شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه

28 آوریل 2020
بدون نظر
دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه

شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه در این مقاله بررسی شده است. استان آذربایجان غربی با  ۵۵۰۰ مدرسه و ۶۰۰۰۰۰ نفر دانش آموز ارسا...


ادامه مطلب

شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان مرکز علامه طباطبایی ارومیه

20 آوریل 2020
بدون نظر
ثبت نام دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه

شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان مرکز علامه طباطبایی ارومیه در این مقاله بررسی شده است. استان آذربایجان غربی با  ۵۵۰۰ مدرسه و ۶۰۰۰۰۰ نفر دانش آموز ارسال...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید