چگونه وارد دانشگاه تربیت معلم شویم

19 سپتامبر 2018
2 نظر
دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید بهشتی اقلید

برای اینکه وارد دانشگاه تربیت معلم شویم باید پس از شرکت در کنکور، دانشگاههای تربیت معلم، همچون دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه شهید رجایی را انتخاب کنیم. ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید