تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

بایگانی برچسب: نتایج نمونه دولتی

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد | azmoon.kbedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد | azmoon.kbedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.kbedu.ir ازاوایل تا اواسط مرداد ماه قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان یزد | result.yazdedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان یزد | result.yazdedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان یزد در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی result.yazdedu.ir  اوایل مرداد ماه قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان لرستان | lorestan.natije.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان لرستان | lorestan.natije.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان لرستان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی lorestan.natije.ir از اوایل تا اواسط مرداد ماه قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان | 10.187.50.22

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان | 10.187.50.22

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی 10.187.50.22 از اوایل تا اواسط مرداد ماه 1400 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه 1400 در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان مرکزی | markazi.natije.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان مرکزی | markazi.natije.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان مرکزی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی markazi.natije.ir از اوایل تا اواسط مرداد ماه 99 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان | sabtenam.zanjanedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان | sabtenam.zanjanedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sabtenam.zanjanedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان | azmoon.khouzedu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی خوزستان

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.khouzedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی | azmoon.nkhedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی | azmoon.nkhedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.nkhedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی | nemone.razavi.medu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی خراسان رضوی

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی nemone.razavi.medu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری | sanjesh.chbedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری | sanjesh.chbedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.chbedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید