زمان برگزاری آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین افسری

30 اکتبر 2019
بدون نظر
زمان برگزاری آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین

در این مقاله از زمان برگزاری آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین افسری سال 99 – 1400 ، منابع آزمون دانشگاه افسری علوم انتظامی ، لیست مراکز گزینش و ش...


ادامه مطلب

ثبت نام افسر محصل در دانشگاه علوم انتظامی امین 98

24 سپتامبر 2019
بدون نظر
زمان برگزاری آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین

در این مقاله از زمان ثبت نام افسر محصل و شرایط ثبت نام افسر محل در دانشگاه علوم انتظامی امین 98 مطلع می شوید. اگر متقاضی ثبت نام دوره افسر محصل می باش...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید