لیست بیماری های معافیت پزشکی چشم 98 – 99

25 جولای 2019
بدون نظر
معافیت پزشکی

در مورد لیست بیماری های معافیت پزشکی چشم 98 – 99 ، می توان معافیت از خدمت سربازی را در مورد بیماری های هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل ، میوپی با س...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید