هر ماه جبهه پدر چند روز کسری خدمت ایجاد می کند

22 می 2018
بدون نظر
هر ماه جبهه پدر چند روز کسری خدمت ایجاد می کند

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از مشمولین به خدمت سربازی که پدر آنها در جبهه خدمت کرده اند را درگیر می کند این است که هر ماه جبهه پدر چند روز کسری خدمت ...


ادامه مطلب