آیا می توان گوشی موبایل همراه خود را به داخل پادگان ببریم؟

20 ژوئن 2018
بدون نظر
آیا می توان گوشی موبایل همراه خود را به داخل پادگان ببریم؟

چطور می توان گوشی موبایل و تلفن همراه خود را به داخل پادگان برد؟ آیا می توان گوشی موبایل همراه خود را به داخل پادگان ببریم؟ شرایط و نحوه بردن گوشی موب...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید