تاریخ و زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش

20 فوریه 2019
بدون نظر
آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تاریخ و زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش 99 و زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش نزدیک می باشد و حدود 17368 نفر زمان برگزاری آزمون استخد...


ادامه مطلب

سهمیه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش

10 ژانویه 2019
بدون نظر
سهمیه های استخدام آموزش و پرورش

سهمیه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش از طریق این اطلاعیه منتشر می گردد. سهمیه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل سهمیه های رزمندگان، سهمیه ایثارگ...


ادامه مطلب