اعتبار مدرک و شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 97

29 دسامبر 2018
بدون نظر

یکی از مسائلی که ذهن داوطلبان را مشغول نموده این است که آیا ارزش مدرک بدون کنکور و با کنکور غیر انتفاعی یکسان می باشد؟ و اینکه شرایط ثبت نام بدون کنکو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید