کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته مامایی دانشگاه بابل 96-97

13 آگوست 2018
بدون نظر

رشته مامایی بابل یکی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد و سال 1362 افتتاح شد. در بهمن سال 1364 اولین دوره دانشجوی پزشکی از طریق آزمون سراسری ...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته هوشبری دانشگاه بابل 96-97

13 جولای 2018
بدون نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته هوشبری دانشگاه بابل 96-97

رشته هوشبری یکی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد و سال 1362 افتتاح شد. در بهمن سال 1364 اولین دوره دانشجوی پزشکی از طریق آزمون سراسری پذیرش...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پرستاری دانشگاه بابل 96-97

13 جولای 2018
بدون نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پرستاری دانشگاه بابل 96-97

رشته پرستاری یکی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد و سال 1362 فتتاح گردیده است. در بهمن سال 1364 اولین دوره دانشجوی پزشکی از طریق آزمون سراس...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پزشکی دانشگاه بابل 96-97

13 جولای 2018
بدون نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پزشکی دانشگاه بابل 96-97

رشته پزشکی یکی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد که در سال 62 افتتاح گردیده است و در بهمن 64 اولین دوره دانشجوی پزشکی از طریق آزمون سراسری پ...


ادامه مطلب