نحوه خرید بیمه سربازی | شرایط خرید بیمه سربازی | خدمت سربازی به جای سابقه تامین اجتماعی

12 می 2020
بدون نظر
خرید بیمه سربازی

مشمولان پس از پایان دوره خدمت ضرورت در یکی از ارگان های نظامی، ممکن است تلاش کنند تا خدمت سربازی به جای سابقه تامین اجتماعی را در سابقه بیمه خود ثبت ک...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید