اطلاعیه های جدید آزمون وکالت ۹۹

اطلاعیه های جدید آزمون وکالت

جهت مشاوره در زمینه اطلاعیه های جدید آزمون وکالت ۹۹

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

هر ساله آزمون وکالت برای پذیرش نیروی کار آموز وکلا و دریافت پروانه وکالت بین داوطلبان و دارندگان مدارک حقوق و زیر شاخه های آن در مقطع کارشناسی و بالاتر برگزار خواهد شد. سایت اسکودا و اتحادیه سراسری کانون وکلا ایران اطلاعیه هایی از نحوه و شرایط برگزاری آزمون همچنین مواد آزمون منتشر نموده که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده و متن اطلاعیه را در رابطه با آزمون وکالت در سال 99 می توانید مشاهده نمایید.

اطلاعیه مربوط به مواد آزمون وکالت ۹۹

اطلاعیه جدید اسکودا در رابطه با مواد آزمون وکالت ۹۹ به شرح زیر می باشد.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکالت در سال ۹۹ باید به این نکته توجه نمایند که سوالات مطرح شده از جدول زیر و آرا وحدت رویه مرتبط طرح خواهد شد. لازم به ذکر است که ذکر عنوان های مواد هر آزمون به منزله عدم امکان طرح سوال از آن قانون در ماده دیگر نخواهد بود. به طور مثال قانون روابط موجر و مستاجر در عنوان قانون مدنی مورد سوال قرار می گیرد و این بدین معنی نیست که امکان طرح سوال از آن در ماده آئین دادرسی مدنی وجود نداشته باشد.

این اطلاعیه های آزمون وکالت ۹۹ می باشد و ممکن است که در سال های دیگر این امکان وجود نداشته باشد و قوانین دچار تغییر و تحول شوند. این اطلاعیه از سایت اسکودا کانون وکلا دریافت شده است.

داوطلبان می توانند با توجه به تصاویر و جدول زیر از سوالات و قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون وکالت 99 از آن ها طرح می شوند، اطلاع پیدا نمایند.

مواد آزمون وکالت

حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق جزای عمومی و اختصاصی حقوق ثبت
 • قانون مدنی مصوب سال 1307
 • قانون امور حسبی مصوب سال 1319 با اصالحات بعدی
 • قانون مسئوليت مدنی مصوب سال 1339
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376
 • قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343 با اصالحات بعدی
 • قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389
 • قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه مصوب
 • سال 1395
 • قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 با اصالحات بعدی
 • قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصالحات بعدی
 • قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب سال 1394
 • قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
 • قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
 • قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394
 • آیين نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397.
 • قانون تجارت مصوب سال 1311
 • الیحه قانونی اصالح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
 • قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1370 با اصالحات بعدی
 • قانون اجرای سياست های كلی اصل 44 مصوب سال 1387 با اصالحات بعدی
 • قانون صدور چک مصوب سال 1397
 • قانون اداره تصفيه ورشکستگی مصوب سال 1318.
 • قانون مجازات اسالالمی مصالوب سالال1392( مطابق با اصالالحات اخير( به همراه بخش تعزیرات از
 • قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375
 • قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا اختالس و كالهبرداری مصوب سال 1367
 • قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
 • قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصالحات بعدی
 • قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصالحات بعدی
 • قانون تشدید مجازات اسيدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب1
 • قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1310 با اصالحات بعدی
 • قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357
 • قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390
 • قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322
 • قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
 • آیين نامه اجرای مفاد اسالناد رسالمی الزم الجرا و طرز رساليدگی به شالکایت از عمليات اجرایی
 • سازمان ثبت اسناد و امالک كشور مصوب ریيس قوه قضائيه مصوب سال 1387.
 • قانون بيمه اجباریخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشیاز وسایلنقليه مصوب سال 1395

مواد آزمون وکالت 2

آیین دادرسی کیفری

 1. قانون آیين دادرسی كيفری مصوب سال 1392
 2. آیين نامه اجرای احکام مصوب ریيس قوه قضائيه سال 1398

فقه

 • سواالت فقهی این بخش از كتاب تحریرالوسيله خواهد بود:
  كتاب الوكاله
  كتاب القضاء
  كتاب الشهادات
  كتاب االقرار
  كتاب االیمان

داوطلبان می توانند برای آگاهی از شرایط جدید شرکت در آزمون وکالت سال 99 با شماره های درج شده در انتهای مقاله تماس حاصل نمایند و یا در صورت در دسترس نداشتن تلفن ثابت با خرید بسته های تماس سوالات خود را مطرح و رفع ابهام نمایند.

اطلاعیه اسکودا برای افزایش جذب وکیل در سال ۹۹

اطلاعیه اسکودا برای افزایش جذب وکیل در سال ۹۹ بنا بر گفته  رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از افزایش ظرفیت 20 درصدی کانون‌های وکلا در آزمون وکالت سال ۹۹ گفته است. با توجه به این افزایش 20 درصدی در سال جدید امکان افزایش جذب افراد برای آزمون دوره ی کار آموزی وکالت وجود دارد. این افزایش ظرفیت مربوط به سال ۹۹ می باشد و ممکن است در سال های دیگر با کاهش جذب نیروی کار آموز در آزمون وکالت همراه بود.

اطلاعیه زمان ثبت نام آزمون وکالت ۹۹

بر اساس اطلاعیه منتشر شده از کانون وکلا دادگستری بنابر نظر روسای کانون وکلا اعلام شده است که زمان ثبت نام ازمون وکالت در سال ۹۹ از روز یکشنبه 99/7/6 لغایت 99/7/16 خواهد بود متقاضیان ثبت نام می توانند با ورود از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org  در زمان مقرر شده ثبت نام خود را انجام دهند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون وکالت ۹۹

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون وکالت ۹۹ که در سایت اسکودا نیز اعلام  شده  و داوطلبان محترم لازم است تصویر اسكن شده مدارک زیر را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند:

 1.  یک قطعه عكس 4*3 با زمینه روشن و رعایت شئونات اسلامی با بدون حاشیه‌ و به شكل jpg و با اندازه حدود 595 در 842 pixels و با وضوح تصویری dpi 72.
 2. تمام صفحات شناسنامه
 3. کارت ملی
 4. گواهی فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته حقوق (گرایش‌های مختلف حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشكده های معتبر داخلی یا خارجی)
 5.  مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت،گواهی معافیت دائم یا موقت) و در خصوص افرادی که در حال سپری کردن خدمت وظیفه عمومی هستند یا در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت تحصیلی هستند، مدارک مثبت این وضعیت باید ارسال شود. بدون حاشیه‌های زاید به شكل jpg و با اندازه حدود 213 در 312 pixels و با وضوح تصویری 72 dpi.
 6.  پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که برای تغییر حوزه قضایی خدمت در آزمون شرکت می‌کنند.

زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۹

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت از یک الی دو هفته قبل از برگزاری آزمون در سایت سازمان سنجش قابل روئیت و دریافت می باشد. داوطلبان می توانند به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کرده و از طریق لینک مورد نظر کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۹ خود را دریافت نمایند.

به محض باز شدن لینک دریافت کارت ورود به جلسه این مقاله به روز رسانی خواهد شد و کارت ورود به جلسه را می توانید از همین مقاله دریافت نمایید.

نحوه دیگر دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۹ ارتباط با مجموعه صدای مشاوران می باشد. شما می توانید با تماس با شماره های درج شده در انتهای مقاله تماس حاصل نمایید و کارت خود را به راحتی دریافت نمایید.

متقاضیان می توانند در صورت عدم دسترسی به سایت سنجش با شماره های درج شده در سایت  تماس حاصل نمایند و کارت ورود به جلسه آزمون وکالت را دریافت نمایند.

زمان برگزاری آزمون وکالت ۹۹

زمان برگزاری آزمون وکالت روز جمعه 99/9/28 در سی و یک استان کشور خواهد بود. بنا بر نظر اسکودا  (اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران ) زمان برگزاری همین تاریخ می باشد ولی برگزاری و یا عدم برگزاری آن بستگی به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد و این سازمان تصمیم می گیرد که آزمون  وکالت برگزار شود یا خیر.

اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون وکالت ۹۹

اطلاعیه جدید کانون وکلا ( اسکودا ) در رابطه با نحوه برگزاری آزمون وکالت ۹۹ برای افراد در شهرستان های مختلف به شرح زیر می باشد.

ضمن موافقت کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در سال ‌جاری داوطلبان آزمون می‌توانند صرف نظر از کانون انتخابی، مرکز استان محل سکونت خود را به عنوان محل آزمون تعیین نمایند. همچنین ضمن موافقت هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و خراسان، در سال‌جاری آزمون در مراکز استان های تحت پوشش این کانون‌ها نیز برگزار خواهد شد. لذا داوطلبان ساکن استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز در مراکز همین استان‌ها آزمون خواهند داد و نیاز به مراجعه به استان مقرکانون منتخب خود نخواهند داشت.

جهت مشاوره در زمینه اطلاعیه های جدید آزمون وکالت ۹۹

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید