شهریه دانشگاه آزاد رشته هوشبری سال ۹۹

21 نوامبر 2018
3 نظر
شهریه مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 98 - 99

رشته هوشبری یکی از شاخه‌های پیراپزشکی است. هر متخصص بیهوشی در اتاق عمل یک یا دو دستیار کارشناس هوش بری دارد. دانشگاه ازاد اسلامی با ارائه رشته هوشبری ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید