لیست دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

06 می 2020
2 نظر
لیست دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

در این مقاله لینک دانلود لیست دوره های ضمن خدمت فرهنگیان و اخبار نحوه و تاریخ و زمان برگزاری آزمون ضمن خدمت فرهنگیان منتشر گردید. داوطلبان این دوره، م...


ادامه مطلب

ثبت نام دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان

11 دسامبر 2018
بدون نظر
آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان

ثبت نام دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان , زمان ثبت نام دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان در این اطلاعیه ملاحظه می نمایید. لیست دوره های ضمن خدمت فره...


ادامه مطلب

برگزاری آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان

17 نوامبر 2018
بدون نظر
آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان

برگزاری آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان 97 ثبت نام آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان در دو نوبت اردیبهشت و بهمن انجام می شود. داوطلبان با توجه به لیست دور...


ادامه مطلب

itmsدوره ضمن خدمت

17 نوامبر 2018
بدون نظر
آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان

itmsدوره ضمن خدمت فرهنگیان 97 سامانه itmsدوره ضمن خدمت فرهنگیان ، امکان ثبت نام اینترنتی را برای متقاصیان فراهم کرده است. ثبت نام فراگیران مدارس غیر د...


ادامه مطلب

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان ltms

17 نوامبر 2018
بدون نظر
آزمون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 97 با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار میگردد و ویژه مدیران، مربیان پرورشی، معاونان پرورشی، دبیران، ...


ادامه مطلب

زمان ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 98

26 اکتبر 2018
بدون نظر
زمان ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 97

زمان ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 98 2 بار در سال اعلام می شود. نوبت اول در اردیبهشت ماه برگزار شد. داوطلبان توجه داشته باشید که پس از آغاز نوبت...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید