تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

آخرین نوشته ها

خرید صندلی دندانپزشکی پولی- خرید صندلی دندانپزشکی بدون کنکور 1400

خرید صندلی داروسازی پولی- خرید صندلی پرستاری بدون کنکور 97

حتما اصطلاحات خرید صندلی دندانپزشکی پولی – خرید صندلی دندانپزشکی بدون کنکور را شنیده اید. چند سالی است که واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران شعبه پیام شروع به جذب دانشجوبان پزشکی مشروط به دریافت شهریه نموده است و پس از ادغام این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی تهران …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مرکزی 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی مرکزی 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مرکزی مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مرکزی و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کردستان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی کردستان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کردستان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کردستان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی هرمزگان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی هرمزگان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی هرمزگان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی هرمزگان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی لرستان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی لرستان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی لرستان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی لرستان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی یزد 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی یزد 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی یزد مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی یزد و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کهکیلویه و بویراحمد 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی کهکیلویه و بویراحمد 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کهکیلویه و بویراحمد مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کهکیلویه و بویراحمد و زمان …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی همدان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی همدان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی همدان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی همدان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کرمانشاه 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی کرمانشاه 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کرمانشاه مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کرمانشاه و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کرمان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی کرمان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کرمان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی کرمان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مازندران 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی مازندران 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مازندران مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مازندران و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی گیلان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی گیلان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی گیلان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی گیلان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی گلستان 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی گلستان 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی گلستان مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی گلستان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی فارس 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی فارس 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی فارس مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی فارس و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی قزوین 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بوشهر

داوطلبانی که در آزمون نظام مهندسی قزوین 99 ثبت نام نموده اند لازم است از تاریخ و زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی قزوین مطلع باشند، زیرا این آزمون دارای محدودیت سنی می باشد. در این مقاله زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی قزوین و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون …

ادامه نوشته »
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید