معدل است معدل 13می باشد لطفا راهنمایی کنید هرچه سریعتر با تشکر

  • Avatar

   سلام.شرایط دانشگاه امام حسین واستخدامی سپاه متفاوته هست.

 6. Avatar

  سلام با عرض خسته نباشید
  می خواستم بدانم با شرایظی که زیر ذکر کردم شرایط ورود به سپاه پاسداران را دارا هستم یا خیر:
  اینجانب بسیجی فعال 18ساله دارای دیپلم و مدرگ پیش دانشگاهی با معدل 15رشته تجربی و امادگی از لحاظ جسمی و روحی
  ؟؟؟

  و اگر شرایط را دارا هستم با شماره ای که قرار داده اید باید تماس حاصل کنم ؟؟؟

  • Avatar

   سلام .پذیرش دانشگاه امام حسین درمقطع کارشناسی درون سازمانی می باشد ازسپاه شهرتون پیگیربشید.

 7. Avatar

  سلام چه رشته های می توانند در سپاه ثبت نام کنند
  لطفا کسی جواب منو بده ممنون

  • Avatar

   سلام.منظور از رشته دبیرستان یا دانشگاهی.
   گزینش سپاه درون سازمانی می باشد از سپاه شهرتون پیگیربشید

 8. Avatar

  سلام . با مدرک دیپلم کاردانی 26 سال سن دارم . خدمت هم تموم کردم ، با احتساب حداقل و حداکثر سن معرفی شده از طرف سپاه آیا میتونم وارد این استخدام بشم ؟

  • Avatar

   سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشداطسپاه شهرتون پیگیربشید

 9. Avatar

  سلام من 18سال دارم که پایه دوازدهم هستم ایا می توانم وارد سپاه شوم و دایی من هم در تهران در سپاه پاسداران است می توانم از الوویت او استفاده کنم

  • Avatar

   سلام.گزینش دانشگاه امام حسین سازمانی هست از سپاه شهرتون پیگیربشید.دانشگاه عقیدتی سیاسی سپاه با کنکورسراسری می باشد.

  • Avatar

   سلام من ۲۱سال سن دارم و دانشجوی رشته شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال هستم و بسیجی فعال دارم با این شرایط میتونم استخدام سپاه بشم؟؟

 10. Avatar

  سلام.حداقل معدل چند لازم هست برای سپاه؟

  • Avatar

   سلام درسالهای گذشته معدل14.پذیرش درون سازمانی از سپاه شهرتون پیگیربشید

 11. Avatar

  سلام من ۱۷سالمه کلاس دوازدهمم میتونم تو سپاه پاسدارلن استخدام بشم

 12. Avatar

  سلام اگه کسی عضو بسیج نباشه میتونه وارد سپاه بشه؟؟

 13. Avatar

  سلام شما میدونید تو شهر قم باید ب کجا مراجعه کنی تا تو سپاه ثبت نام کنی؟

 14. Avatar

  سلام پیمان فیروزی ۲۷ساله دیپلم انسانی دارم معدلم سیزده و هفتاد وپ پنج صدم متاهل و دارای یک پسر میباشم و ازسرپل ذهاب مزاحم میشم….راستش من خیلی به سپاه علاقه دارم و بهش نیاز دارم به سپاه شهر مراجعه کردم و گفتن استخدامی نیست ازتون خواهش میکنم جوابموبدین و کمکم کنید….ممنون

  • Avatar

   سلام سپاه گزینش درون سازمانی می باشدبه سپاه شهرواستان مراجعه کنید.بسیج فعال هم داشته باشیدخیلی خوبه

 15. Avatar

  سلام علیکم
  ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران تان بند حقیر ۱۸ سال تمام را دارا هستم و تمامی شرایط عقیدتی ، سیاسی و اجتماعی را دارا هستم ضمناً چندین حکم مسئولیتی بسیج را هم دارا هستم و … تنها مشکل بند حقیر نداشتن دیپلم می باشد بند حقیر به شدت مشتاق جذب ثابت هستم تا پیمانی ممنون می شوم اگر کامل بند حقیر را راهنمایی بفرمایید
  واقعا درگیر این موضوع هستم

  • Avatar

   سلام جذب استخدامی سپاه از همه مقاطع است وبا دانشگاه امام حسین متفاوت.به سپاه شهرتون مراجعه کنید.

   • Avatar

    سلام علیکم …. بند حقیر در طی سوال و جواب های که از سپاه شهرمان بود داشتم گفتند که هیچ جای ایران بدون مدرک دیپلم استخدام نمی کنند لطفاً دقیق راهنمایی بفرمایید بند حقیر به این کار نیاز دارم ….

    • Avatar

     گزینش سپاه درون سازمانی هست.وتابع شرایط که سپاه اعلام می کنه.شما می توانیدازمرازاموزش ازراه دورمدرک دیپلمتون روبگیرید.

  • Avatar

   من برای ثبت نام به به گزینش سپاه استانمون مراجعه کردم. بعد از اینکه کارت شناسایم رو تو دفتر ثبت کردند به من گفتند که گزینش ندارند باید ازجای دیگه پرسو جو کنم حالا من باید چیکار کنم

   • Avatar

    سلام دوست محترم شمابرای ورودبه دانشگاه امام حسین اقدم نمایید وازطریق عضویابها وشماره خوددانشگاه تماس بگیرید.برای عقدتی سیاسی سپاه هم ازطریق کنکوراقدام نمایید

 16. Avatar

  سلام قربان بنده دیپلم دارم بسیج فعال هم دارم فرزند نظامی هم هستم اما بخاطر تاهل سربازی نرفتم و علاقه دارم در سپاه پاسداران استخدام بشم برادری بفرمایید راهنمایی کنید

  • Avatar

   سلام.گزینش سپاه از تمامی مقاطع می باشدودرون سازمانی به سپاه شهرتون مراجعه کنید.برای سربازی هم جذب رو دارن.اگه غیبت نداشته باشید.

 17. Avatar

  سلام بانوان هم استخدام میشن؟من لیسانس مهندسی کشاورزی دارم…میتونم بپرسم شرایط استخدام رو دارم یانه؟و چه اقدامی باید بکنم؟

  • Avatar

   سلام.پذیرش سپاه رون سازمانی می باشدوبسیج فعال مهم خواهدبودبه سپاه شهرتون مراجعه کنید

  • Avatar

   سلام.پذیرش سپاه درون سازمانی می باشدوبسیج فعال مهم خواهدبودبه سپاه شهرتون مراجعه کنید

 18. Avatar

  باسلام و عرض ادب
  من شرایط بالا رو دارم فقط 98 دیپلم میگیرم
  پدرم ایثار گر و پدر بزرگم سرهنگ ارتش بوده.
  رشته تحصیلیم گرافیکه.
  میخواستم بدونم میتونم درخواست برای جذب شدن به سپاه بدم ؟

  • Avatar

   سلام به سپاه شهرتون مراجعه کنید گزینش درون سازمانی هست

  • Avatar

   سلام.پذیرش سپاه درون سازمانی هست.به سپاه شهرتون مراجعه کنید

 19. Avatar

  سلام من ۲۵سالمه و لیسانس حسابداری دارای کارت پایان خدکت میتونم استخدام بشمم

  • Avatar

   سلام گزینش سپاه درون سازمانی به سپاه شهرتون مراجعه کنید

 20. Avatar

  با سلام الان من سربازم مدرکم فوق دیپلم برقه ميخواستم بدونم برای استخدام میتوانم شرکت کنم

  • Avatar

   سلام.ازمون چه ارگانی؟اگه سپاه منظورتون هست درون سازمانی هست.ازگزینش سپاه پیگیربشید.

   • Avatar

    سلام من برای استخدام سپاه ثبت نام کردم میخوام بدونم نتایج کی میاد من استخدام شدم یا ن

  • Avatar

   سلام استخدام سپاه درون سازمانی می باشدبه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 21. Avatar

  سلام .من لیسانس علوم سیاسی دارم و الان ۳۳ سالمه. نزدیک به ۸ سال سابقه بسیجی فعال هم دارم. میتونم به استخدام سپاه در بیام. چون واقعا علاقه دارم. ۵ سال هم سابقه کار دارم توی شرکت خصوصی

  • Avatar

   سلام استخدام سپاه درون سازمانی هست وتاسن40سال میشه.به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 22. Avatar

  سلام بنده لیسانس مکانیک با مدرک غیرانتفاعی دارم آیا استخدام با این مدرک امکان پذیر هست؟

  • Avatar

   سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشد.رشته شما از رشته های موردنیاز می باشدشرطسنی16تا40سال هست به سپاه شهرتون مراجعه کنید.

   • Avatar

    سلام ‌نوشته شده سن 16سال یعنی با سن 16سال میشه وارد سپاه شد؟ با مدرک راهنمایی؟؟؟
    اگه جواب بدید ممنون میشم

    • Avatar

     سلام خیرنکته
     اگه جهشی درس خونده باشید ودیپلم گرفته باشید امکانش هست

 23. Avatar

  باسلام خدمت عزیزان وخسته نباشید
  من بامدرک فوق دیپلم فنی رشته الکتروتکنیک شاخه تاسیسات الکتریکی
  وفوق دیپلم فوریت پزشکی
  فعالیتهای اینجانب:
  ۱-مسئول نیروی انسانی پایگاه
  ۲-مسئول نظارت تائیدصلاحیت پایگاه
  ۳-جانشین فرمانده پایگاه
  ۴-مسئول تحلیل بررسی پایگاه
  ۵-مسئول اطلاعات پایگاه
  ۶-عضوگردان بیت المقدس
  ۷-چهارسال فعال
  ۸-عضویادواره شهدا(مدافع حرم)
  ۹-مربی حلقه صالحین
  ۱۰-گواهینامه پایه سوم
  ۱۱-عضوکارگاه پیشگیری ازاعتیاد
  ۱۲-دبیرکانون هلال احمر

  • Avatar

   سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشد.به سپاه شهرتون مراجعه کنید.

 24. Avatar

  سلام مشاور عزیز.بنده ۲۱سالمه.دانشجوی حسابداری در مقطع کارشناسی پیوسته هستم.دیپلم انسانی با معدل ۱۷/۵۰ .و همچنین سابقه ۵سال بسیج فعالم..چیکار باید انجام بدم تو رو خدا راهنمایی کنید. محمد از استان گلستان .

  • Avatar

   سلام استخدام سپاه درون سازمانی هست شرط سنی16تا40سال به سپاه شهرتون مراجعه کنید

 25. Avatar

  سلام من دانشجوی سال آخر کارشناسی هستم و ۶ سال بسیج فعال دارم میتونم وارد سپاه بشم؟؟
  لطفا کامل راهنمایی کنید؟؟

 26. Avatar

  سلام من ۱۹سالمه و دانشجوی زشته حسابداری مقطع فوق دیپلم هستم ایا من میتونم در سپاه با رشته خودم استخدام بشوم یا خیر
  لطفا پاسخ دهید ممنون

  • Avatar

   سلام گزینش سپاه درون سازمانی می باشد ورشته استان به استان متفاوت.شرطسنی16تا40می باشدبه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید وبسیج فعال داشته باشیدبهترهست.

 27. Avatar

  سلام خسته نباشید بنده دیپلم چاپ هستم و به عبارتی تا یه حدی مخترع هستم و میتونم در زمینه خودکفایی به کشورم کمک کنم میخواستم ببینم میتونم در سپاه استخدام بشم و به این موضوع ها بپردازم؟

 28. Avatar

  سلام بنده متولد ۱۳۷۵هستم دیپلم کامپیوتردارم دوسال هست خدمت سربازی را تمام کرده ام کارت فعال بسیج دارم ایا میتوانم درسپاه استخدام شم؟باید چیکارکنم کجا برم ؟ساکن کرج ممنون میشم راهنماییم کنیدباتشکر

  • Avatar

   سلام.به عضویابهای سپاه شهرتون مراجعه کنید.یابه گزینش سپاه شهرتون

 29. Avatar

  سلام. من دو سال پیش بعد از سربازیم اقدام کردم که جذب سپاه بشم اما چون غیرانتفاعی خونده بودم گفتن کسایی که غیرانتفاعی و علمی کاربردی هستن جذب نمیشن. دلیل اینکه آزاد و سراسری جذب میشن ولی غیرانتفاعی نه چیه ؟ درصورتی که رفیقم آزاد خوند جذب شد اما من که غیرانتفاعی بودم جذب نشدم جفتمون همون درسو خوندیم.بنده لیسانس مهندسی مکانیک (ساخت وتولید) با معدل ۱۵ را دارم‌

 30. Avatar

  سلام بنده خانم و کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هستم. میخواستم ببینم شرایط استخدام برای رشته ما وجود داره؟

  • Avatar

   سلام
   برای چه ارگانی؟

   • Avatar

    سلام من کارشناسی ارشد کامپیوتر هستم میخواستم بدونم میتونم برای استخدام سپاه شرکت کنم؟ پذیرش خانم هم دارن؟ 28 سالم هست، اگر پدیرش دارن ب کجا مراجعه کنم؟ ازمون کتبی برگزار میشود؟

    • Avatar

     سلام.پدیرش ارشد باکنکوربرای خانمها نیست .از طریق بسیج فعال شانس هست که ازطریق پایگاه ویا استخدامی که خیلی کم هست.بعضی مدارس غیرانتفاعی هم مخصوص این خانواده ها هست که اقدام کنید

  • Avatar

   با سلام و خسته نباشيد بنده از استان خوزستان ميخاستم بدونم كه گزينش نيروى زمينى چه موقع هست دوره تكاورى بسيج هم رفته ام

 31. Avatar

  سلام خدمت شما دوست عزيز من فعال و داراى چند حكم سپاه هستم دوازدهم پشت كنكورى ميتونم وارد دانشگاه افسرى بشم؟ايا چيزى تصويب شده كه رشته فنى بتونه قبل ليسانس وارد دانشگاه افسرى امام حسين(سپاه)بشه؟من نميخوام درجه دارى بخونم. يا اينكه درجه دارى بخونيم ميشه خودمون رو برسونيم به كسايى كه افسرى ميخونن؟

 32. Avatar

  سلام خسته نباشید من سرباز هستم و لیسانس معماری دارم میتونم استخدام سپاه پاسدارن بشم اکثر اشناهامون هم نظامی هستن وخودم هم خانواده شهید هستم داییم شهید شده.

 33. Avatar

  باسلام.میخواستم زمان ثبت نام دانشگاه افسزی سپاه برای سال 98 رو بدونم.بنده 20سالمه و میخواستم برای آزمون دانشگاه افسری ثبت نام کنم.باتشکر.

 34. Avatar

  سر بنده 18 سال سن دارم و مدرک دیپلم کامپیوتر دارم 4 سال هم بسیج فعال هستم به مشکل دارم. چشم سمت چپم ضعیف هست آیا میتونم استخدام سپاه بشم.?ممنون از راهنمایی و سایت خودتون👍👍

  • Avatar

   سلام.گزینش درون سازمانی هست به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.بستگی به میزان ضعیفی چشم وقسمتی که میخاهی مشغول شویدداره

  • Avatar

   سلام.برای استخدام سپاه به گزینش شهرتون مراجعه کنید

 35. Avatar

  سلام ازمون چجوره؟ برا درجه داری

 36. Avatar

  سلام
  ۱۸سالمه دانشجوی رشته حسابداری مقطع کاردانی ام پدرم نظامی ناجا هستش میخواستم بدونم در صورت جذب با فوق دیپلم چه درجه ایی میدن و شرط معدل چنده؟
  ممنون

 37. Avatar

  سلام من ۱۹ ساله دانشجوی روانشناسی دانشگاه غیرانتفاعی المهدی و عضو فعال در بسیج دانشجویی و مسئول عقیدتی هستم آیا میتونم عضو سپابانوان شوم زمان گزینش کی هست؟

  • Avatar

   سلام.ازطریق عضویابها بسیج وگزینش شهرتون مراجعه کنید

  • Avatar

   سلام با مدرک تربیت بدنی هم میتونیم جذب سپاه شیم؟؟؟؟

   • Avatar

    سلام دوست محترم با دیپلم نه ولی باکارشناسی بله ولی شانس زیادبالانیست

   • Avatar

    سلام دوست محترم استخدامی بله ولی افسری خیر

 38. Avatar

  باسلام
  فرزند جانباز ۱۵درصد هستم .ترم اخر کاردانی نرم افزار .عضو فعال بسیج .میتونم وارد سپاه بشم ؟ تقسیم بندی به چه صورت هست؟ بنده ۲۴سال سن دارم. علاقه شدید به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارم.

  • Avatar

   سلام گزینش درون سازکامی می باشدبه هسته گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 39. Avatar

  باسلام وتبریک سال جدید.من ۳۵سالمه،دیپلم ندارم ولی درزمینه برق چه مسکونی چه صنعتی تبهردارم.میخواستم راهنماییم کنین میتونم واردسپاه بشم یانه؟ممنونم.

  • Avatar

   سلام سال نوبرشما مبارک.بله شانس داریدبرای پروژه ها به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.بسیج فعال باشید خیلی خوبه.

 40. Avatar

  سلام من18سالمه امسال (98)دیپلم میگیرم.میخواستم ببینم چطوری میتونم تو کنکور دانشکده افسری امام حسین شرکت کنم.لطفا راهنماییم کنید.مرسی

  • Avatar

   سلام.برای دانشگاه امام حسین یه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.برای دانشگاه عقیدتی سیاسی سپاه باید کنکورشرکت کنید.

 41. Avatar

  سلام خسته نباشید من 22 سالمه و دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی از دانشگاه دولتی هستم و امسال تموم میکنم و بسیج فعال و مسول بازررسی پایگاه هستم و پدرم هم ایثارگر هست.و معدلم 14.5 میباشد.برای شرایطی مثل من امکان استخدام تو سپاه وجود داره؟؟؟
  و اینکه چجوری با چه شرایطی میشه وارد حفاطت هواپیمایی سپاه شد؟

  • Avatar

   سلام برای استخدام گزینش درون سازمانی می باشد.به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.برای دانشگاه امام حسین ع برای یه سری ازرشتهدر مقطع ارشد باکنکورسراسری با شرایط اختصاصی پذیرش دارن.

 42. Avatar

  سلام وقتتون بخیر من دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی هستم امسال کنور میدم برا ارشد چطوری میتونم عضو سپاه بشم و استخدام کنن
  ممنون

  • Avatar

   سلام دانشگاه امام حسین دریه سری رشته درمقطع ارشد پذیرش باکنکوردارد.ولی برای استخدامی بایدبه گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید.

 43. Avatar

  با سلام و ادب و احترام حقیر وحید بیگ محمدی ئو دارای کارت فعال بسیج و مدرک کارشناسی حقوق و دانشجوی ترم آخر ارشد جقوق بوده و دو سال پیش در ناحیه سپاه کبودراهنگ فرم استخدام بر نموده و تا کنون هیچ اطلاعی به بنده داده نشده است. حالا می خواستم ببینم کجا باید استخدام شوم.

 44. Avatar

  با سلام
  حقوق هم جزء رشته هایی است که در مقطع ارشد دانشگاه امام حسین پذیرش دارد؟
  و این که به جز گزینش شهر از جاهی دیگر هم می توان اقدام به درخواست استخدام کرد؟

  • Avatar

   دانشگاه امام حسین هرساله رشته متغییرمی باشدسال گذشته نداشته.امسال بایدبه دفترچه انتخاب رشته توجه کنید اگه داشته باشدباتوجه به شرایط پیوست انتخاب رشته نمایید.به گزینش شهرتون مراجعه کنید.

 45. Avatar

  عرض ادب خسته نباشید
  ۲۶ سال سن دارم مدرک کارشناسی کامپیوتر سربازی خدمت کردم
  ۸ سال بسیج فعال و کادر هستم فرزند ایثارکر نظامی هستم امکان جذب در سپاه پاسدارن رو دارم گزینش که میرم جواب درستی بهم نمیده!راه دیگه ای برای اقدام نیست!سپاسگذارم

  • Avatar

   سلام یه پذیرش از طریق گزینش سپاه هست.دانشگاه امام حسین هم ارشددریه سری رشته پذیرش وجذب با شرایط خاص داره

 46. Avatar

  سلام
  زمان گزینش سال 98کی میباشد واینکه دیپلم فنی حرفه ای قبول میکنن؟

 47. Avatar

  سلام مشاور من ۳۴سال دارم لیسانس ماشین الات کشاورزی دارم چند بار هم مراجعه کردم به سپاه شهرستان همش میگن نیرو نمیخاهیم تاریخ استخدام کی میباشد من باید چیکار کنم

 48. Avatar

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب مشاور بنده ۱۷ سال سن دارم و علا قه شدیدی به سپاه دارم ببخشید تا اون موقع که من دیپلم میگیرم استخدامی می مونه،زمان گزینش کیه ؟

  • Avatar

   سلام پذیرش برای هراستان متفاوت هست

   • Avatar

    سلام من دبیرستانم رو تموم کردم ولی هنوز دیپلم نگرفتم دو تا تجدید هم دارم که باید پاسش کنم میتونم برای استخدامی سپاه ثبت نام کنم کارت فعالی بسیج هم دارم ź

    • Avatar

     سلام دوست محترم بله باید تازمانی که تمام مراحل گزینش روطی می کنید دیپلم رو بگیرید

 49. Avatar

  سلام من 25سالمه لیسانس حقوق دارم پدرم تابعیت یک کشور دیگه داره اما مادرش ایرانیه خودمم شناسنامه ایرانی گرفتم به طور قانونی به نظرتون میتونم بیام سپاه استخدام شم؟؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

 50. Avatar

  سلام میخواستم بدونم سپاه رشته کارشناسی معماری رو جذب میکنه چون هر جا میرم میگن تنها رشته ایه که سپاه اعلام نیاز نمیکنه.ممنون میشم جواب بدیدقبلامن سرباز سپاه بودم

  • Avatar

   سلام.استان به استان متفاوته به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 51. Avatar

  سلام میخواستم بدونم سپاه رشته کارشناسی معماری رو جذب میکنه چون هر جا میرم میگن تنها رشته ایه که سپاه اعلام نیاز نمیکنه

  • Avatar

   سلام استان به استان متفاوته به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 52. Avatar

  معدل باید چند باشه

 53. Avatar

  سلام خسته نباشید
  من 16 سالمه وو دختر هستم میخواستم ببینم میتونم استخدام سپاه بشم؟؟
  چه مسئولیتایی معمولا برای خانوما در سپاه درنظر گرفته میشه؟

  • Avatar

   سلام برای رشته پزشکی وپیرازشکی از طریق کنکور وسایررشته خیلی کم واز طریق بسیج فعال وویژه هست

 54. Avatar

  سلام محمدهستم خسته نباشي مخواستم ببينم من ميتونم توسپاه باشم تومرزخدمت کردم بسيج فعال هم هستم فقط ديپلم مردوديم 20سالمه

 55. Avatar

  سلام
  من مدرک پیش دانشگاهی دارم 19 سالم معدل کل من 13/63 کارت فعال دارم (گردان)
  علاقیه زیاد به سپاه دارم
  میتونم ثبت نام کنم

 56. Avatar

  سلام . ببخشید من اعزامی ۱۹ تیر هستم میخواستم بدونم تا کی وقت دارم ک در سپاه پذیرش کنم؟تا چند روز قبل از اعزام میشه پذیرش کرد؟

 57. Avatar

  سلام خسته نباشید من لیسانس مهندسی تنولوژی برق قدرت هستم ایامیتوانم استخدام سپاه شوم و شرایط استخدامیش چطوره

 58. Avatar

  سلام بنده دارای مدرک لیسانس فیزیک هستم. میخواستم ببینم آیا میتوانم استخدام سپاه شوم . شرایط استخدام برای رشته ما وجود داره؟

 59. Avatar

  باسلام وخسته نباشید من بیش از ده ساله که بسیجی فعال هستم من گوشم را عمل کرده ام واین باعث معافیتم شد علاقه بسیاری به سپاه دارم در گردان سپاه هم فعالیت میکنم باید دارم جذب سپاه شوم آیاراهی هست برای ورودبه سپاه لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  • Avatar

   سلامبرای ورودبه نظام نیاید معافیت پزشکی داشته باشی. ولی به ارگان های وابسته به سپاه برای پرژه ها

 60. Avatar

  سلام بنده فوق دیپلم هستم و۳۳ سال سن دارم فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم پدرم سپاهی وایثارگربودن چطور میتونم به استخدام سپاه دربیام ؟؟

 61. Avatar

  برای استخدام خانوما ایا باید قد و وزن مشخصی داشته باشند؟؟؟

 62. Avatar

  سلام. من معدلم 14/75 و پدرم هم ایثارگر و جانباز 5 درصد و نظامی هست مدارک هم برای گزینش دادم گفتن بهت خبر می دیم. فقط بسیجی ندارم به نظرتون امکانش هست قبولم کنن.؟؟یا به خاطر بسیجی ردم می کنن.

 63. Avatar

  سلام
  میخاستم بدونم چطوری میشه به عنوان پرسنل بسیجی در سپاه استخدام بشم

 64. Avatar

  سلام . من معدل دیپلمم شده13.81 فعال بسیج هم دارم ایا میتونم وارد سپاه بشم با این شرایط

  • Avatar

   سلام به گزینش سپاه مراجعه کنید

   • Avatar

    سلام ببخشید من رشته کارو دانش تحصیل میکنم بسیج فعالم بعد میخاستم بدونم درسال یازدهم دوازدهم یا دیپلم میتونم عضو سپاه بشم

 65. Avatar

  سلام.من دیپلم کاردانش دارم میتونم استخدام بشم

 66. Avatar

  سلام.اینجانب خانم متولد ۶۵هستم فوق لیسانس مدیریت دولتی با معدل ۱۸/۴۰.استان خوزستان شهرستان ماهشهر.فرزند جانباز ۲۵درصدبه بالا هستم.بنظرتون میتونم به استخدام سپاه دربیام؟

 67. Avatar

  سلام من ۲۳ سال دارم دیپلم انسانی معدل ۱۳/۸۰کل می تونم استخدام سپاه بشم با تشکر

 68. Avatar

  ایا سپاه هر رشته ای استخدام میکنه

 69. Avatar

  سلام بنده مدرک کارشناسی برق دارم و علاقه دارم به عنوان نیروی پیمانی و گزراندن خدمت وارد سپاه شوم آیا بیسج فعال نیاز است؟

 70. Avatar

  سلام ۱۶ سال دارم ومی خوام برم دبیرستان وعضو بیسج ایا سپاه دبیرستان داره اگر داره من می تونم واردش شم ومدرک دیپلم سپاه رو بگیرم

 71. Avatar

  سلام.ببخشیدآیامتولدین 83امکان ثبت نام دارن؟اگه دارن شرایطش چیه؟؟

 72. Avatar

  سلام با دیپلم برای گزینش سپاه شانس کمه

 73. Avatar

  سلام من ۲۵ ساله ورشته برق هستم آیا در نیرو هوایی سپاه امکان جذب هست؟

  • Avatar

   سلام بهتر ازطریق ارشد امام حسین اقدام کنید یابرای استخدام به گزینش سپاه مراجعه نماید

 74. Avatar

  سلام من 18 سالمه دیپلم گرفتم و دارای سابقه بسیج فعال می باشم
  آیا سپاه در مقطع درجه داری من را استخدام می کند

 75. Avatar

  سلام اگر در گردان امام حسین ( ع) رزمی باشید و کار با سلاح های کلاش تیر بار و تک تیرانداز بلد باشی و فعال گردان هم داشته باشی و حکم دوره تکمیلی ۴۵ روزه هم داشته باشی
  میتونی وارد سپاه بشی

 76. Avatar

  سلام برای استخدام درکادرپرسنلی نظامی چه مدرکی میخواهد
  بامدرک کلاس دهم میشه

 77. Avatar

  سلام من۱۸سالمه ورشتم انسانیه دارای کارت فعال هستم ایا بنده شرایط ورودبه سپاه رودارم؟

 78. Avatar

  سلام وقت بخیر میخواستم بدونم سپاه جذب نیروی داوطلب دارد یا خیر با تشکر

 79. Avatar

  سلام بنده بسیجی فعال دارم .دارای مدرک کارشناسی علوم کامپیوتر میتونم با این رشته وارد سپاه شم.اگه بخوام با ارشد برم چه رشته ای بخونم بهتره؟

  • Avatar

   سلام بله. ارشد هم رشته دانشگاه مشخص می باشد باید رتبه خوبی داشته باشید که دعوت مصاحبه بشید

 80. Avatar

  سلام علیکم. من 27 سالمه دیپلم ردی ام. کارت فعال بسیج دارم با حکم رزمی میتونم وارد سپاه بشم

  • Avatar

   سلام دوست محترم سپاه باید دیپلم داشته باشیدو.برای پروژه ها اگه دیپلم فنی داشته باشی شانس دارید

 81. Avatar

  سلام بنده ۲۱ سالمه دارای مدک دیپلم از رشته تجربی دارای کارت پایان خدمت کارت عادی فعال وفعال به کادر هستم در ضمن گواهی پانزده روزه اموزشی وکارت بیمه بسیجیان هم دارم میخواستم ببینم میتونم با توجه به مذارک فوق جهت ورود واستخدام اقدامات لازم رو مبذول دارم لطفا راهنمایی کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم حضورب به گزینش سپاه شهرتون مراجعه کنید

 82. Avatar

  سلام محل سکونت مون شهرستانه ولی خودم تهران مشغول کار هستم آیا میشه تهران برای ثبت نام اقدام کرد

  • Avatar

   سلام دوست محترم بستگی به مدت سکونت وسابقه بسیج شما دارد

 83. Avatar

  سلام قربان من دارای مدرک دیپلم متاهل دارای کارت بسیج فعال و مسئول اطلاعات گردان میباشم 29سال سن دارم ایا میشه تو سپاه استخدام بشم

  • Avatar

   سلام دوست محترم شرایط شما خوبه بهتربه گزینش استان تون مراجعه نمایید

 84. Avatar

  با سلام
  برادر من متولد ۷۷ هستن و دانشجوی سال دوم رشته بیوتکنولوژی میباشد.
  چگونه برای استخدام سپاه و پلیس فتا اقدام کنن؟
  ممنون از راهنماییتون

 85. Avatar

  من دختری مجرد ۲۶ ساله هستم با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و معدل ۱۶ . خیلی علاقه مند هستم وارد سپاه و نظام شوم و همه ی شرایط را دارم فقط پدرم کارگر هست و در کشور کویت کار میکند و خودم و خانوادم در ایران زندگی میکنیم و پدرم هر چندوقت یکبار به ایران می آید آیا با این شغل پدرم میتوانم وارد سپاه شوم؟ تو رو خدا راهنمایی کنید پدر من فقط یک کارگر هست و حدود ۲۶ سال در کویت کار می کند

  • Avatar

   سلام دوست محترم فعلا پذیرش ندارن. بهتر شما فعالیت بسیج رو داشته باشید وکارت بسیج فعال رو بگیرید

 86. Avatar

  سلام خانومی18ساله هستم دیپلم ریاضی دارم.چن ماه پیش سر یه موضوع کوچیکی به سپاه احضار شدم ولی چیز مهمی نبود.به نظرتون این موضوع برام مشکل ساز هست برای پلیس افتخاری یا سپاهی شدن. خیلی فکرمو درگیر کرده چون نوشته بود عدم سوع سابقه.کسی که پاش به سپاه باز میشه سوع سابقه دار میشه به نظرتون.قبلا مانتویی بودم خیلی حجاب درست و حسابی نداشتم بخاطر همین کارام خیلی ضربه دیدم اما حالا پشیمونم از خطا های گذشتم من نه پدرم شهیده نه جانبازه نه ایثارگری من سهمیه هیچی ندارم فقط خدا رو دارم چن درصد احتمال داره قبولم کنن.

  • Avatar

   سلام دوست محترم سپاه پذیرش برای بانوان نداره برای دانشگاه بقیه الله هم باید از طریق کنکور اقدام کنید

 87. Avatar

  سلام در دانشگاه افسری باید کنکور بدی یا میتونی از طریق معدل سال اخری هم استخدام کنی……..

  • Avatar

   سلام دوست محترم افسری سپاه از طریق ازمونی که خود دانشگاه امام حسین صورت می گیرد

 88. Avatar

  سلام فرد بیسواد می‌تونه سپاه قدس پذیرفته بشه البته افتخاری

 89. Avatar

  سلام ببخشید من الان 18 سالمه و سال دوازدهم هستم . برا استخدام باید چکار کنم؟ و اینکه شما گفتید باید به سپاه شهرمون مراجعه کنم برا دوره درجه داری ؟ چون من شنیدم برا دوره افسری فقط باید بری دانشگاه امام حسین

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین به هسته گزینش مراجعه وفرم ها بگیرید.برای عقیدتی سپاه باید کنکورسراسری شرکت کنید

 90. Avatar

  سلام.من دانشجوی کارشناسی حقوق هستم و ۲۲سالمه .
  پدرم جانبازه.
  خودمم ۷ساله بسینم.
  میتونم وارد سپاه بشم

 91. Avatar

  سلام من دختری ۲۰ساله از شهر سنندج با دیپلم کامپیوتر هستم و علاقه زیادی به جذب سپاه دارم لطفا راهنمایی کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم دررشته پزشکی وپیراپزشکی باکنکورسراسری.

 92. Avatar

  سلام ببخشید من قدم ۱۹۲ من فعال دارم بعد ببخشید من کارو دانش تحصیل میکنم ایا میتونم وارد سپاه بشم باید حتما دیپم داشته باشم

 93. Avatar

  سلام. من دیپلم برق صنعتی شاخه کاردانش دارم با معدل 16/82 و 18 سالمه میتونم جذب سپاه بشم؟

 94. Avatar

  سلام.
  اگر با مدرک کارشناسی ارشد وارد شویم چه درجه ای خواهیم داشت؟
  با دکتری چطور؟
  الان جذب ها به صورت پیمانی است یا رسمی؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگر منظور دانشگاه امام حسین هست ازطریق کنکورمی باشداستخدامی پیمانی

 95. Avatar

  باسلام وخسته نباشی خدمت مشاور عزیز ،ببخشید برای سوال های استخدامی باید به کدام بخش سپاه مراجعه نمود؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم به هسته گزینش سپاه یا با دانشگاه امام حسین تماس بگیرید

 96. Avatar

  سلام
  درشرایط استخدامی۹۸-۹۹ اومده دیپلم هم داشته باشی ولی بسیجی نداشته باشی میتونی ثبت نام کنی .ولی وقتی من مراجعه کردم گفتند فقط اونایی که کارت بسیج دارند میتونند ثبت نام کنند

 97. Avatar

  سلام خدمت همه عزیزان چند تا سوال داشتم لطفا به طور مختصر جواب بدید استخدامی سپاه برج ۲سال ۹۹ در چه حوزه ای درجه داری یا افسری چون همین هفته پیش رفتم واسه درجه داری ارتش اما بخاطر ضعیف بودن چشمام رد شدم خیلی هم ناراحت شدم ولی وقت دکتر گرفتم واسه عمل لیزیک اونوقت چشمامو عمل کنم گیر میدن یا نه یا اگه نگی چشماتو لیزر کردی مشکلی پیش میاد یا خیر بعد من دیپلم فنی حرفه ای دارم مکانیک خودرو هنوز برای خدمت سربازی اقدام نکردم ولی فعالی بسیجم تا برج ۱۰ میاد از برج ۸ میرم بسیج تا برج ۲ سال ۹۹ میشه تقریبا ۴ یا ۵ ماه بسیجی فعال دارم ایرادی که نداره چون میگفتن باید ۱ سال بسیج فعال داشته باشی تا به چشم بیاد متولد سال ۸۰ هستم درجه داری باشه عالیه چون اصلا حرصله دانشکده افسری درس خوندن ندارم میخوام مثل درجه داری ارتش یه مدت اموزشی برم و بعدش هم وارد عرصه نظام بشم راهنمایی کنید مچکر

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای درجه داری نیرو انتظامی اقدام کنید شانس سپاه با دیپلم کمه

  • Avatar

   سلام من پدرم بازنشسته نیروهایی مسلح هستش و جانبازی 15 درصد هم داره…خودمم لیسانس نفت دارم، یه دوره ی فوریت های پزشکی رو هم دیدم…
   تو استان خودمون گفتن جذب خانم در سپاه ندارن…میشه رفت تهران ثبت نام کرد؟!
   پاسدار افتخاری چی هستش؟!
   میشه از اون طریق وارد سپاه شد؟!

   • Avatar

    سلام دوست محترم سپاس فقط برای رشته های پزشکی وپیراپزشکی ازطریق کنکورسراسری پذیرش داره

 98. Avatar

  سلام
  من تا سوم دبیرستان خوندم ولی موفق ب گرفتن دیپلم نشدم.آیا بدون دیپلم هم میتونم استخدام بشم
  لطفا بگین چیکار کنم ممنون

  • Avatar

   سلام دوست محترم شانس تون کم هست.برای پروژه ها بیشترهست

 99. Avatar

  درجه داری نیرو انتظامی که مال برج ۵ بوده پاسخ ندادید سوالمو برج ۲ سال ۹۹ استخدامی سپاه در چه حوزه ای درجه داری یا افسری یا چیز دیگه

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای سپاه ودانشگاه امام حسین به عضویابهای استان مراجعه وثبت نام نمایید

 100. Avatar

  سلام خسته نباشید بنده ۱۹ سالمه و دو ترم دیگ فوق دیپلم مددکاری رو میگیرم و خدمت نرفتم میخاستم ببینم سپاه پاسداران فوق دیپلم استخدام میکنند یا نه با تشکر یا علی

  • Avatar

   سلام دوست محترم هیچ ایمیل وشماره تماسی موجود نیست.

 101. Avatar

  سلام من دکترای نانو هستم زمان استخدام سپاه کی هست

  • Avatar

   سلام دوست محترم زمان مشخص نداره به هسته گزینش استان تون مراجعه نمایید

   • Avatar

    سلام دوست عزیز ممنون که پاسخ دادین من یه مشکلی دارم اونم اینه که درحال حاضر تا آخر بهمن برای یه کاری جزیره کیش هستم اما استان محل زندگیم تهرانه ، برای همین زمان پرسیدم اگر ما اسفند ماه بریم به گزینش استان بازم میشه یا خیر؟ آیا سایتی برای ثبت نام نیست یاحتما باید حضوری بریم

    • Avatar

     سلام دوست محترم زمان دقیق اعلام نشده ثبت نام برای اقایان می باشد سپاه برای بانوان ازطریق کنکوربرای رشته های پیراپزشکی پذیرش دارد

 102. Avatar

  سپاه استخدام بانوان هم داره ؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم استخدام خاصی نداره مگرمورداز افرادی که بسیج فعال دارن

 103. Avatar

  سلام . من معافیت پزشکی(واریکوسل) دارم و دارای مدرک بهیاری هستم آیا میتوانم به جذب سپاه دربیام ؟؟ اگر نه میتوانم درخواست لغو معافیتمو بدمو به جذب دربیام؟؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمائید

  • Avatar

   سلام دوست محترم معافیت پزشکی جذب نمی شوند.لغوکارت معافیت باتوجه به سن ومدرک وبهبودی بیماری امکان پذیرهست

 104. Avatar

  سلام

  من کارشناسی رشته برق و کارشناسی ارشد رشته مهندسی‌ پزشکی‌ بیو الکتریک خوندم در یکی‌ از دانشگاه‌های مطرح کشور،معافیت پزشکی‌ برای چشم دارم(هرکدام شماره ۴) و الان ۲۸ سال دارم.می‌تونم من به عضویت سپاه در بیام،خیلی‌ علاقه دارم

  • Avatar

   سلام دوست محترم خیر

   • Avatar

    سلام مجدد و خسته نباشید
    آیا بخاطر شماره چشممه؟ یعنی اگه جشممو عمل کنم مشکلی دیگه نیست؟ بالاخره مهندس برق ک لازم داره سپاه،نداره؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید.

 105. Avatar

  سلام من روزبه ختمی فرزند کیومرث ختمی سرهنگ باز نشسته وزارت دفاع هستم..
  بعد این اتفاق تلخ اماده ام تا جانم را در راه رهبر و کشور و ادامه راه برادر عزیزم حاج قاسم فدا کنم.شدیدا دنبال راهی برای استخدام در سپاه هستم در هر زمینه و هر کاری…دیپلم 28 ساله متاهل لطفا کمک و راهنمایی بدید

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگه بسیج فعال دارید به عضویاب های گزینش سپاه مراجعه نمایید

 106. Avatar

  سلام من بیماری قلبی دارم خواستم ببینم میشه ب عضویت سپاه در بیام

 107. Avatar

  سلام لیسانس مهندسی اپتیک و لیزر دارم و الان دانشجوی ارشد رشته فوتونیک هستم.با توجه ب اینکه دخترم میتونم با این رشته وارد سپاه شوم یا خیر ممنون راهنمایی تان

  • Avatar

   سلام دوست محترم ابتدا عضویت بسیج داشته باشیدشانس پذیرش دراین رشته برای خانمها خیلی کمه

 108. Avatar

  ایا میتوان با مدرک دیپلم برق از فنی حرفه ای تو درجه داری سپاه استخدام شد.

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای استخدام اگه بسیج فعال برای استخدام شانس دارید

 109. Avatar

  سلام ، در بهترین حالت چند سال طول میکشه از نیروی عادی سپاه به یگان صابرین برسی؟ یا اصلا برای رسیدن به اون راه دیگه ای هم هست؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم متفاوته به ساعت حضور فعالیت حداقل یکسال ولی فردبه فردمتفاوته

 110. Avatar

  سلام چطوری وارد سپاه قدس میشه شد

  • Avatar

   سلام دوست محترم از طریق عضویابها هسته گزینش اقدام نمایید

 111. Avatar

  سلام و عرض ادب
  من دوازدهم تجربی هستم،می خواستم استخدام درجه داری یا افسری بشم،،،با توجه به اینکه اسم نویسی افسری مهلتش تموم شده،برا ثبت نام درجه داری باید چکار کنم؟کجا مراجعه کنم؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین به هسته گزینش مراجعه نمایید هنوزفرصت دارید.برای عقیدتی سیاسی سپاه باید درکنکورشرکت نمایید

 112. Avatar

  سلام اگر بخوایم وارد سپاه قدس بشیم از طریق دیپلم میشه در مقطع درجه داری

  • Avatar

   سلام دوست محترم به هسته گزینش سپاه شهرتون مراجعه نمایید

 113. Avatar

  سلام اگر دو دندون نداشته باشیم گیر میدن
  اگر بریم دندون بکاریم خوبه؟؟

 114. Avatar

  سلام بنده ۱۷ سال دارم فعالی بسیج هم دارم اندازه قد باید چقدر باشه من قدم ۱۶۰ هستش لطفا کمکم کنید

 115. Avatar

  قدمن ۱۶۰ هست ایا میتونم وارد سپاه بشم

 116. Avatar

  سلام من فعالی بسیج دارم قدم ۱۶۰ ایامیتونم واردسپاه بشم

 117. Avatar

  سلام وارادت، بنده 33سالمه و لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک و کنترل دارم…خواستم بدونم میتونم در سپاه استخدام بشم.ممنون

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای پروژه هاشانس هست.به گزینش سپاه مراجعه نمایید

 118. Avatar

  سلام ببخشید من ۲۲ سال سن و دیپلم ریاضی فیزیک دارم الان هم مشغول تحصیل در پیام نور هستم میدونم که سپاه مدرک پیام نور را نامعتبر میخواند ولی سوالم اینه که میتوانم با دیپلمم استخدام سپاه بشم یا نه ؟؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم به عضویابهامراجعه شرایط سنی داشته باشید شانس دارید

 119. Avatar

  باسلام. بنده خانمی هستم با مدرک لیسانس مهندسی عمران. و تو دانشگاه و غیر از دانشگاه هم بسیج فعال و فرمانده بودم. میخوام تو سپاه تهران ثبتنام کنم باید چیکار کنم؟

 120. Avatar

  سلام خدمت شما.بنده کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه شریف را دارم.میخواستم بدونم سپاه من رو استخدام میکنه؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم یکی از گزینه ها ورود از طریق کنکورارشدبرای دانشگاه امام حسین ع هست برای استخدام هم به عضویابهای هسته گزینش مراجعه کنید

 121. Avatar

  سلام من ۱۸ سالمه دیپلم تجربی گرفتم امسال میشه بپرسم باید معدل کل و معدل کتبی چند باشه ک بتونم ثبت نام کنم؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم به عضویابها وهسته گزینش برای دانشگاه امام حسین مراجعه نمایید.برای عقیدتی سپاه ازطریق کنکور هست معدل14

 122. Avatar

  به نیرویه انتظامی میشه رفت اما من مادر زادیی 28 تا دندون دارم میشه رفت؟

 123. Avatar

  سلام من میخوام استخدام شوم در سپاه و امسال دیپلم میگیرم و 19 سال دارم میخواستم ببینم میتوانم چگونه؟

  • Avatar

   سلام برای دانشگاه امام حسین به هسته گزینش وعضویابها مراجعه نماییددانشگاه عقیدتی سپاه ازطریق کنکور

 124. Avatar

  سلام خسته نباشید من کارشناس عمرانم میخوام توی نیروهای مسلح ثبت نام کنم لطفا راهنماییم کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای سپاه ازطریق کنکور ارشد می توانید وارد شویدیا استخدام به عضویابها برای ارتش از طریق سایت اجابرای درجه داری.

 125. Avatar

  سلام.
  برادر من شهریور از مقطع کارشناسی روزانه اخراج شده. حالا میخوایم ببینیم چجوری میتونه وارد سپاه، ارتش یا نیروی انتظامی بشه؟؟
  آیا امکانش هست بره دانشگاه امام حسین پاسدار شه و سربازیش هم همونجا باشه؟
  کلا چجوری میتونه وارد نیروهای مسلح بشه؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم دانشگاه خیر.دروره درجه داری اگه شرایط سنی رو داشته باشدبله برای توضیحات کاملتربامشاوران مادرارتباط باشید

 126. Avatar

  سلام من تو تصادف همه دندون هام دچاره مشکل شد بعلاوه گوشه چپم 4 تا دندون کشیدم و 11 تاشو درست کردم ک 9 تا عصب کشی بودنگوشه چپمو هم عمل کردم زخم هاشو برداشتم میشه رفت؟ ردیی نداره؟

 127. Avatar

  سلام من کلاس دوازدهم رایانه هستم و 18 سالمه و میخوام وارد دانشگاه افسری بشم و چند سال بسیج هم سابقه دارم
  چتوری وارد بشم.

  • Avatar

   سلام دوست محترم افسری از رشته های نظری پذیرش داردشما برای درجه داری اقدام نمایید

 128. Avatar

  سلام و وقت بخیر ببخشید یه سوال داشتم من حقیقتش ۱۹ سالمه و دیپلم هم دارم میخام جذب سپاه بشم آیا میتونم از طریق سربازی اقدام کنم؟اگه میشه ممنون میشم راهنماییم کنید….

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگه نیاز به نیرو باشد بله وشما باید خودتان پیگیرپذیرش شوید

 129. Avatar

  سلام وقتتون بخیر
  من دیپلم نرم افزار دارم ودرحال تحصیل هستم در(دانشکده فنی وحرفه ایی استان قزوین روزانه) ایامن میتونم واردسپاه بشوم؟وچگونه؟باتشکروخداقوت..

  • Avatar

   سلام دوست محترم جذب خانم در سپاه محدود می باشد از طریق پایگاه بسیج تان اقدام نمایید

 130. Avatar

  سلام خسته نباشیداگرنامه عضویابی داشته باشم میتونم واردسپاه قدس شوم

 131. Avatar

  سلام ام بی ای بدن چندباشه می پذیرن

  • Avatar

   سلام دوست محترم درحد معاف از رزم نباید باشد.چاقي مفرط BMI > 35 : معاف از خدمات رزميبند 4:لاغری مفرط BMI < 17 : معاف از خدمات رزمي .پس به معاینات بستگی داردهرچه وزن وقدمتعادل ترباشدشانس بیشتر

 132. Avatar

  سلام خسته نباشیدمعذل لازم برای استخدام در سپاه چنداست وازمون جسمانیش چگونه است

 133. Avatar

  سلام خسته نباشیداگر برای سپاه انصار مصاحبه ردبشی برای سپاه ولی الله مذارن دوباره امتحان بدی

  • Avatar

   سلام دوست محترم بستگی داردکه درچه مرحله ی رد شده باشید شانس تان کم می شود

 134. Avatar

  سلام من ۴۲ ساله هستم از خدمت معاف شدم.و پشیمونم که خدمتی برای وطن نکردم آیا جایی رو بمن معرفی میکنید که تو اینروزای سخت و بیماری و دخالت استکبار در منطقه بتونم خدمت کنم بدون مزایا و حقوق جسمی سالم بدون سابقه حتی پاک کردن کفش برادرام

  • Avatar

   سلام دوست محترم به عضویابها در پایگاه بسیج با گزینش سپاه شهرتون مراجعه نمایید

 135. Avatar

  سلام من دیابت دارم مدرک هم دارم فعالی هم بیش از اندازه زیاد دارم ایا میتونم وارد سپاه بشم

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگردرحد معاف ازرمنباشد شانس دارید

 136. Avatar

  سلام.خسته نباشید.خانم هستم ..۳۵ ساله.بیش ازده سال سابقه بسیجی فعال دارم.فرمانده بسیج بودم.عضو شورای حوزه هم بودم.به سپاه علاقمندم.امکانش هست دراین ارگان مشغول به کارشم.لیسانس مدیریت دولتی هم دارم.خواهشن راهنمایی کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم ازطریق عضویابها اقدام کنید ولی شانس تان بالا نیست

 137. Avatar

  سلام خسته نباشیدبرای سپاه حتما بایدبسیج فعال داشته باشی

 138. Avatar

  سلام
  من شنیدم سپاه یه آزمون داره برای افرادی که در رشته کامپیوتر تحصیل میکنن.درسته؟
  شنیدم میشه بعد دیپلم تو اون آزمون شرکت کرد و درصورت قبولی وارد سپاه شد برای رشته کامپیوتر. درسته؟

 139. Avatar

  سلام وقتتون بخیر
  بنده دانشجو ترم اخرم
  میخواستم با دیپلم وارد سپاه بشم میشه
  خدمت سربازی نرفتم
  ایا امکانس گزینش هستش؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم سوالتان واضح نیست برای مشاوره کاملتر بامشاوران ما درارتباط باشید

 140. Avatar

  سلام بنده چند سالی اموزش پرورش هستم لیسانس سن 37 میشه جدب سپاه شد با این شرایط علاقه دارم بعد عصو بسیج عصو گردان عاشورا عمو ودایی مادرم پاسدار بودن بازنشسته شدن ایا امکانش هست لطفا راهنمایی کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم از طریق پایگاه تان پیگیری نمایید

 141. Avatar

  سلام شرایط درجه داری سپاه چیه؟
  سربازی نرفتم سنم ۲۲ هستش
  شرایط ثبت نام دارم؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم به پایگاه بسیج یا نیروانسانی سپاه شهرتان مراجعه نمایید

 142. Avatar

  سلام من قدم زیر۱۶۰ هست ک در شرایط گفته شده بازهم میتونم وارد سپاه بشم من علاقه شدیدی دارم

  • Avatar

   سلام دوست محترم شرط قد165برای افسری می باشدبرای استخدامی شرایط مجزا می باشد

 143. Avatar

  سلام من فوق لیسانس مدیریت دولتی هستم 29 سالمه
  برای استخدام سباه اقدام کردم ولی مشخص نیست ازمونش چه زمانی هست باید خودشون زنگ بزنن؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم ازطریق جای که اقدام کردید پیگیری نمایید

 144. Avatar

  سلام وعرض ادب ببخشید من دوازدهم انسانی هستم می خواستم بدونم دانشگاه امام حسین استخدامی داره واگه داره ازطریق کنکور میشه ثبت نام کردیا درون سازمانی

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش جدا ازکنکورسراسری می باشد.دانشگاه عقیدتی سیاسی باکنکورمی باشد

 145. Avatar

  سلام دوازدهم الکترونیک فنی و حرفه ای هستم و خیلی دوست دارم وارد سپاه بشم و نمیدونم چطور لطفا جواب بدید

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای افسری امام حسین ع از رشته های نظری پذیرش میشه

 146. Avatar

  سلام خستا نباشید آزمونش سخته مقعد چرا چک میشه

 147. Avatar

  سلام من ۲۱ سالمه مدرک فوق دیپلم الکتروتکنیک دارم
  قدمم ۱۹۰ هست.. ولی قصد دارم برای کارمندی باشم.
  میخوام بدونم معدل فوق دیپلمم باید چند باشه برای استخدام برای اقایان؟؟؟

 148. Avatar

  سلام من تیرماه ۲۱سالم میشه
  فوق دیپلم الکتروتکنیک دارم از دانشگاه فنی وحرفه ای شهید چمران(شماره۱ اهواز )روزانه خوندم.
  فرزند جانباز ۱۵درصد هستم.
  معدل فوق دیپلمم 13/76 سرکار میرفتم معدلم پایین شد.
  بسیجی هم دارم.
  آیا میتونم کارمند سپاه بشم؟
  برادر دوقلومم شرایط خودمو داره اما اون پایان خدمت نداره؟لطفا شرایط برادر دوقلومم لطف کنید توضیح بدین متشکر

  • Avatar

   سلام دوست محترم به نظر جذب استانتون بستگی دارد هر استان ممکنه متفاوت عمل کنه شرط معدل معمولا برای پاسداری15هست ولی چون پدرجانباز هست…شما می توانید یک مدرک کارشناسی بگیرید چون شرطت سن با کارشناسی26سال هست که معدل تون درست بشه.به هرحال از جذب شهرخود پیگیری نمایید

 149. Avatar

  سلام
  من ۱۹سالمه و کنکور دادم
  بابام نظامیه ،بسیجی فعالم دارم
  میتونم وارد سپاه بشم ؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش باکنکوربرای رشته های پزشکی وپیراپزشکی است

 150. Avatar

  سلام فعالیت بسیج دارم شانزده سال تمام دارم طبق شرایط پدرم ام دی آف کار هست فعالیت در بحث های قرآنی فرهنگی و علمی شایانی دارم مشتاق در ثبت و ما فعالیت در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستم و تمامی شرایط ثبت‌نام را نیز دارم و معدلم هجده هست آیا میتوانم ثبت نان کنم و در نظام حضور یابم

  • Avatar

   سلام دوست محترم بله از طریق پایگاه بسیج وهسته گزینش استان اقدام نمایید

 151. Avatar

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بنده متولد ۱۳۶۱ هستم با مدرک دیپلم انسانی معدل۱۴
  بسیجی فعال هم ندارم اما معتقد و وفادار به نظام هستم و در ضمن از خانواده شهدا و برادر شهید هستم و میخواستم ببینم امکان دارد که از طریق معرف نظامی که پسرعموی بنده هستن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیام؟لطفا راهنمایی بفرمایید.در ضمن از طریق سپاه شهر و استان هم اقدام کردم و گفتن کمتر از لیسانس ثبت‌نام ندارن.

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای پاسدری شرط سنی 28سال بامدرک کارشناسی می باشد.

 152. Avatar

  پس این شرایط سنی حداقل ۱۶سال و حداکثر ۴۰سال که در ابتدای همین مطلب استخدامی بالا اومده کجا و برای چه کسانی اجرایی میشود؟ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای پذیرش دانشگاه امام حسین شما باید دیپلم نظری داشته باشید ودرآزمون داخلی شرکت نمایید برای عقیدتی سپاه باید کنکورشرکت نمایید

 153. Avatar

  سلام وقتتون بخیر
  می خواستم بدونم با مدرک کارشناسی سپاه هم میشه توی سپاه استخدام شد یا به عبارتی سپاه مدرک پیام نور رو قبول داره؟
  شنیدم میگن قبول نمی کنن

 154. Avatar

  سلام دیپلم الکترونیک دارم باید در چه دانشگاهی فوق دیپلم بگیرم تا بتونم وارد دانشگاه سپاه بشم.چون شنیدم با دیپلم فنی استخدام نمی کنید.

  • Avatar

   سلام دوست محترم روزانه شبانه سراسری یا دانشگاه ازاد

 155. Avatar

  سلام من یک دختر ۲۰ ساله هستم و علاقه مند به سپاه خواهران میخواستم بدونم چجوری باید ثبت نام کنم؟؟تو چه سایتی برم
  واینکه کجا برم وخیلی سوالات دیگه
  من این شغلو خیلی دوست دارم تورو خدا راهنماییم کنید
  مخام بدونم چه مدارکی لازم برای ثبت‌نام وزمانش تاکی؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم از طرسیق کنکور برای رشته های پزشکی وپیراپزشکی پذیرش دارند

 156. Avatar

  سلام برادر مشاور وقت بخیر
  دو بار سوال پرسیدم ولی جواب ندادین،میخواستم ببینم با تمام این تفاسیر و صحبت هایی که کردیم دیگه هیچ راهی وجود نداره که بشه به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیام،ممنون میشم اگه جواب بدین.

  • Avatar

   سلام دوست محترم من دسترسی به سوالات قبلی شما ندارم برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما درارتباط باشید

 157. Avatar

  با سلام
  بنده 18 سال تمام دارم و رشته تحصیلی برق صنعتی هم هستم، پایه دوازدهم دیپلم هم تا 1 ماه دیگه میگیرم،
  کارت بسیج فعال هم دارم.
  میخواستم بدونم من که استان اصفهان زندگی می کنم میتونم تهران گزینش برم یا خیر
  بعد هم من سپاه استان اصفهان رو پیدا نکردم خیلی گیج کنندست که جای معلومی نداره برای مراجعه
  به حوزه بسیج هم گفتم یه رزومه گرفتن اما امیدی به اونها ندارم میشه یه مکان یا جایی به بنده معرفی کنید برای مراجعه حضوری

  خیلی ممنون

  • Avatar

   سلام دوست محترم دانشگاه امام حسین ع پذیرش از رشته نظری دارد.شما برای درجه داری ارتش ونیروانتظامی شانس دارید .یامی توانید یک کاردانی یا کارشناسی گرفته بعد برای پذیرش سپاه اقدام نمایید

 158. Avatar

  سلام علیکم
  عرض سلام و احترام خدمت برادران اسلام
  بنده 22ساله هستم تازه دانشگاه رو. تمام کردم داری مدرک فوق دیپلم الکتروتکنیک برق صنعتی هستم آیا اماکن جذب در سپاه پاسداران رو دارم یا ن؟؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگر سایر شرایط دیگر رو داشته باشید بله

 159. Avatar

  سلام
  من متولد ۱۳۶۰ هستم و سربازی هم رفتم و در سازمان بسیج دانشجویی خدمت کردم و بدلیل سابقه بسیجم سه ماه هم کسر خدمت گرفتم مدرک تحصیلی ام هم دیپلم هست آیا میتونم استخدام شم.

 160. Avatar

  سلام من دیپلم انسانی هستم ولی عضو بسیج تا به حال نبودم و دوست دارم در سپاه کار کنم ایا میتوانم باید چکار هایی بکنم میشود به من کمک کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم سایقه بسیج فعال یکسال نیاز هست.شرط معدل داردبرای مشاوره جامعتر باشماوران ما درارتباط باشید

 161. Avatar

  سلام وقت بخیر من بامدرک لیسانس فلسفه ‌وکلام اسلامی بامعدل ۱۹/۳۸ازدانشگاه سراسری باسن ۲۸میتونم تو سپاه استخدادم بشم لطغا جواب بدین.

 162. Avatar

  سلام خسته نباشید برای استخدام در سپاه شرط معدل نیاز هست؟

 163. Avatar

  سلام .بنده ۳۲ سال سن دارم و تخصص در شبکهای کامپیوتر و دوربین و سیستمهای مربوط کارت بسیج فعال هم دارم و جزو خانواده ایثارگران و جانبازان هستم .خدمت نرفتم .آیا شرایط جذب را دارم .از زاهدان ..لطفا راهنمایی کنید ممنون .

 164. Avatar

  س.خسته نباشید .بنده در زمینه انواع شبکه های کامپیوتری و دوربینهای مدار بسته و سیستمهای وابسته تخصص دارم با سابقه بالا و ۳۲ سال دارم .سربازی نرفتم هنوز.ولی کارت بسیجی فعال دارم بالای پنج سال .عضو خانواده ایثارگران و جانبازان هستم .آیا میتونم جذب سپاه بشم زاهدان .

 165. Avatar

  اگر قضیه سربازیم رو اوکی کنم بعد امکانش هست

  • Avatar

   سلام دوست محترم سوالتان راکامل بیان کنید شما باید شرایط دیگه استخدام روهم داشته باشید

   • Avatar

    کارت معافیت بنده به زودی میرسه و بخاطر خدمت جنگی پدرم .سنم هم ۳۲ هست مدرک تحصیلی که شبکه کامپیوتر هست شرایط دیگه استخدام که میگید چی هست ؟لطفا راهنمایی کنید.

 166. Avatar

  سلام بنده خانم و31سال سن دارم با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و 12سال سابقه بسیجی فعال آیا میتونم جذب سپاه شوم؟

 167. Avatar

  سلام.خسته نباشید
  چه معدلی برای مدرک لیسانس از دانشگاه دولتی لازم هست برای جذب ؟؟

 168. Avatar

  با سلام بنده ۱۷ سالمه سال یازدهم انسانیم‌ میتونم جذب سپاه بشم لطفا راهنمایی کنید؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم سال دوازدهم .شما باید یکسال سابقه بسیج فعال داشته باشید.درکنکوردانشگاه عقیدتی می توانید شرکت کنید دانشگاه امام حسین ازمون جدا داردوشرایط جداگانه دارد

 169. Avatar

  سلام من 18 سالمه ميخوام وارد سپاه بشم چي كاركنم تو بخش بانوان ديپلم برنميدارن ميگن بالاي ديپم دكترا برميدارن من چي كاركنم گفتن شايد باز بردارن اما بايد هي منتظر بمونم پدرم اجازه نميده برم دانشگاه بايد از طريق ديپلم برم

  • Avatar

   سلام دوست محترم از بسیج پیگیری نمایید چون جذب بانوان محدود است

 170. Avatar

  سلام.بنده امسال در ازمون داخلی سپاه ثبت نام کردم ولی روز ازمونش نتونستم شرکت کنم.ایا اگه در کنکور سراسری رتبه خوبی بیارم میتونم افسری قبول بشم یا ن بایستی سال بعد برم؟؟؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش دانشگاه امام حسین از طریق ازمون جداگانه هست عقیدتی سپاه باکنکور

 171. Avatar

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من خانم هستم . دکترای فیزیک هسته ای دارم. و تازه دوره پسا دکترام تموم شده. 35 سال سن دارم. بسیجی فعال بودم. میخواستم بدونم امکان استخدادمی در سپاه برای من وجود دارد؟ سپاس از شما.

  • Avatar

   یلام دوست محترم جذب بانوان کم هست .از عضویابها سپاه پیگیری نمایید

 172. Avatar

  سلام من امسال سال دوازدهم میخونم رشته برق صنعتی کاردانش من میتونم با دیبلم وارد سپاه بشوم و استخدام شوم

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگر مدنظر دانشگاه امام حسین ع هست خیر

 173. Avatar

  سلام ببخشید ایا میشه با داشتن دو سه ماه کارت فعال هم عضو سپاه شد؟
  و چگونه سپاه اطلاع رسانی میکنه؟
  و برای دانشگاه امام حسین علیه السلام چه رتبه ای نیاز دارم در رشته ریاضی؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما در ارتباط باشید

 174. Avatar

  با سلام و عرض ادب خانم ۲۸سال لیسانس حقوق ساکن جزیره کیش برای خدمت رسانی کجا مراجعه کنم

 175. Avatar

  باسلام من سیده عاطفه محرم پور متولد سال 63ازرشت استان گیلان هستم دارای مدرک کارشناسی ریاضی با معدل13/71 و متقاضی استخدام در سپاه یا نیروی انتظامی به نظر شما موفق میشوم لطفاً من را راهنمایی کنید باتشکر منتظر پیام شما هستم.

 176. Avatar

  سلام ،وقت به خیر ،خانم ۲۴ساله،دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی دارویی هستم علاقه مند به استخدام سپاه یا نیروی انتظامی هستم،معدل کارشناسی ارشد ۱۹،بسیج هم در دوران مدرسه و دانشگاه عضو بودم برای کسب اطلاعات باید به کجا مراجعه کنم،ساکن سبزوار

  • Avatar

   سلام دوست محترم با هسته گزینش استان خود در ارتباط باشیددرکل جذب بانوان محدود هست

 177. Avatar

  سلام خدمت شماشرایط عضویت زیر دیپلم در سپاه یا بسیج امکان پذیر میباشد بنده تا اول راهنمایی خوندم دوست دارم عضویت در سپاه یا بسیج را داشته باشم27سالمه از اسفراین خراسان شمالی لطفا راهنماییم کنید با تشکر..

  • Avatar

   لام دوست محترم پذیرش درسپاه سن متناسب با مدرک میخواهد

 178. Avatar

  با سلام من ۱۶ سالمه ودختر هستم بنده میخواستم عضو سپاه شوم ولی من در کودکی سابقه بیماری قلبی ودرمان شدم والان هیچ مشکلی ندارم پدر بنده که در حال حاضر ایثارگر حساب میشه در نوبت کمسیون عالی هستش میتونم در الویت استخدام سپاه باشم

 179. Avatar

  سلام من ۲۲ساله هستم بامدرک دیپلم والبته خانوم هستم آیاشانسی برای استخدام درسپاه دارم وازکجابایداقدام کنم

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود هست از گزینش شهر خود پیگیری نمایید

 180. Avatar

  سلام برای عضو شدن در امنیت پرواز یا همان مارشال هوایی سپاه چی کار کنیم

 181. Avatar

  سلام بنده کلاس دوازدهمم برای استخدام در سپاه میتونم الان اقدام کنم و شرایط چگونه است ؟؟؟ خواهش میکنم جواب بدین

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین ع از نیروی زمینی سپاه یا عضویابهاو یا دانشگاه امام حسین پیگیری نماییدعقیدتی سپاه یا کنکور سراسری

 182. Avatar

  من مخوام خدمت سربازی را در سپاه باشم پ در خین سربازی به استخدام سپاه درآیم و دارای ندرک فوق دیپلم هستم لطفا راهنمایی بفرمایید؟

 183. Avatar

  شماره‌ی گزینش سپاه قم رو دارید؟

 184. Avatar

  باسلام من 34 سالمه 15 سال سابقه بسیج دارم ک چهار سالش عضو شورای حوزه بودم مدرک دیپلم دارم میتون برا استخدام سپاه اقدام کنم

 185. Avatar

  سلام
  من 18سالمه
  دیپلم علوم انسانی هستم
  می تونم اقدام کنم

 186. Avatar

  سلام برای ثبت نام در دانشگاه افسری باید چه کنیم

  • Avatar

   سلام دوست محترم از دانشگاه امام حسین یا نیروی زمینی شهرتان پیگیری نمایید

 187. Avatar

  سلام استخدام سپاه خواهران از چه زمانی شروع میشود؟؟

 188. Avatar

  سلام آیا رشته فنی حرفه‌ای صنایع غذای می تواند در سپاه شر کت اگر کسی این پیام دید لطفا هر چه زودتر تر جوابم رو بدید داخل یک موقعیت استراری هستم با تشکر

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش افسری امام حسین ع از رشتهخ های نظری می باشد

 189. Avatar

  سلام علیکم وقت بخیر؛ 20 سال دارم، می‌توانم برای ورود به دانشگاه امام حسین علیه السلام اقدام کنم؟
  حداکثر تا چند سالگی فرصت ثبت نام است؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم حداکثرسن بامدرک دیپلم 21سال برای افسرمحصل

 190. Avatar

  سلام من تصمیم به ورود به سپاه دارم البته خانم هستم چقدرقد برای استخدام مهم هست؟وحداکثر وحداقل قد چقدر باید باشه ممنون میشم جواب بدید

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود است در بسیج هست

 191. Avatar

  سن جذب سپاه انصار چند میباشد وامسال جذب نیرو چه موقع هس

  • Avatar

   سلام دوست محترم سن متناسب بامدرک هست.سپاه انصار با فوق دیپلم پذیرش دارد

 192. Avatar

  سلام ببخشید تو دانشگاه امام حسین حقوق هم میدن و شرایطش چشوره

 193. Avatar

  سپاه دیپلم حسابداری واسه بانوان جذب میکنه؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم جذب بانوان محدود می باشد برای بسیج هست

 194. Avatar

  سلام من ۱۶ سالمه و کلاس دهم هستم میتونم وارد سپاه بشم؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش در پایه 12که شما در حال فارغ التحصیلی هستید

 195. Avatar

  چطور ازجذب نیرو در سپاه اطلاع کسب کنیم؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم عضویابها در پایگاه بسیج یا هسته جذب استانتان

 196. Avatar

  41 ساله هستم 15 سال کارمند پلیس +10بودم و خیلی دوست دارم در سپاه خدمت کنم. کجا باید مراجعه کنم. از اسفند 1398 من پیگیر بودم به شماره ای که مربوط به مشاوره بود تماس گرفتم ولی درست راهنمایی نکردند. از شما خواهش میکنم که راهنمایی بفرمائید.

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود از طریق گزینش سپاه می باشدشما شرایط سن رو ندارید

 197. Avatar

  سلام خسته نباشید من علاقه دارم که عضو سپاه بشم چه شرایطی باید داشته باشم و به کجا باید مراجعه کنم متشکرم

  • Avatar

   سلام دوست محترم از طریق عضویابهای پایگاه بسیج وگزینش سپاه

 198. Avatar

  با عرض سلام خسته نباشید
  ببخشید قد مورد نیاز چقدر هست واگر کسی قدش کوتاه باشد باید چکارکنه

 199. Avatar

  سلام من فرزند جانباز ۵۰درصد هستم پدرم بازنشته سپاه است . خودم لیسانس حسابداری ومتولد دی ۱۳۷۱ هستم ایا میتونم در سپاه استخدام بشم .

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگر سایر شرایط داشته باشید شانس دارید

 200. Avatar

  سلام وقت بخیر.خدمتتون عارضم که بنده امسال به امیدخدا دیپلم رشته علوم تجربی رو خواهم گرفت ومیخام بدونم آیا بادیپلم میشه بدون کنکور ازطریق سپاه پزشکی خوند؟یعنی پزشک سپاه بشم؟

  لطفا بفرمایید که درسپاه چه رشته هایی برای خانم ها به جز مشاغل نظامی وجود داره؟

  از لطف شما سپاسگزارم🌹

 201. Avatar

  باسلام من مهدی رضوانی ام خراسان جنوبی شهرستان بیرجند. من متولد1384هستم همان 16بعد من علاقه ای زیاد به سپاه پاسداران دارم پدرمم 71سال سن دارع منم گخ 16یکی از براذرانم در نیروی انتظامی هست ودیگری در ارتش
  من ایا میتوانم وارد سپاه شوم توروخدااااا

  • Avatar

   سلام دوست محترم شما برای ورود به دانشگاه امام حسین وجذب در سپاه دیپلم باید داشته باشید

 202. Avatar

  من میخوام وارد مهندسی هوافضا سپاه بشم بسیج فعال هم ندارم چکار کنم باید
  ؟؟؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم ابتدا عضو بسیج شوید بعد درازمون دانشگاه امام حسین ع شرکت کنید.چون حداقل سایقه یکسال بسیج فعال رو میخاد

 203. Avatar

  سلام و وقت بخیر،بنده میخوام توسپاه خواهران استخدام بشم چه کاری بایدانجام بدم آزمونی داره بایدشرکت کنم یا نه ؟
  بنده تحصیلاتم کارشناسی فناوری اطلاعات

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود می باشدبیشتر در بسیج می باشداز طریق عضویابها

 204. Avatar

  اخه توبسیج فعالیت ندارم درحال حاظر توهلال احمرفعالیت میکنم اگ توبسیج ثبت نام کنم بعدا منو توسپاه استخدام میکنن؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم باید یک سا سابقه بسیج فعال دشته باشید بعد بله شانس دارید

 205. Avatar

  سلام من دانشجوترم۵هستم.خواستم بدونم برای عضویت درسپاه باید چیکارکنم.آزمون داره.ضمناًمن نزدیک یکساله که بسیج فعال هستم،این امتیازمیتونه کمک کنه که استخدام بشم.

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش بانوان محدود هست ورشته پزشکی وپیراپزشکی باکنکور است

 206. Avatar

  سلام .من متولد 1367هستم .دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای دارم ..میخوام به عضویت سپاه و در خدمت این تشکل باشم .تقریبا دوسال پیگیر هستم اما به نتیجه نمیرسه .لطفا راهنمایی کنید ..ممنونم از شما

 207. Avatar

  سلام شرایط جذب سپاه برای خانم هاچجوری هس؟من بامدرک کارشناسی حقوق میتونم واردبشم؟

 208. Avatar

  سلام وقت بخیر من سال ۹۴ فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداری شدم والان سنم ۳۲ سال است میخواستم ببینم با این شرایط میتونم استخدام سپاه بشم لطفا راهنمایی بفرمایید

 209. Avatar

  با سلام وقت بخیر خواستم بدونم من دیپلم دارم کامپیوتر 20سالمه و دوازده سال هم بسیجیم میشه من استخدام شم

 210. Avatar

  سلام من 18 سالمه 3سال بسیجی فعال دارم رشتمم شبکه نرم افزار کامپیوتر هست میخوام برای سپاه برم میشه چیکار باید بکنم

  • Avatar

   سلام دوست محترم به عضویابها در استان خود مراجعه نمایید

 211. Avatar

  برای دریایی تست شنا می‌گیرند؟

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید