معرفی رشته داروسازی- دکتری عمومی 98

22 مارس 2019
بدون نظر
معرفی رشته داروسازی 97

رشته داروسازی زیرمجموعه علوم پزشکی است و وظایف آن در رابطه با تولید و ساخت دارو، بررسی وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و میزان تأثیر دارو در سل...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید