شهریه دانشگاه های مجازی 98

07 جولای 2018
بدون نظر
شهریه دانشگاه های مجازی 97

داوطلبان تحصیل در دانشگاه مجازی یا دانشگاه الکترونیکی که به دانشگاه قرن 21 معروف است، ملزم به پرداخت شهریه دانشگاه های مجازی می باشد. از زمانی که اینت...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید