شهریه مدارس شاهد 99 – 1400

26 می 2020
بدون نظر
شهریه مدارس شاهد

مدارس شاهد برای تامین هزینه های مجموعه آموزشی خود، هزینه هایی را هرساله تحت عنوان شهریه مدارس شاهد 99 – 1400 از دانش آموزان اخذ می نمایند. این ه...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید