ثبت نام مجدد کارشناسی ارشد علوم پزشکی 98

26 مارس 2019
بدون نظر
ثبت نام مجدد کارشناسی ارشد علوم پزشکی

ثبت نام مجدد کارشناسی ارشد علوم پزشکی 98 همین امروز آغاز شد. با توجه به آغاز ثبت نام مجدد کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی داوطلبان می توانند جهت انجا...


ادامه مطلب

زمان برگزاری آزمون دستیار تخصصی پزشکی 98

22 نوامبر 2018
بدون نظر
زمان انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی

زمان آزمون دستیار تخصصی پزشکی 97 ، تاریخ و زمان انتشار کارت آزمون دستیار تخصصی پزشکی 97 و تاریخ و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دستیار تخصصی پزش...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید