رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی

22 نوامبر 2018
بدون نظر
شهریه رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 98 - 99

در این مقاله در ارتباط با قبولی در کنکور رشته علوم آزمایشگاهی صحبت کرده و کارنامه چند تن از پدیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی را بررسی می نماییم. داو...


ادامه مطلب