تغییر محل آزمون دانشگاه پیام نور 97

19 نوامبر 2018
بدون نظر
مهلت تغییر محل آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور

مهلت تغییر محل آزمون دانشگاه پیام نور از 97/08/29 آغاز شد. دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور و کارشناسی ارشد پیام نور در سراسر کشور می توانند ب...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید