سامانه آزمون های ضمن خدمت مدارس غیر انتفاعی

26 سپتامبر 2020
يک نظر
سامانه آزمون های ضمن خدمت مدارس غیر انتفاعی

به تازگی سامانه ای تحت عنوان سامانه مشارکت ها به نشانی mosharekatha.ir برای ثبت نام و آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان مدارس غیر انتفاعی راه اندازی شده است...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید