کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پرستاری دانشگاه اصفهان 96-97

19 آگوست 2018
بدون نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پرستاری دانشگاه اصفهان 96-97

رشته پرستاری از رشته های دانشگاه دولتی اصفهان، می باشد. آموزشگاه عالی بهداری اصفهان در آذرماه سال 1325 افتتاح شده است. در آن زمان دانشجويان بعد از چها...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته داروسازی دانشگاه اصفهان 96-97

12 جولای 2018
2 نظر
کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته داروسازی دانشگاه اصفهان 96-97

رشته داروسازی اصفهان از رشته های دانشگاه دولتی اصفهان، می باشد. آموزشگاه عالی بهداری اصفهان در آذرماه سال 1325 افتتاح گردیده است. در آن زمان دانشجويان...


ادامه مطلب

کارنامه آخرین رتبه و درصد لازم برای قبولی در کنکور رشته پزشکی دانشگاه اصفهان 96-97

11 جولای 2018
يک نظر
راههای قبول شدن در رشته پزشکی

رشته پزشکی از رشته های دانشگاه دولتی اصفهان، می باشد. آموزشگاه عالی بهداری اصفهان در آذرماه سال 25 افتتاح گرديد. در آن زمان دانشجويان بعد از چهار سال ...


ادامه مطلب