تقلب کردن در دانشگاه پیام نور چگونه است – روش های تقلب

23 دسامبر 2018
بدون نظر
تقلب در دانشگاه پیام نور

تقلب کردن در دانشگاه پیام نور چگونه است؟ مراقب ها از هر طرف زیرکانه دانشجویان را چک می کنند دوربین های مدار بسته کنترل می شوند (گفتگوهایی میان دانشجوی...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید