آخرین تغییرات مربوط به کسر خدمت در سهمیه ایثارگری

11 سپتامبر 2018
بدون نظر
کسری خدمت برای ایثارگری والدین در سال

در این مقاله آخرین تغییرات مربوط به کسر خدمت در سهمیه ایثارگریبرای سال 98 را شرح خواهیم داد. پیرو اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا ، کسر خدمت 12 روزه ب...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید