تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

بایگانی برچسب: نتایج نمونه دولتی

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران | sanjesh.teo.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران | sanjesh.teo.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.teo.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی تهران | azmoon.tehranedu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی تهران azmoon.tehranedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان تهران در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.tehranedu.ir اعلام شده و قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت نمودند، احتمالا …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر | sanjesh.buedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر | sanjesh.buedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.buedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز | azmoon.albmedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز | azmoon.albmedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.albmedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان | sanjesh.isfedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان | sanjesh.isfedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.isfedu.ir از ابتدای مرداد 131400 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه 1400 در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی | azmoon.eamedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی | azmoon.eamedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.eamedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید