شهريه كاردانی دانشگاه غیر انتفاعی رجا قزوین

05 اکتبر 2020
بدون نظر
شهريه كاردانی دانشگاه غیر انتفاعی رجا قزوین

در این مقاله میزان شهريه مقطع كاردانی دانشگاه غیر انتفاعی رجا قزوین را به تفکیک هر واحد به صورت شهریه ثابت و متغیر، بررسی می کنیم. دانشگاه رجا هر سال ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید