تعطیلات زمستانی مدارس 97

24 سپتامبر 2018
بدون نظر
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 11 آذر 98

طرح تعطیلات زمستانی مدارس در سال 97 برای دومین بار مطرح شد. سال گذشته این طرح عملی نشد. طرح تعطیلی زمستانی برای سال 97 اجرا می گردد و معاونت محترم ریا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید