افزایش سقف نمره میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور 98

14 ژوئن 2018
بدون نظر
افزایش سقف نمره میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور97

افزایش سقف نمره میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور، به تصویب رسید. سقف نمره میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور از 6 نمره به 8 نمره افزایش می...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید