شرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98

10 اکتبر 2019
بدون نظر
تقسیم سشرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98ربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

در این مقاله از شرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98 مطلع می شوید. دانش آموزان بسیجی به درصورت داشتن همکاری منظم و فعالیت مستمر در بسیج به...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید