آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول پیام نور 98

23 آگوست 2018
بدون نظر
شرایط و نحوه اخذ معرفی به استاد دانشگاه پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول و دوم پیام نور مطابق تقویم آموزشی اعلام شد، مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 98-96...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید