کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پزشکی دانشگاه اراک 96-97

13 آگوست 2018
بدون نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پزشکی دانشگاه اراک 96-97

رشته پزشکی یکی از رشته های دانشگاه اراک می باشد که در سال 65 تاسیس شده است. دانشکده علوم پزشکی اراک در بهمن ماه سال 66 با تجمع دانشکده پزشکی و آموزشکد...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته هوشبری دانشگاه اراک 96-97

13 آگوست 2018
بدون نظر
آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تهران

رشته هوشبری یکی از رشته های دانشگاه اراک می باشد که در سال 65 تاسیس شده است. دانشکده علوم پزشکی اراک در بهمن ماه سال 66 با تجمع دانشکده پزشکی و آموزشک...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته مامایی دانشگاه اراک 96-97

13 آگوست 2018
بدون نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته مامایی دانشگاه اراک 96-97

رشته مامایی یکی از رشته های دانشگاه اراک می باشد که در سال 65 تاسیس شده است. دانشکده علوم پزشکی اراک در بهمن ماه سال 66 با تجمع دانشکده پزشکی و آموزشک...


ادامه مطلب