زمان برگزاری آزمون دستیار تخصصی پزشکی 98

22 نوامبر 2018
بدون نظر
زمان انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی

زمان آزمون دستیار تخصصی پزشکی 97 ، تاریخ و زمان انتشار کارت آزمون دستیار تخصصی پزشکی 97 و تاریخ و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دستیار تخصصی پزش...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید