محدود شدن معافیت و کفالت پزشکی برای سربازان سال 98 – 99

14 اکتبر 2019
بدون نظر
محدود شدن معافیت و کفالت پزشکی برای سربازان سال 98 - 99

با توجه به افزایش معافیت و کفالت پزشکی سربازان در سال 98، خبر محدود شدن معافیت و کفالت پزشکی برای سربازان در سال 98 – 99 را مورد بررسی قرار داده...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید