تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

آخرین نوشته ها

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان | azmoon.khouzedu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی خوزستان

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.khouzedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی | azmoon.nkhedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی | azmoon.nkhedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.nkhedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی | nemone.razavi.medu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی خراسان رضوی

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی nemone.razavi.medu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری | sanjesh.chbedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری | sanjesh.chbedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.chbedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران | sanjesh.teo.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران | sanjesh.teo.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.teo.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی تهران | azmoon.tehranedu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی تهران azmoon.tehranedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان تهران در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.tehranedu.ir اعلام شده و قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت نمودند، احتمالا …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر | sanjesh.buedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر | sanjesh.buedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.buedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز | azmoon.albmedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز | azmoon.albmedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.albmedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان | sanjesh.isfedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان | sanjesh.isfedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.isfedu.ir از ابتدای مرداد 131400 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه 1400 در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اردبیل | 217.219.153.218

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اردبیل | 217.219.153.218

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان اردبیل در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی 217.219.153.218 از ابتدای مرداد 1400 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳1400 در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی | azmoon.eamedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی | azmoon.eamedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.eamedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان قزوین | nemooneh.qazvinedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان قزوین | nemooneh.qazvinedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان قزوین در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی nemooneh.qazvinedu.ir از تاریخ 29 تیر 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که …

ادامه نوشته »

خرید صندلی پزشکی پولی- خرید صندلی پزشکی بدون کنکور 1400

خرید صندلی پزشکی پولی- خرید صندلی پزشکی بدون کنکور 97

حتما اصطلاحات خرید صندلی پزشکی پولی – خرید صندلی پزشکی بدون کنکور را شنیده اید. چند سالی است که واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران شعبه پیام شروع به جذب دانشجوبان پزشکی مشروط به دریافت شهریه نموده است و پس از ادغام این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی تهران …

ادامه نوشته »

خرید صندلی پرستاری پولی- خرید صندلی پرستاری بدون کنکور 1400

خرید صندلی داروسازی پولی- خرید صندلی پرستاری بدون کنکور 97

حتما اصطلاحات خرید صندلی پرستاری پولی – خرید صندلی پرستاری بدون کنکور را شنیده اید. چند سالی است که واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران شعبه پیام شروع به جذب دانشجوبان پزشکی مشروط به دریافت شهریه نموده است و پس از ادغام این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی تهران …

ادامه نوشته »

خرید صندلی داروسازی پولی- خرید صندلی داروسازی بدون کنکور 1400

خرید صندلی داروسازی پولی- خرید صندلی پرستاری بدون کنکور 97

حتما اصطلاحات خرید صندلی داروسازی پولی – خرید صندلی داروسازی بدون کنکور را شنیده اید. چند سالی است که واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران شعبه پیام شروع به جذب دانشجوبان پزشکی مشروط به دریافت شهریه نموده است و پس از ادغام این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی تهران …

ادامه نوشته »
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید