شرایط اخذ تخفیف شهریه دانشگاه صنعتی شریف

30 آوریل 2020
بدون نظر
تخفیف شهریه دانشگاه صنعتی شریف

شرایط اخذ تخفیف شهریه دانشگاه صنعتی شریف به دلیل تعطیلی بیش از دو ماهه این دانشگاه و سایر مراکز آموزش عالی کشور و اهمچنین ادامه احتمالی روند ممکن موضو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید