شهریه دانشگاه پردیس خودگردان سال 98 – 99

24 جولای 2019
بدون نظر
دانشگاه پردیس خود گردان

شهریه دانشگاه پردیس خودگردان سال 98 – 99 ، در مقاطع مختلف دارای شهریه ثابت و به ازای تعداد واحدهای اخذ شده در یک ترم ، شهریه متغییر تعریف می شود...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید