مدارک ثبت نام اتباع 99

26 نوامبر 2020
بدون نظر
مدارک ثبت نام اتباع 99

دانش آموزان اتباع خارجی درایران به دنبال کسب آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت نام اتباع خارجی می باشند. لیست کامل مدارک ثبت نام اتباع خارجی در کنکور سراسر...


ادامه مطلب

مشکلات و خطاهای سامانه سناد – آدرس های جدید سامانه دانش آموزی

01 سپتامبر 2020
بدون نظر
مشکلات و خطاهای سامانه سناد - آدرس های جدید سامانه دانش آموزی snd.medu.ir

سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزی یا به اختصار،سامانه سناد از تابستان سال 1390 راه اندازی شده است که تمامی اطلاعات دانش آموزان ثبت نامی وزارت آمو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید