شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید

02 ژوئن 2019
يک نظر
شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید

با توجه به اطلاعیه جدید وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با شیوه نامه تطبیق کارنامه دوره های مختلف تحصیلی نظام قدیم با دروس نظام جدید ( دوره اول و دوم متو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید