قانون جدید کسری خدمت ایثارگران

04 دسامبر 2019
بدون نظر
قانون جدید کسری خدمت ایثارگران

قانون جدید کسری خدمت ایثارگران برای سال 98 – 99 اعلام شد. در این مقاله از جزئیات کامل قانون جدید کسری خدمت ایثارگران مطلع می شوید. ابطال قانون ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید