آخرین رتبه لازم برای قبولی در کنکور رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی 99

22 نوامبر 2018
بدون نظر

آخرین رتبه لازم برای قبولی در کنکور رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی از طریق این مقاله در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. از طریق بررسی آخرین کارنامه های...


ادامه مطلب

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی

22 نوامبر 2018
بدون نظر
شهریه رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 98 - 99

در این مقاله در ارتباط با قبولی در کنکور رشته علوم آزمایشگاهی صحبت کرده و کارنامه چند تن از پدیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی را بررسی می نماییم. داو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید