دانشگاه های ویژه خواهران

13 سپتامبر 2020
بدون نظر
دانشگاه مخصوص خواهران

دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی وظیفه تعلیم و تربیت نیروهای متخصص در جامعه را بر عهده دارد این بدین معناست که جایگاه دانشگاه در تحصیل و تربیت دانشجویا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید