شرط معدل برای ورود به هنرستان

22 فوریه 2019
259 نظر
شرط معدل برای ورود به هنرستان

دانش آموزان پایه نهم که میخواهندانتخاب رشته کنند، و قصد ورود به رشته های هنرستان را دارند میخواهند بدانند شرط معدل برای ورود به هنرستان چند است؟؟ و ای...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید