لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400

10 فوریه 2020
بدون نظر
لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 - 1400

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400 عموما در مرداد ماه هرسال و تقریبا پس از 40 روز از برگزاری آزمون ورودی مدا...


ادامه مطلب

زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400

09 فوریه 2020
بدون نظر
زمان ثبت نام دانشگاه فرهنگیان یاسوج

زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400 مانند سال های گذشته تقریبا یک ماه پس از برگزاری این آزمون در سایت سازمان ملی پرور...


ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400

05 فوریه 2020
بدون نظر
اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 - 1400

اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400 در مرداد ماه هر سال یعنی حدودا 2 ماه پس از برگزاری آزمون، در سایت سازمان ملی پرورش است...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید