تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

تماس از همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

صدای مشاوران / دانشگاه ها / دانشگاه آزاد / مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

جهت مشاوره در زمینه مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره ۹۰۹۲۳۰۱۶۱۲ تماس بگیرید

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 نیاز به بررسی دارد دانشجویان پس از قبولی در دانشگاه و ثبت نام ممکن است دچار مشکلاتی شوند و یا بنا به عللی نتوانند در این واحدها به تحصیل بپردازند ما در این مقاله به بررسی نقل و انتقال دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می پردازیم و نکاتی را در مورد مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشذ دانشگاه آزاد 97 خواهیم گفت پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تعاریف و اصطلاحات مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 

واحد مبدا: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل آن را انتخاب می نماید.

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.

میهمانی: تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت

جدول همترازی: جدولی که واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی را به ده گروه طبقه بندی نموده است.

ضوابط و شرایط مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

انتقال آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام درآزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛به محل زندگی همسر یا واحدی که رشته در آن دایر است بدون هیچ محدودیتی انجام می شود.

انتقال دانشجویان مرد متأهل پس از بررسی تعداد متقاضیان و در صورت موافقت واحد مبدأ به استثنای گروههای 1 و 2 و مراکز استانها انجام می شود

انتقال(دائم یاموقت) دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای که پس ازثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج نموده اند ، به هریک از واحدهای گروه یک جدول همطرازی به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امکان پذیر می باشد.

انتقال (دائم یا موقت) دانشجویان متاهل (زن یا مرد) در مقطع کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای که پیش از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج نموده اند ، ممنوع می باشد.

انتقال آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر (هر دو) خود را بعد از ثبت نام درآزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند، بدون هیچ محدودیتی انجام پذیر است.

در صورت فوت پدر و مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه ، دو ترم میهمانی به محل زندگی والدین امکان پذیر است.

انتقال دانشجوی متأهل (زن) که در حین تحصیل متارکه، یا همسرش فوت نموده باشد وهمچنین دانشجوی مجردی که به هر دلیلی، حکم سرپرستی ، قیم نامه یا کفالت نامه از مراجع ذیصلاح(مجتمع قضایی و دادگستری) ارائه نماید. امکان پذیر است.

در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند، انتقال دو یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضوخانواده ( به استثنای گروههای 1و 2) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

در صورتی که دو دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند انتقال یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده در صورتی که نمره آزمون وی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد بیشتر باشد به هریک ازگروههای جدول همطرازی ( به استثنای گروههای 1 و 2 ) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیراست.

چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده فاقد رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی انتقال باشد، دانشجو به یکی از شهرهای همجوار منتقل می گردد.

چنانچه کارمند دولت یا نیروهای مسلح در حین خدمت در شهری در آزمون دانشگاه آزاداسلامی آن شهر شرکت نموده و پذیرفته شود، در صورتی که محل خدمت وی پس از ثبت نام درآزمون ورودی دانشگاه به شهر دیگری منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط، می تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جدید منتقل شود.

انتقال همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر به کلیه واحدهای دانشگاهی پس از تأیید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی بلامانع است.

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هریک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

انتقال فرزندان اعضای هیأت رسمی تمام وقت دانشگاههای دولتی که در هر یک ازواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند؛ در صورت برقراری تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

انتقال آن دسته از دانشجویانی که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت

جسمی و یا بیماری روحی و … می باشند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تأیید پزشک معتمد واحد مبدأ و تکمیل فرم شماره 3پیوست و با موافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

زمان و نحوه درخواست مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

درخواست انتقال دانشجویان از پانزدهم خردادماه هر سال تا پانزدهم شهریورماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذرماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نیمسال دوم هر سال از طریق واحدهاو مراکز آموزشی قابل دریافت می باشد و بررسی و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرین مهلت ثبت نام آموزشی در واحد مقصد امکان پذیر است.

در کلیه واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های سما می بایست کمیته ای متشکل ازرئیس واحد یا رئیس مرکز، معاون دانشجویی ، معاون آموزشی و مدیر دانشجویی تشکیل شود وبر اساس ضوابط آیین نامه درخواستهای دانشجویان را به همراه مدارک مثبته و مستدل موردبررسی قرار دهند و تصمیم نهایی بر اساس ضوابط آیین نامه توسط کمیته مذکور صادر شود.

نحوه دریافت درخواست و چگونگی رسیدگی و اقدام نسبت به تقاضای مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 

علت تقاضای دانشجو مرجع دریافت و رسیدگی تقاضا مرجع اقدام کننده
جدول همطرازی واحد مبدا واحدهای مبدا و مقصد
موارد ازدواج، فوت، چند

دانشجویی و کارکنان دولت

واحد مبدا واحد مبدا
بیماران و معلولین واحد مبدا کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی

دانشگاه

خانواده محترم شهدا و

ایثارگران

ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای محل

تشکیل پرونده

کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی

دانشگاه

فرزند و همسر هیات علمی

دانشگاه

معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی

دانشگاه

نحوه بررسی درخواست و اسناد و مدارک مثبته دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

ازدواج 

– تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین رویت اصل شناسنامه

– تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن رویت اصل سند ازدواج

– اصل گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد

– گواهی اشتغال به کار همسر یا سکونت خانواده

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

فوت والدین یا همسر

– اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

– تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه همسر دانشجو(در صورت فوت همسر)ضمن رویت اصل شناسنامه

– اصل حکم سرپرستی، قیم نامه یا کفالت که به تأیید مراجع ذیصلاح (دادگستری یا مجتمعقضایی) اصل شناسنامه

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

چند دانشجو در یک خانواده:

– اصل گواهی مبنی بر پذیرش و اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد مبدأ با ذکر سال ورود وممهور به مهر واحد مبدأ

– تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان و والدین، ضمن رویت اصل شناسنامه ها

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

کارکنان دولت

– تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجو ضمن رویت اصل شناسنامه

– اصل حکم انتقال اداری که به تایید بالاترین مقام اداری رسیده باشد.

– اصل گواهی اشتغال به کار از شهر مقصد

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

دانشجویان شاهد و ایثارگر

همسر و فرزندان محترم شهدا و ایثارگران ضمن مراجعه به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و شهرستاهای محل تشکیل پرونده، برابر دستورالعمل کمیسیون ایثارگران نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک اقدام نمایند.

هیأت علمی دانشگاهها

– تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی عضو هیأت علمی

– تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و عضو هیأت علمی پس از رویت شناسنامه ها

– ارائه معرفی نامه از محل کار، مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن عضو هیأت علمی

بیماران خاص و معلولین:

– اصل گواهی معلولیت که به تأیید اداره بهزیستی رسیده باشد.

– اظهار نظر پزشک معتمد واحد ضمن تکمیل فرم شماره 3 و تأیید دانشگاه پزشکی شهرستان مربوطه یا مراکز درمانی وابسته.

– واریز مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب 1580 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران.

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

نکات مهم مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

  1. انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل و مطابق شرایط آیین نامه امکان پذیر است.
  2. انتقال دائم دانشجویان درصورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار امکان پذیر است.
  3. انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در ترم آخر تحصیل ممنوع است.
  4. میهمانی دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه به مدت دو نیمسال امکان پذیر است.
  5. انتقال یا میهمانی دانشجویان متأهل ، همسر و فرزند هیأت علمی دانشگاه ، خانواده محترم شهدا و ایثارگران در صورت داشتن شرایط از بدو قبولی امکان پذیر است.
  6. انتقال یا میهمانی دانشجویان مطابق موارد همطرازی، چند دانشجویی، فوت و کارکنان دولت پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه امکان پذیراست.
  7. انتقال دانشجویان از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر که همان رشته و مقطع تحصیلی دائر است، میسر می باشد.

جدول همترازی واحدهای دانشگاهی جهت انتقال و انتقالات  دانشجویان را می توانید از لینک دریافت فرمایید

چنانچه در مورد نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان با سوال یا ابهامی رو به رو شدید می توانید با مرکز مشاوره صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.

مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
2.5 (50%) 2 votes

جهت مشاوره در زمینه مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره ۹۰۹۲۳۰۱۶۱۲ تماس بگیرید

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران 97 | مامایی تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =